ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ ЛИЧНОСТИ НА ПРИМЕРЕ СТАРШЕКЛАССНИКОВ
PDF

Як цитувати

Кернас, А. (2020). ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ ЛИЧНОСТИ НА ПРИМЕРЕ СТАРШЕКЛАССНИКОВ. Матеріали конференцій МЦНД, 71-73. https://doi.org/10.36074/10.04.2020.v2.15
https://doi.org/10.36074/10.04.2020.v2.15
PDF

Посилання

Истратова, О.Н. (2010). Большая книга подросткового психолога. Ростов н/Д.: Феникс.

Кернас, А.В. (2019). Теоретический обзор методов, направленных на профессиональный отбор и самоидентификацию личности. Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи. Збірник наукових праць. (23). 113-118.

Кулагина, И.Ю., Колюцкий В.Н. (2004). Возрастная психология: Полный жизненный цикл развития человека. Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. М.: ТЦ Сфера.

Кутішенко, В.П. (2010). Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій). 2-ге вид.: навч. посіб. К.: Центр учбової літератури.

Родіна, Н.В. (2007). Особливості застосування тесту незавершених малюнків Вартегга для дослідження копінг-стратегій у підлітків. Актуальні проблеми психології. (2). 438-446.

Родіна, Н.В. (2010). Проективна експрес-методика, що заснована на стимульному матеріалі тесту Вартегга. Застосування у вивченні копінгу. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка. Проблеми загальної та педагогічної психології. (12). 247-257.

Собчик, Л.Н. (2013) Метод цветовых выборов – модификация восьмицветного теста Люшера. Практическое руководство. СПб.: Речь.

Kernas, A.V. (2019). Teoreticheskie aspekty povyshenija kachestva professional'noj orientacii [Theoretical aspects of improving the quality of vocational guidance]. Challenges in Science of Nowadays: Proceedings of the 1st International Scientific and Practical Conference (December 26-28, 2019), Washington, USA: EnDeavours Publisher, 2019. pp. 21-27. Вилучено з https://www.interconf.top/documents/2019.12.26-28.pdf#page=145.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 45 | Завантажень: 85 |