ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО В СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ: МОЖЛИВОСТІ ТА АЛЬТЕРНАТИВИ
PDF

Як цитувати

Фокша, Л., & Амбражей, О. (2020). ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО В СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ: МОЖЛИВОСТІ ТА АЛЬТЕРНАТИВИ. Матеріали конференцій МЦНД, 80-83. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/mcnd/article/view/3105
PDF

Посилання

Закон України «Про державно-приватне партнерство» від 01.07.2010 р. №2404-VI. Вилучено із http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T102404.html.

Сугак, Т. М. Розвиток державно-приватного партнерства у сфері водопостачання в Україні: переваги та недоліки. Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Економіка». 2016. Т. 24. Вип. 10(1), с. 33-40. Вилучено із http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdumov_ 2016_24_10%281%29__6.

Амбражей, О. А. (2016). Формування економічного механізму взаємодії ринків праці й освітніх послуг в Україні : дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.01 / Амбражей Оксана Анатоліївна. Дніпропетровськ.

Губанова, Т. Державно-приватне партнерство у сфері освіти і науки в Україні: нормативно-правова характеристика. Підприємство, господарство і право. 2019. Вип. 6. С.220-224.

Щодо розвитку державно-приватного партнерства як механізму активізації інвестиційної діяльності в Україні : аналіт. зап. / Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові України. Вилучено із http://www.niss.gov.ua/articles/816. – Загол. з екрану.

Артемова, Т. И. Институт государственно-частного партнерства: мировой опыт и реалии Украины / Т. И. Артемова // Наукові праці ДонНТУ. –Вип. 38-2, – С.110-117. Вилучено із http://instud.net/2/110.pdf.

Новіков, В. М. Державно-корпоративна інтеграція: інституціональна структура та механізм розвитку. Вилучено із https://dse.org.ua/arhcive/17/14.pdf.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 101 | Завантажень: 104 |