ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ ЗА ДОПОМОГОЮ БЕНЧМАРКІНГУ
PDF

Як цитувати

Чумак, М. (2020). ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ ЗА ДОПОМОГОЮ БЕНЧМАРКІНГУ. Матеріали конференцій МЦНД, 31-34. https://doi.org/10.36074/12.06.2020.v1.01
https://doi.org/10.36074/12.06.2020.v1.01
PDF

Посилання

Харрингтон, Дж. Х. (2008). Что может сделать бенчмаркинг для вашей организации. Вилучено з http://www.elitarium.ru/2010/02/03/chto_mozhet_benchmarking.html.

Захарченко, В. І., Корсікова, Н. М. & Меркулов, М. М. (2012). Інноваційний менеджмент: теорія і практика в умовах трансформації економіки : навчальний посібник. К. : Центр навчальної літератури.

Криворучко, О. М. & Сукач, Ю.О. (2012). Основні положення бенчмаркінгу бізнес-процесів АТП (с. 78-89). Економіка транспортного комплексу : зб. наук. пр. Вип. 20.

Дж. С., Харрингтон & Х. Дж,. Харрингтон (2004). Бенчмаркинг в лучшем виде. 20 шагов к успеху (с. 176). С-Пб. : Питер.

Щегельська, О. (1999). Реінжиніринг бізнес-процесів – необхідність в умовах динамічного ринку. «Управление компанией». (с. 13-19)

Жарська, Уляна (2017). Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. Конкурентний бенчмаркінг, як інструмент формування стратегії підприємства. Вилучено з http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/24368/2/MTEMSTE_2017_Zharska_U-Competitive_benchmarking_63-64.pdf

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 8 | Завантажень: 5 |