СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ОПТИМАЛЬНОГО СИНТЕЗУ ІНФОРМАЦІЙНО ВИМІРЮВАЛЬНИХ СИСТЕМ
PDF

Як цитувати

Альошин, Г., Коломійцев, О., Третяк, В., Сачук, І., & Петренко, О. (2020). СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ОПТИМАЛЬНОГО СИНТЕЗУ ІНФОРМАЦІЙНО ВИМІРЮВАЛЬНИХ СИСТЕМ. Матеріали конференцій МЦНД, 65-69. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/mcnd/article/view/3536
PDF

Посилання

Aloshyn, H., Kolomiitsev, O. & Tretiak, V. (2020). Osoblyvosti optymalnoho syntezu bahatoshkalnykh informatsiino-vymiriuvalnykh system. Zbirnyk naukovykh prats ΛΌHOΣ, 81-84. – DOI: 10.36074/24.04.2020.v2.23

Aloshyn, H., Kolomiitsev, O., Tretiak, V., Kozhushko, Ya., & Moskalets, S. (2020). Efektyvnist fazovykh bahatoshkalnykh informatsiino-vymiriuvalnykh system. InterConf, (16). https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/2622

Tretiak, V.F., Pashnieva, A.A. Optymizatsiia struktury skhovyshcha danykh u vuzlakh infokomunikatsiinoi merezhi khmarnoho seredovyshcha // Systemy upravlinnia, navihatsii ta zviazku. – 2017. – №. 4 (44). – S. 122-128

Ponomarenko, V.S., Holubnychyi, D.Iu., Tretiak, V.F. Tsilochyselne prohramuvannia v ekonomitsi. – Kharkiv: Vyd. KhNU, 2005. – 204 s.

Aloshin, G., Kolomiytsev, O., Kuleshov, O., Kulagin, K. & Tkachev, A. (2018). The method of parameters optimization of the multifunctional laser information-measuring system on the multiplicity of signals, structures and technical parameters/ // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. № 1(30). 73-79. – DOI: 10.30748/nitps.2018.30.10.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 0 | Завантажень: 0 |