ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ РЕФЛЕКСИВНОСТІ ОСОБИСТОСТІ ІЗ САМООЦІНКОЮ В УЧНІВ 11-ГО КЛАСУ
PDF

Як цитувати

Обач, Я. (2020). ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ РЕФЛЕКСИВНОСТІ ОСОБИСТОСТІ ІЗ САМООЦІНКОЮ В УЧНІВ 11-ГО КЛАСУ. Матеріали конференцій МЦНД, 87-91. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/mcnd/article/view/3544
PDF

Посилання

Дідковський, С. В. (2014). Поняття про рефлексію як механізм розвитку когнітивних схем. Україна. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка.

Карпов, А. В. (2003). Рефлексивность как психическое свойство и методика её диагностики. Психологический журнал (с. 45–57).

Шапошникова, Ю. Г. (2007). Психологічні особливості рефлексивних компонентів у професійному становленні практичного психолога (с. 239).

Зиник, И. Н. (2008). Особенности структур интегральной индивидуальности студентов с различным уровнем развития рефлексивности. П’ятигорськ. Наука. Инновации. Технологии.

Леонтьев, Д. А., Осин, Е. Н. (2014). Рефлексия «хорошая» и «дурная»: от объяснительной модели к дифференциальной диагностике. Психология. Журнал Высшей школы экономики. (4), 110 - 135.

Халабузарь, О. А. (2008). Базовые характеристики рефлексивного компонента технологии формирования культуры логического мышления. Культура логического мышления. Вилучено із http://oxa-khalabuzar.blogspot. com/2008/06/blog-post_7073.html

Пилипенко, Л., Максименка, С. Д., Циби, В. Т., Шайгородського, Ю. Ж. (2003). Соціальна рефлексія як складова життєвого самовизначення сучасної молоді. Соціально-психологічний вимір демократичних перетворень в Україні. Максименка С. Д., Циби В. Т., Шайгородського Ю. Ж. (ред.) Український центр політичного менеджменту.

Герасимова, О. І. Рефлексивні уміння як форма теоретичної діяльності майбутнього вчителя, спрямованої на самопізнання. Взято із http://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/iew/175

Ананьев, Б. (2008). Проблемы возрастной психологии. Директ Медиа Паблишинг, (с. 288).

Кон, И. (1978). Открытие «Я». Политиздат. (с. 367).

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 0 | Завантажень: 0 |