ПОНЯТТЯ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ ЮНАЦЬКОГО ВІКУ У РУСЛІ АКМЕОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
PDF

Як цитувати

Черуха, О. (2020). ПОНЯТТЯ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ ЮНАЦЬКОГО ВІКУ У РУСЛІ АКМЕОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ. Матеріали конференцій МЦНД, 92-96. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/mcnd/article/view/3545
PDF

Посилання

Тищенко, І. А. Самореалізація зрілої жінки в контексті акмеологічних досліджень (2015). Вилучено з https://eprints.oa.edu.ua/7918/1/%D0%A1%D0%90%D0%9C%D0%9E%D0%A0%D0%95%D0%90%D0%9B%D0%86%D0%97%D0%90%D0%A6%D0%86%D0%AF%20%D0%97%D0%A0%D0%86%D0%9B%D0%9E%D0%87%20%D0%96%D0%86%D0%9D%D0%9A%D0%98%20%D0%92%20%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%A2%D0%95%D0%9A%D0%A1%D0%A2%D0%86%20%D0%90%D0%9A%D0%9C%D0%95%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%93%D0%86%D0%A7%D0%9D%D0%98%D0%A5%20%D0%94%D0%9E%D0%A1%D0%9B%D0%86%D0%94%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%AC%20.pdf

Психологія юнацького віку і дорослих людей (2017). Вилучено з https://pidruchniki.com/15941024/psihologiya/psihologiya_yunatskogo_viku_doroslih_lyudey

Шестопал, І. А. (2017) Психологічні особливості професійної самореалізації жінок у зрілому віці (дисертація аспіранта). Рівненський державний гуманітарний університет, Рівне, Україна.

Балашов, Е. М. (2013) Особливості самореалізації студентів у міжнародних волонтерських програмах (дисертація аспіранта). Національний університет «Острозька академія», Острог, Україна.

Особливості самовираження, самоствердження та самореалізації у підлітковому та юнацькому віці (2005). Вилучено з https://studfile.net/preview/5511861/page:31/

Самореалізація особистості. (2000). Вилучено з https://pidruchniki.com/15100827/psihologiya/samorealizatsiya_osobistosti

Толочек, В. А. Феномен «Акме»: особистість, успішність, оточення. (2015). Вилучено з https://cyberleninka.ru/article/n/fenomen-akme-lichnost-uspeshnost-sreda-okruzhenie/viewer

Фальова О.Є., Маркова М.В. Самореалізація особистості жінки в концепціях вітчизняної психології. (2011). Вилучено з http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=VKhIPC_2011_985_48_8

Боднар, А. Я., Макаренко, Н. Г. Самореалізація творчого потенціалу людини: акмеологічний підхід. (2017) Вилучено з http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=NaUKMApp_2017_199_9

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 1 | Завантажень: 0 |