ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ВПЛИВУ НА СУЧАСНИЙ ПОЛІТИЧНИЙ ПРОЦЕС
PDF

Як цитувати

Садова, С. (2020). ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ВПЛИВУ НА СУЧАСНИЙ ПОЛІТИЧНИЙ ПРОЦЕС. Матеріали конференцій МЦНД, 80-83. https://doi.org/10.36074/12.06.2020.v2.10
https://doi.org/10.36074/12.06.2020.v2.10
PDF

Посилання

Алмонд, Г., Пауэлл, Дж., Стром, К., Далтон, Р. (2002) Сравнительная политология сегодня: Мировой обзор. М.: Аспект Пресс.

Гаврилюк, С. И. (2016) Информационно-манипулятивные технологии как составляющая процесса легитимации политической власти в Украине: попытка анализа. Studia Humanitatis : Международный электронный научный журнал. Вилучено з: http://st-hum.ru/content/gavrilyuk-si-informacionno-manipulyativnye-tehnologii-kak-sostavlyayushchaya-processa.

Закіров, М.(2017) Сучасні інформаційно-комунікаційні технології як фактор еволюції соціально-політичних відносин. Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського : зб. наук. пр. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України. Київ Вип. 46, с. 11–30. Вилучено з: http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=3047:suchasni-informatsijno-komunikatsijni-tekhnologiji-yak-faktor-evolyutsiji-sotsialno-politichnikh-vidnosin&catid=81&Itemid=415

Истон, Д.(1997) Категории системного анализа политики. Антология мировой политической мысли. В 5 т. Т. П. - М..

Kingdon, J.W. (1984) Agendas, Alternatives and Public Policies. Boston. Вилучено з: https://ideas.repec.org/a/wly/jpamgt/v5y1986i3p607-613.html

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 8 | Завантажень: 6 |