ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ СТОРІН ДОГОВОРУ ЗБЕРІГАННЯ
PDF

Як цитувати

Підпарубоча, А., & Аксютіна, А. (2020). ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ СТОРІН ДОГОВОРУ ЗБЕРІГАННЯ. Матеріали конференцій МЦНД, 90-92. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/mcnd/article/view/3592
PDF

Посилання

Цивільний кодекс України. Вилучено з http://zakon3.rada.gov.ua/ laws/show/435-15.

Демчук, А. М. (2014). Поклажодавець: сторона договору зберігання на товарному складі. Актуальні питання реформування правової системи України : зб. наук. ст. за матеріалами XI Міжнар. наук.-практ. конф., (м. Луцьк, 13-14 черв, 2014 р,уклад. Л. М. Джурак, Луцьк, С. 121-122.

Демчук, А. М. (2013) Істотні умови договору зберігання на товарному складі А. М. Демчук : Наук. вісн. Ужгород. нац. ун-ту. Серія: Право, Ч. 1, т. 1, вип. 21. С. 207-211.

Цивільне право України: Підручник: у 2 т. за заг. ред. В.І.Борисової, І.В.Спасибо-Фатєєвої, В.Л.Яроцького. (2011). К. Юрінком Інтер, Т. 2

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 0 | Завантажень: 0 |