ПРОМИСЛОВІСТЬ МІСТА ЄЛИСАВЕТГРАДА У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ ЯК ОБ’ЄКТ ВИВЧЕННЯ ІСТОРИЧНОГО КРАЄЗНАВСТВА
PDF

Як цитувати

Безшкуренко, А. (2020). ПРОМИСЛОВІСТЬ МІСТА ЄЛИСАВЕТГРАДА У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ ЯК ОБ’ЄКТ ВИВЧЕННЯ ІСТОРИЧНОГО КРАЄЗНАВСТВА. Матеріали конференцій МЦНД, 106-108. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/mcnd/article/view/3600
PDF

Посилання

Верменич, Я. (2018). Історична регіоналістика VS краєзнавство: маркери дослідження мереж соціальної взаємодії в часі та просторі. Краєзнавство, (3), 4-12

Єрмакова, І. О. (2010). Особливості економічного розвитку Півдня України в контексті розгляду господарської діяльності старообрядців (друга половина ХVIII – перша половина ХІХ ст.). Наукові праці Чорноморського державного університету імені Петра Могили. Сер.: Історія, (127), 6-10.

Горшков, Д. С. (ред.). (1910). Справочное издание Весь Елисаветград. Елисаветград.

Пашутин, А. Н. (1897). Исторический очерк г. Елисаветграда. Елисаветград: Лито-Типография Бр. Шполянских.

Смолій, В. А. (ред.). (2005). Енциклопедія історії України. (Т. 3: Е-Й, с. 29); Київ: Наук. думка.

Державний архів Кіровоградської області. Ф 2. Оп. 1. Спр.1.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 9 | Завантажень: 7 |