РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНИХ НИЗЬКОВУГЛЕЦЕВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ВУГЛЕЦЕВМІСНИХ ВІДВАЛЬНИХ МАСИВІВ
PDF

Як цитувати

Гвоздевич, О., & Кульчицька-Жигайло, Л. (2020). РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНИХ НИЗЬКОВУГЛЕЦЕВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ВУГЛЕЦЕВМІСНИХ ВІДВАЛЬНИХ МАСИВІВ. Матеріали конференцій МЦНД, 111-115. https://doi.org/10.36074/12.06.2020.v2.12
https://doi.org/10.36074/12.06.2020.v2.12
PDF

Посилання

BP Statistical Review of World Energy 2019. Відновлено з: https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2019-full-report.pdf

Міністерства енергетики та вугільної промисловості України (2019). Виконання завдання з видобутку рядового вугiлля у грудні 2019р. Відновлено з http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id =245435525&cat_id=245183238

Бучинська, І.В., Шевчук, О.М. (2011). Екологічний стан навколишнього середовища Львівсько-Волинського вугільного басейну. Сталий розвиток територій: енергія, вода, відходи, рекультивація: матеріали міжнародної науково-технічної. конференції (с. 255-262). 6-8 квітня 2011 р., Львів-Рудно, Україна:Тріада-плюс.

Гвоздевич, О.В., Кульчицька-Жигайло, Л.З. (2020). Запровадження деяких способів утилізації та рекультивації вугільних відвалів "in-situ". Екологія. Людина. Суспільство: матеріали XХI міжнародної науково-практичної конференції (с. 119-122). 21-22 травня 2020 р., м. Київ, Україна: НТУУ «КПІ».

Гвоздевич, О. В., винахідник. (2003). Спосіб одночасної енергокомплексної розробки некондиційних вугільних масивів. Україна, патент на корисну модель 58070, 15 липня 2003.

Гвоздевич, О. В., Брик, Д. В., Бучинська, А. В., Подольський, М. Р., Кульчицька-Жигайло, Л. З., винахідники (2018). Трубчатий реактор газифікації некондиційних твердих горючих копалин. Україна, патент на корисну модель 129618, 12 листопада 2018.

Стефаник, Ю.В.(1990). Геотехнология некондиционных твердых топлив. Киев: Наукова думка.

Гвоздевич, О.В., винахідник (2001). Спосіб формування полігону твердих побутових відходів. Україна, патент на корисну модель 40808, 15 серпня 2001.

Гвоздевич, О.В., Хоха, Ю. В., Павлюк, М.І., винахідники (2014). Спосіб утилізації галогеновмісних органічних сполук. Україна, патент на корисну модель 93127, 25 вересня 2014.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 17 | Завантажень: 11 |