ВИДІЛЕННЯ ТА АНАЛІЗУВАННЯ ЧИННИКІВ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА ОБСЯГИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
PDF

Як цитувати

Юхман, Я., Петрушка, Т., & Курішин, Р. (2020). ВИДІЛЕННЯ ТА АНАЛІЗУВАННЯ ЧИННИКІВ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА ОБСЯГИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ПІДПРИЄМСТВАХ. Матеріали конференцій МЦНД, 8-11. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/mcnd/article/view/4534
PDF

Посилання

Ортіна, Г. В. (2016). Модернізація та інноваційність як напрями антикризового розвитку підприємств реального сектора економіки. Економіка та держава, (2), 29-32.

Бурда, В. Є. (2013). Потенціал енергозбереження та напрями використання альтернативних джерел енергії у промисловості. Економічний часопис – ХХІ, (1-2), 45-48.

Концеба, С. М. & Непочатенко, О. О. (2007). Енергозберігаючі технології в Україні: економічний ефект та перспективи впровадження. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва, (63), 1–5.

Yemelyanov, O., Symak, A., Petrushka, T., Zahoretska, O., Kusiy, M., Lesyk, R. & Lesyk, L. (2019). Changes in Energy Consumption, Economic Growth and Aspirations for Energy Independence: Sectoral Analysis of Uses of Natural Gas in Ukrainian Economy. Energies, (12(24)), 4724.

Ємельянов, О. Ю., Петрушка, Т. О. & Висоцький, А. Л. (2013). Діагностика ресурсного забезпечення як чинника формування виробничо-збутового потенціалу підприємств. Науковий вісник НЛТУ України, (23.4), 128-135.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 1 | Завантажень: 0 |