РЕЦИПРОКАЛЬНІСТЬ СОЦІАЛЬНОГО ПОРЯДКУ ТА ПОЛІТИЧНОГО ПРОСТОРУ: АНАЛІЗ ПРИКЛАДУ ЕВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
PDF

Як цитувати

Дяченко, Д. (2020). РЕЦИПРОКАЛЬНІСТЬ СОЦІАЛЬНОГО ПОРЯДКУ ТА ПОЛІТИЧНОГО ПРОСТОРУ: АНАЛІЗ ПРИКЛАДУ ЕВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ. Матеріали конференцій МЦНД, 69-74. https://doi.org/10.36074/11.09.2020.07
https://doi.org/10.36074/11.09.2020.07
PDF

Посилання

Баштанник, О. В. (2016). Можливості і загрози організації політичного порядку в інституційному вимірі функціонування політичної системи. О. В. Баштанник. Грані. (4), 136-142. Вилучено з http://nbuv.gov.ua/UJRN/Grani_2016_4_24

Баштанник, О. В. (2014). Дослідження кризи наднаціональності Європейського союзу в рамках політико-інституційної парадигми. О. В. Баштанник. Грані. (5), 172-176. Вилучено з http://nbuv.gov.ua/UJRN/Grani_2014_5_33

Баштанник, О. В. (2015). Основні передумови трансформації та особливості подальшого розвитку дослідницької стратегії політико-інституційної парадигми політичної науки. О. В. Баштанник. Грані. наук.-теорет. і гром.-політ. альм. (2), 111-117.

Баштанник, О. В. (2017). Національна держава в наднаціональному союзі: інституціональні структури, інституційні норми та глобальна ідентичність (приклад ЄС). О. В. Баштанник. Політикус. (1), 174-178.

Головко, В.М. (2010). Політична фракціоналізація як структурний та інституціональний феномен ЄС. В.М. Головко. Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна. Видавництво ХНУ iм. В.Н. Каразiна. (912), сер. «Питання політології». (17), 223-232

Д. Норт, Д. Уоллис. Б. Вайнгаст. (2011). Насилие и социальные порядки. Концептуальные рамки для интерпретации письменной истории человечества Текст. пер. с англ. Д. Уэланера. М. Маркова. Д. Раскова. А. Расковой. М. Изд. Института Гайдара. 480

Коврига, С. (2010). Детермінанти політичного простору. С. Коврига. Соціогуманітарні проблеми людини. (4), 164-171.

Туровский, Р.Ф. (1995). Политический ландшафт как категория политического анализа. Вестник Московского университета. Сер. 12. Политические науки. (3), 33-44.

Щелин, П. (2020). Как Великобритания стала уникальной империей: беседы об идентичности Романенко и Щелина. Електронний ресурс. П. Щелин, Ю. Романенко. Хвиля. Вилучено з https://hvylya.net/interview/211375-kak-velikobritaniya-stala-unikalnoy-imperiey-besedy-ob-identichnosti-romanenko-i-shchelina

Щелин, П. (2020). Кризис Европейского союза: причины и последствия. Електронний ресурс. П. Щелин, Ю. Романенко. Хвиля. Вилучено з https://hvylya.net/interview/207974-krizis-evropeyskogo-soyuza-prichiny-i-posledstviya.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 8 | Завантажень: 4 |