ЗАКОННЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО У ГОСПОДАРСЬКОМУ СУДОЧИНСТВІ
PDF

Як цитувати

Гушилик, С. (2020). ЗАКОННЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО У ГОСПОДАРСЬКОМУ СУДОЧИНСТВІ. Матеріали конференцій МЦНД, 76-79. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/mcnd/article/view/4562
PDF

Посилання

Бутирська, І. А. (2018). Правовий статус експерта з питань права у господарському процесі. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право», (48), Т. 1, 108–111.

Бутирський, А. (2017). Проект Господарського процесуального кодексу України: крок уперед чи два назад. Право України, (9), 56–62.

Іванчулинець, Д. В. (2015). Обов’язкове та факультативне законне представництво в цивільному процесі. Судова апеляція, (1), 77–83.

Бичкова, С. С. (2011). Цивільний процесуальний правовий статус осіб, які беруть участь у справах позовного провадження : автореф. дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.03 / Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України. Київ, 2011. 38 с.

Бутирський, А. А. (2009). До проблемних питань визначення підвідомчості справ адміністративним судам. Держава і право, (45), 253-257.

Бутирська, І. (2016). Правовий статус учасників провадження у справі про банкрутство. Підприємництво, господарство і право, (12), 89-94.

Бутирський, А. А. (2007). Правове регулювання заходів щодо відновлення платоспроможності боржника: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Київський ун-т права НАН України. К., 2007, 200 с.

Россильна, О. (2018). Самопредставництво в господарському процесі України. Право України, (7), 95–102.

Керимов, С. Г. (2005). Батьки як законні представники своїх дітей. Актуальні проблеми держави і права, (25), 266–270.

Цюра, В. (2018). Законне представництво як підстава виникнення цивільних правовідносин. Национальный юридический журнал: теория и практика, (1-1), 113–117.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 0 | Завантажень: 1 |