МАРЖИНАЛЬНИЙ АНАЛІЗ В АГРАРНІЙ СФЕРІ: ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ
PDF

Як цитувати

Жерліцин, Д. (2020). МАРЖИНАЛЬНИЙ АНАЛІЗ В АГРАРНІЙ СФЕРІ: ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ. Матеріали конференцій МЦНД, 15-16. https://doi.org/10.36074/02.10.2020.v1.03
https://doi.org/10.36074/02.10.2020.v1.03
PDF

Посилання

Жерлицын, Д.М. (2002) Финансовый анализ в системе налогового менеджмента предприятия. Проблеми формування ринкової економіки: Міжвід. наук. зб. заснов. у 1992 році. Спец. вип. Трансформація курсу „Економічний аналіз діяльності підприємств”. Київ. КНЕУ. С. 210-216.

Жерліцин, Д.М. (2014) Фінансовий важіль робочого капіталу як інструмент аналізу ефективності операційної діяльності підприємства. Економічний аналіз. Том 17. № 2. С. 24-29

Зомчак, Л. & Негрей, М. (2018). Економетричне моделювання функціонування та розвитку аграрного сектору України: монографія. Київ. Компринт. 256 с.

Рогоза, Н.А. (2018) Основні засади цифрової економіки в стратегії розвитку аграрної сфери України. Збірник наукових праць «Науковий вісник НУБіП України» Серія «Економіка, аграрний менеджмент, бізнес». № 290. С. 119-128.

Zherlitsyn, D. M. & Kravchenko, V.M. (2016) Supply Chain Resilience Through Operations and Finance Management. Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky. No 1 (4). Slovakia. Košice. P. 193–197.

Skrypnyk, A.V. & Galaieva, L.V. (2014). Soil balance formalization problem. Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту, (1 (16)), С. 21-30.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 15 | Завантажень: 12 |