ДИФЕРЕНЦІЙНІ ОЗНАКИ ТЕМАТИЧНОЇ ГРУПИ ДІЄСЛІВ МОВЛЕННЯ
PDF

Як цитувати

Галигіна, Ю., & Загнітко, А. (2020). ДИФЕРЕНЦІЙНІ ОЗНАКИ ТЕМАТИЧНОЇ ГРУПИ ДІЄСЛІВ МОВЛЕННЯ. Матеріали конференцій МЦНД, 40-42. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/mcnd/article/view/4836
PDF

Посилання

Грищенко, А.П. (1997). Сучасна українська літературна мова : підручник [для студ. філол. ф-тів вузів]. Київ : Вища школа.

Плющ, М.Я. (2010). Граматика української мови. Морфеміка. Словотвір. Морфологія. Київ: Видавничий Дім «Слово».

Голянич, М. І. (1998). Внутрішня форма слова в художньому тексті: дис. д-ра філол. наук : спец. 10.02.01. Івано-Франківськ: Прикарпатський ун-т ім. Василя Стефаника.

Загнітко, А.П. (2018). Мовний простір граматики. Вінниця: ТОВ «ТВОРИ».

Загнітко, А.П. & Домрачева, І.Р. (2001). Основи мовленнєвої діяльності. Навчальний посібник. Донецьк: Український культурологічний центр.

Ніколаєва, Н. Г. (2003). Семантико-синтаксична організація речень з дієслівними предикатами мовлення. Київ: Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова.

Пашковська, Г. О. (2005). До питання класифікації дієслів мовлення. Київ: Мова і культура.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 2 | Завантажень: 4 |