ДО ПИТАННЯ ПРО ЕТНОКУЛЬТУРНУ СПЕЦИФІКУ АНГЛІЙСЬКИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ З СОМАТИЧНИМ КОМПОНЕНТОМ (НА МАТЕРІАЛІ ЛЕКСИКОГРАФІЧНИХ ДЖЕРЕЛ)
PDF

Як цитувати

Дорожівська, А., & Харкавців, І. (2020). ДО ПИТАННЯ ПРО ЕТНОКУЛЬТУРНУ СПЕЦИФІКУ АНГЛІЙСЬКИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ З СОМАТИЧНИМ КОМПОНЕНТОМ (НА МАТЕРІАЛІ ЛЕКСИКОГРАФІЧНИХ ДЖЕРЕЛ). Матеріали конференцій МЦНД, 43-45. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/mcnd/article/view/4837
PDF

Посилання

Валуєва, І. В. (1996).Порівняльне дослідження фразеологічних одиниць із соматичним компонентом у парадигматиці та синтагматиці (на мат. текстів ХХ ст.).(автореф. дис. …канд. філол. наук). Одеський держ. ун-т. Одеса, Україна.

Шанський, М.М. (1985).Фразеологія сучасної російської мови. Москва.

Крейдлин, Г.Е. (2000)Невербальная семиотика и её соотношение с вербальной.(автореф. дис. ...доктор филол. наук). Москва, Росія.

Вакк, Ф.О. (1968).Соматической фразеологии эстонского языка / Ф.О. Вакк // Вопросы фразеологии и составления фразеологических словарей. Баку.

Вайнтрауб, Р.М. О. (1980).соматических фразеологизмах в русском языке / Р.М. Вайнтрауб // Лексические единицы русского языка и их изучение. Ташкент: Ташк. нац. пед. ін-т.

Кривенко, Г. Л. (2006).Соматичні одиниці в англ. та укр. мовах: семантико-когнітивний і функціонально-прагматичний аспекти, (автореф. дис. … канд. філол. наук), Київський національний лінгвістичний ун-т, Київ, Україна.

Longman Dictionary of English Idioms. (1996). Longman.

Савченко, Л. В. (2013). Феномен етнокодів духовної культури у фразеології української мови: етимологічний та етнолінгвістичний аспекти. Сімферополь: Доля.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 1 | Завантажень: 1 |