ІСТОРИЧНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ПОШУКОВИХ СИСТЕМ ЕКСПЕРТНОЇ СЛУЖБИ МВС УКРАЇНИ У БОРОТЬБІ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ
PDF

Як цитувати

Мітько, Н. (2020). ІСТОРИЧНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ПОШУКОВИХ СИСТЕМ ЕКСПЕРТНОЇ СЛУЖБИ МВС УКРАЇНИ У БОРОТЬБІ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ. Матеріали конференцій МЦНД, 71-73. https://doi.org/10.36074/02.10.2020.v2.11
https://doi.org/10.36074/02.10.2020.v2.11
PDF

Посилання

Історія розвитку Експертної служби МВС веб-сайт. URL:https://dndekc.mvs.gov.ua/%d1%96%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d1%96%d1%8f%d1%80%d0%be%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%ba%d1%83%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%bd%d0%be%d1%97%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b6%d0%b1%d0%b8/ .

Про затвердження Положення про Експертну службу Міністерства внутрішніх справ України: Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 03.11.2015 № 1343. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1390-15.

Бірюков, В. В. (2014). Інформаційно-довідкове забезпечення кримінальних проваджень К. : «Центр учбової літератури».

Бухонський, С.О. (2017). Інформаційно-аналітичне забезпечення початкового етапу досудового розслідування: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09/ Класичний приватний університет. Запоріжжя.

Пілюков, Ю.О. (2005). Використання інформаційних систем в експертних підрозділах МВС України: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09. Київ.

Шепітько, В. Ю., Авдєєва, Г. К. (2017). Інновації в судовій експертизі. Інноваційні засади техніко-криміналістичного забезпечення діяльності органів кримінальної юстиції: монографія. Харків. Підрозд. 3.2. С. 122-137.

Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки: Закон України від 9 січня 2007 року № 537-V. Вилучено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/537-16

Бирюков, В.В., Горбанев, И.Н. (2003). Компьютерные технологии в судебной экспертизе. Сучасні судово-експертні технології в кримінальному і цивільному судочинстві : міжнар. наук.-практ. конф., 14-15 бер. 2003 р. Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ. С. 45-48.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 13 | Завантажень: 7 |