КОЛІЗІЙНЕ РЕГУЛЮВАННЯ УКЛАДАННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ШЛЮБУ У МІЖНАРОДНОМУ ПРИВАТНОМУ ПРАВІ
PDF

Як цитувати

Воробець, Н., & Заплітна, І. (2020). КОЛІЗІЙНЕ РЕГУЛЮВАННЯ УКЛАДАННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ШЛЮБУ У МІЖНАРОДНОМУ ПРИВАТНОМУ ПРАВІ. Матеріали конференцій МЦНД, 74-76. https://doi.org/10.36074/02.10.2020.v2.12
https://doi.org/10.36074/02.10.2020.v2.12
PDF

Посилання

Сімейний кодекс України (2002).№ 2947-III. Вилучено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14#Text 2. Про міжнародне приватне право (Закон України) (2005). № 2709-IV. Вилучено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2709-15#Text

Калакура, В. Я. (2011). Механізми взаємодії колізійних принципів правового регулювання в міжнародному сімейному праві. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. №5(8). C. 98–104.

Ланцева, К. В. (2013). Право. Національна академія внутрішніх справ Цивільно-правові аспекти колізійного регулювання шлюбно-сімейних відносин в Україні та Республіці Куба.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 18 | Завантажень: 18 |