ПОЛІТИЧНІ РЕПРЕСІЇ ЩОДО УЧИТЕЛІВ ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ КИЇВЩИНИ У 1920-х – 1930-х РОКАХ
PDF

Як цитувати

Бривко, М. (2020). ПОЛІТИЧНІ РЕПРЕСІЇ ЩОДО УЧИТЕЛІВ ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ КИЇВЩИНИ У 1920-х – 1930-х РОКАХ. Матеріали конференцій МЦНД, 85-89. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/mcnd/article/view/4852

Анотація

У дослідженні на підставі архівно-кримінальних справ репресованих аналізуються приклади «контрреволюційної шкідницької» та «шпигунської» діяльності учителів польської мови та літератури непольської національності та учителів польської національності на конкретно історичних прикладах. У ході дослідження автор дійшов висновку, що висунуті органами НКВС звинувачення учителям, згаданим у дослідженні, є повністю абсурдними та сфальсифікованими, а самі звинувачення у більшості мають схожий змістовний характер для зазначених категорій репресованих осіб.

PDF

Посилання

Ващенко, І. (2004) «Справа» польських педагогів Києва 1930-1931 рр. - маловідома сторінка антипольських репресій 1930-х років. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія: Збірник наукових праць, (8), 299-303

Довжик, А. (2017) Репресії проти жінок - викладачів вишів (за матеріалами архівно-слідчої справи Теофілії Войславської). Київські історичні студії, (1), 95-102

Сушко, О. (2013) Польські педагоги Поділля - об’єкт державного терору 1930-х рр. Політичні репресії В Українській РСР 1937-1938 рр.: дослідницькі рефлексії та інтерпретації. До 75-річчя "Великого терору» в СРСР: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції, м. Київ (с. 2510263). 15 березня, 2012,. – Київ, Україна: Інститут історії України НАН України.

Місінкевич, Л. (2002) Репресії щодо польського учительства на Поділлі в 30-х роках ХХ століття. Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права, (1), 37-42

Міщенко, І. (2014) Репресовані педагоги Польського педагогічного інституту. Науковий вісник Чернівецького університету: Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини, ( 702-703), 64-69

ГДА СБУ. Фонд 6, справа 60830фп, том 126

Стрижак, Є. (2007). Репресії 1930-х рр. та їхні наслідки для кадрового забезпечення середньої та вищої

школи УСРР. Черкаси: Вертикаль, видавець ПП Кундич С.Г.

Філімоніхін, В. (2014) Ретроспектива репресій 20-30-х рр. ХХ ст. проти польської етнічної меншини Києва та області. Биківня в системі політичних репресій УРСР у 1937-1941 роках: дослідницькі рефлексії та інтерпретації: Зб. наук. праць. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції, м. Київ (с. 68-93). 20 листопада, 2013, Київ, Україна: ДП «НВЦ Пріоритети»

ГДА СБУ. Фонд 13, справа 2

Марочко, В.І. & Хілліг, Г. (2003). Репресовані педагоги України: жертви політичного терору (1929-1941). Київ: Науковий світ

Горбуров, К. (2014). Валентин Радін-Уцехівський (1890-937) – останній директор Польського педагогічного інституту у Києві. // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ, (2), 376-407

ЦДАГО України. Фонд 1, опис 16, справа 25

ГДА СБУ. Фонд 9, справа 81сп

ЦДАГО України. Фонд 263, опис 1, справа 65857фп

ЦДАГО України. Фонд 263, опис 1, справа 58297фп

ЦДАГО України. Фонд 263, опис 1, справа 64738фп, том 1

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 0 | Завантажень: 0 |