ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ У ФОРМІ ІНЖИНІРИНГУ
PDF

Як цитувати

Коваленко, О. (2020). ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ У ФОРМІ ІНЖИНІРИНГУ. Матеріали конференцій МЦНД, 62-63. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/mcnd/article/view/5652
PDF

Посилання

Нікітін, Ю.О., Рукас-Пасічнюк, В.Г. (2015). Організаційно-економічний механізм трансферу інноваційних розробок підприємства водного транспорту України. Інноваційна економіка, 1(56), 62–66. Вилучено з http://nbuv.gov. ua / UJRN / inek_2015_1_12.

Кузьмінська, Н.Л. (2009). Трансфер технологій як форма просування інновацій в Україні. Наукові праці НУХТ, (31). Вилучено з http://dspace.nuft.edu.ua /jspui/handle/123456789/566.

3.Козаченко, В.Я., Георгіаді, Н.Г. (2010). Сучасний стан мереж трансферу технологій за кордоном та проблеми їх розвитку в Україні. Lviv Polytechnic National University Institutional Repository. http://ena.lp.edu.ua.

Родіонова, І.В. (2012). Основні форми та етапи здійснення трансфера технологій промислових підприємств. Вісник Запорізького національного університету, 3(15), 59-64.

Лєвий, В.В., Дутієнко, Н.О. (2015). Проблеми та перспективи участі України в міжнародному трансфері інноваційних технологій. Молодий вчений, 1(16), 115 – 118.

Андросова, О.Ф., Череп, А.В. (2007). Трансфер технологій як інструмент реалізації інноваційної діяльності. Київ: Кондор.

Зінчук, Т. О., Кащук, К.М. (2012). Трансфер інноваційних технологій: сутність та значення у розвитку вітчизняної економіки. Зб. наук. пр. Таврійського держ. агротехнол. ун-ту. Сер. Екон. науки, 2(18), 199–208. Вилучено з http://eprints.zu.edu.ua/11907/1/4.pdf.

Попов, С.Ф. (2008). Організаційно – економічний механізм комерціалізації і трансферу наукоємних технологій малими підприємствами (автореферат дис. … канд. економ. наук). Донецьк.

Смирнова, Н.В. (2016). Макроекономічний рівень трансферу технологій. Траєкторія науки. 4(9), 289–294.

Mogavero, L.N. and Shane, R.S. (1982). “What Every Engineer Should Know About Technology Transfer and Innovation”, Marcel Dekker Inc".

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 0 | Завантажень: 0 |