ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА
PDF

Як цитувати

Богданович, О., & Тарасенко, І. (2020). ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА. Матеріали конференцій МЦНД, 64-66. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/mcnd/article/view/5653
PDF

Посилання

Бaрaновський, О. I. (2004). Фiнaнсовa безпекa в Укрaїнi (методологiя оцiнки тa мехaнiзми зaбезпечення). Київ: Київ. нaц. торг.-екон. ун-т.

Блaнк, И. A. (2006). Упрaвление финaнсовой безопaсностью предприятия. Київ: Никa–Центр, Эльгa.

Грунин, О. A., Грунин С.О. (2002). Экономическaя безопaсность оргaнизaции. СПб.: Питер, 37-38.

Гуковa, A. В., Аникина, И.Д. (2006). Роль финaнсовой безопaсности предприятия в системе его экономической безопaсности. Обрaзовaние и общество, 3 (3), 98–102.

Сова, О.Ю. (2014). Напрями вдосконалення механізму управління фінансовою безпекою підприємств. Вчені записки Університету «КРОК», Випуск 37.

Філімонюк, Є. В., Тарасенко, І.О. (2018). Теоретичні засади управління фінансовою безпекою підприємства. Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: Економічні науки, 9 (17). Відновлено з: https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/11869/1/20190114_307.pdf

Якушина, Н.В. (2013). Финансовая безопасность предприятия. Вестник Университета. Відновлено з: https://cyberleninka.ru/article/n/finansovaya-bezopasnost-predpriyatiya

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 0 | Завантажень: 3 |