ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ ГРЕЙДУВАННЯ В УМОВАХ ВУГЛЕДОБУВНОГО ПІДПРИЄМСТВА
PDF

Як цитувати

Швець, І., & Закурдаєва, Г. (2020). ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ ГРЕЙДУВАННЯ В УМОВАХ ВУГЛЕДОБУВНОГО ПІДПРИЄМСТВА. Матеріали конференцій МЦНД, 67-72. https://doi.org/10.36074/13.11.2020.v1.06
https://doi.org/10.36074/13.11.2020.v1.06
PDF

Посилання

Гуцаленко, Л.В. & Костюк, А.О. (2019) Система грейдування - управлінський механізм мотивації праці. Ефективна економіка, (11). Вилучено з: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7379

Кобзиста, І.Л. (2018) Особливості застосування грейдингової системи оплати праці на підприємствах. Агросвіт, (1), 42-46. Вилучено з: http://www.agrosvit.info/pdf/1_2018/8.pdf

Степанова, А.А. & Білокриницька, К.В. (2017) Грейдування як сучасна система оплати праці на Українських підприємствах на прикладі ПАТ "КИЇВЕНЕРГО". Финансовые услуги, (1), 40-43. Вилучено з: http://nbuv.gov.ua/UJRN/finu_2017_1_11

Швець, І.Б. & Полиця, А.О. (2013) Створення системи мотивації професійного розвитку персоналу підприємств. Вісник Одеського національного університету. Серія Економіка. (18), 39-43. Вилучено з: http://visnyk-onu.od.ua/journal/2013_18_3_3/11.pdf

Швець, І.Б. & Федоренко, Т.С. (2013) Сучасні тенденції поширення професійного навчання протягом життя. Економічний вісник Донбасу, (1), 208-215. Вилучено з: https://core.ac.uk/download/pdf/87412679.pdf

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 9 | Завантажень: 9 |