РОЗРОБКА АЛГОРИТМУ ПРОЦЕСУ РОЗВИТКУ БРЕНДУ ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА
PDF

Як цитувати

Ресніцька, Д. (2020). РОЗРОБКА АЛГОРИТМУ ПРОЦЕСУ РОЗВИТКУ БРЕНДУ ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА. Матеріали конференцій МЦНД, 90-93. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/mcnd/article/view/5661

Анотація

дослідженні розроблено та обґрунтовано алгоритм процесу розвитку бренду виробничого підприємства, який базується на використанні інструментів маркетингових комунікацій. Розроблений механізм розвитку бренду виробничого підприємства та його торгової марки.

PDF

Посилання

Зозульов, О. (2008). Бренд як нематеріальний актив у постіндустріальному суспільстві. Економіка України. №3. С.4–11.

Кендюхов, О.В. (2009). Стратегія ефективного брендингу: монографія. Донецьк : Вебер (Донецька філія)

Ромат, Є. (2016). Система бренд-маркетингових комунікацій. Товари і ринки. № 1. С. 16–25. Вилучено з http://nbuv.gov.ua/UJRN/tovary_2016_1_4

Koev, S.R., Moroz, I., Mushynska, N., Kovin'ko, O. Features of building a managerial career based on entrepreneurship education. Journal of Entrepreneurship Education. 2019. Vol: 22 Issue: 1S. Retrieved from https://www.abacademies.org/articles/features-of-building-a-managerial-career-based-on-entrepreneurship-education-8050.html

Танасійчук, А.М., Середницька, Л. П., Болкун, І. М. Інноваційні шляхи впровадження корпоративних зв’язків з громадськістю на підприємстві. Ефективна економіка. 2018. № 12. Вилучено з http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6752

Tanasiichuk, A., Hromova, О., Holovchuk, Y., Serednytska, L., Shevchuk, A. Market Researches which Are Conducted for Introduction of New Product on the Market. Italy. European Journal of Sustainable Development. 2020. Vol 9, No 2. p. 525-531. DOI: https://doi.org/10.14207/ejsd.2020.v9n2p525. Retrieved from https://ecsdev.org/ojs/index.php/ejsd/article/view/1046/1036

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 1 | Завантажень: 14 |