ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ «АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ»
PDF

Як цитувати

Кадигроб, І., & Тєшева, Л. (2020). ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ «АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ». Матеріали конференцій МЦНД, 97-99. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/mcnd/article/view/5663
PDF

Посилання

Покрытан, П. А. (2007) Теория антикризисного управления: учебно-практическое пособие. М. : Изд. центр ЕАОИ, 237 с.

Кошкин, В. И. (2000) Антикризисное управление : 17-модульная программа для менеджеров. «Управление развитием организации». Модуль 11. М. : ИНФРА-М, 512 с.

Довгань, Д. А. (2013) Антикризове управління як спосіб запобігання та упередження неплатоспроможності корпорації. Вісник Чернівецького торговельноекономічного інституту, Вип. 3, 152-156.

Шпачук, В. В. (2011) Сутність терміну «Антикризове управління» Збірник наукових праці серія «Управління», Вип. 1, Вилучено з:: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Nvamu_upravl/2011_1/27.pdf.

Бурий, С. А. (2006) Антикризове управління та управлінські рішення – проблеми підприємств малого бізнесу : монографія. Хмельницький: ТОВ «Тріада-М», 93 с.

Крыжановский В. Г. (1998) Антикризисное управление: учеб. пособие. М.: ПРИОР, 432 с.

Уткин, Э. А. (1997) Антикризисное управление. М. : Тандем ; ЭКМОС, 400 с.

Маховка, В. М. (2015) Формування системи антикризового управління туристичними підприємствами : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)», Полтава, 277 с.

Василенко, В. О. (2003) Антикризове управління підприємством: навч. посібник, К.: ЦУЛ, 504 с

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 1 | Завантажень: 18 |