ЦИФРОВА ДЕРЖАВА В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА
PDF

Як цитувати

Скибун, О. (2020). ЦИФРОВА ДЕРЖАВА В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА. Матеріали конференцій МЦНД, 120-122. https://doi.org/10.36074/13.11.2020.v1.12
https://doi.org/10.36074/13.11.2020.v1.12
PDF

Посилання

Бард, А, Зодерквист, Я. (2005). Netократия. Новая правящая элита и жизнь после капитализма. СПб. Стокгольмская школа экономики.

Быков, И. А. (2013) Сетевая политическая коммуникация: Теория, практика и методы исследования: монография. СПб. ФГБОУ ВПО «СПГУТД».

Куйбіда, В., Карпенко, О., Наместнік, В. (2018) Цифрове врядування в Україні: базові дефініції понятійно-категоріального апарату. Київ. Вісник Національної академії державного управління при президентові України. 5-10.

Карпенко, А. С. (2019) Використання сервісів Google Apps (G Suite) для формування ікт-компетентностей у співробітників організаційно-навчальних підрозділів університету. Київ. Фізико-математична освіта. (3). 71-78. Взято з: http://nbuv.gov.ua/UJRN/fmo_2019_3_13.

Клімушин, П. С. (2010) Електронне урядування в інформаційному суспільстві. Харків. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України.

Карпенко, О. (2017) Цифрове врядування: імперативи реалізації в Україні. Київ. Актуальні проблеми державного управління. (3). 57-61. Взято з: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdyo_2017_3_11.

Цифрова адженда України – 2020 (2016). Київ. Hiteh-office. Взято з: https://ucci.org.ua/uploads/files/58e78ee3c3922.pdf

Флорида, Р. (2007) Креативный класс: люди, которые меняют будущее. Москва. Издательский дом «Классика-ХХ1».

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 9 | Завантажень: 6 |