ОРТОСТАТИЧНА СТІЙКІСТЬ ТА РУХОВА АКТИВНІСТЬ
PDF

Як цитувати

Майорова, О., Коц, С., & Коц, В. (2020). ОРТОСТАТИЧНА СТІЙКІСТЬ ТА РУХОВА АКТИВНІСТЬ. Матеріали конференцій МЦНД, 47-48. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/mcnd/article/view/5692
PDF

Посилання

Коц, В.П., Коц, С.М. (2017). Характеристика варіабельності серцевого ритму у молодих людей з різним рівнем рухової активності. Біологія та валеологія, (19), 125-133.

Коц, С.М., Коц, В.П Майорова, О.Р. Моніторинг адаптаційних можливостей у сучасних дітей. Потенціал сучасної науки: ІV Міжнародна науково.-практ. конф. (Ч.IV, С.14-16). 11 грудня, 2019, Київ.

Удовик, Т. Дослідження рівня функціональних можливостей кардіо-респіраторної системи у сучасних студентів. Харківський природничий форум: матеріали ІІ Міжнародної практичної конференції студентів, магістрантів. (Вип. 2., с. 102-104). 18-20 квітня, 2019, Харків.

Архій, Е. І. ,Слівка, Я. І. (2008) Інформативність ортостатичної проби для оцінки функціонального стану вегетативної нервової системи за даними ритмографії у хворих бронхіальною астмою. Буковинський медичний вісник, (№ 2), 16–19.

Берсенева, И. А. ,Берсенев, Е. Ю. (2009) Сердечно-сосудистый гомеостаз и вегетативная регуляция сердечного ритма при активной ортостатической пробе у школьников разного возраста. Клинические и физиологические аспекты ортостатических расстройств. (Москва), 86–91.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 1 | Завантажень: 2 |