МЕХАНІЗМ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ
PDF

Як цитувати

Біліченко, В. (2020). МЕХАНІЗМ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ. Матеріали конференцій МЦНД, 85-88. https://doi.org/10.36074/13.11.2020.v2.08
https://doi.org/10.36074/13.11.2020.v2.08
PDF

Посилання

Тацька, Д.Є. (2017). Механізм Європейської системи захисту прав людини. Актуальні питання публічного та приватного права в контексті реформування законодавства: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (с. 40-43). 07-08 квітня 2017 рік. Острог, Україна. Вилучено з http://molodyvcheny.in.ua/files/conf/law/22april2017/13.pdf

Точицький, М. (2012). Реформа Європейського суду з прав людини. Юридичний журнал «Право України». Вилучено з https://coe.mfa.gov.ua/news/971-reforma-jevropesykogo-sudu-z-prav-lyudini.

Аббакумова, Д. В. (2015). Щодо контрольних механізмів захисту прав людини в межах Ради Європи. Актуальні проблеми сучасного міжнародного права: збірник наукових статей за матеріалами І Харківських міжнародно-правових читань, присвячених пам’яті професора М. В. Яновського і В. С. Семенова (Ч. 1, с. 248-256). 27 листопада 2015 рік. Харків, Україна. Вилучено з http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9812.

Аббакумова Д.В. (2016). Комітет Міністрів Ради Європи: міжнародно – правова природа та повноваження. Харків: Право. Вилучено з http://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/8108/1/Abbakumova_D_V_2015.pdf.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 5 | Завантажень: 7 |