ПОНЯТТЯ І ЗМІСТ ПРАВА ГРОМАДЯН НА УЧАСТЬ У ГРОМАДСЬКИХ ОБГОВОРЕННЯХ ІЗ ПИТАНЬ ВПЛИВУ ПЛАНОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ДОВКІЛЛЯ
PDF

Як цитувати

Морозова, А., & Черкашина, М. (2020). ПОНЯТТЯ І ЗМІСТ ПРАВА ГРОМАДЯН НА УЧАСТЬ У ГРОМАДСЬКИХ ОБГОВОРЕННЯХ ІЗ ПИТАНЬ ВПЛИВУ ПЛАНОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ДОВКІЛЛЯ. Матеріали конференцій МЦНД, 96-98. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/mcnd/article/view/5713
PDF

Посилання

Про ратифікацію Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля (Закон України). №832-XIV. (2020). Вилучено з: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/832-14#Text.

Керівні принципи щодо забезпечення доступу до екологічної інформації та участі громадськості в процесі ухвалення рішень у галузі охорони навколишнього середовища. № 995_810. (2020). Вилучено з: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_810#Text.

Конституція України. Вилучено з: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text.

Конвенція про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті. № 995_272. (2020). Вилучено з: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_272#Text.

Про оцінку впливу на довкілля (Закон України). № 2059-VIII. (2020). Вилучено з: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2059-19#Text.

Тарасова, О., Бондаренко, О., Шаравара, В., Проців, Г., Гаврилюк, Р., Гулевець, Д., Тимченко І., Савченко С., Гусєв О., Журбас К. (2018). Проблемні питання процедури ОВД: аналіз і пропозиції. Київ: НЕЦУ.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 1 | Завантажень: 1 |