ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ УЧАСНИКІВ СПРАВИ ЩОДО ПОДАННЯ ДОКАЗІВ
PDF

Як цитувати

Давидюк, К., & Якимчук, С. (2020). ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ УЧАСНИКІВ СПРАВИ ЩОДО ПОДАННЯ ДОКАЗІВ. Матеріали конференцій МЦНД, 99-100. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/mcnd/article/view/5714
PDF

Посилання

Цивільно-процесуальний кодекс: Закон України від 18.03.2004р. №1618-IV. Вилучено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15.

Бичкова, С. С. (2011) Цивільний процесуальний статус осіб, які беруть участь у справах позовного провадження. Монографія. Київ: Атіка. Вилучено з http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/23609/29-Bychkova.pdf?sequence=1

Андрійцьо, В.Д. «Доказування обставин цивільної справи : право чи обов’язок ?». Монографія. Вилучено з file:///C:/Users/hp/Downloads/tipp_2013_2_14.pdf

Лунін, С.В. (2009) Змагальність сторін та її зв’язок з іншими конституційними засадами судочинства. Актуальні проблеми політики. Вилучено з http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/3488/APP_38_Lunin.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Конституція України: Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр

Рішення Краматорського міського суду Донецької області від 06.10.2011 у справі № 2-17152011. Вилучено з http://reyestr.court.gov.ua/Review/18958673

Рішення Центрального районного суду м. Сімферополя від 04.04.2012 у справі № 2-2153/11. Вилучено з http://reyestr.court.gov.ua/Review/22443850

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 0 | Завантажень: 33 |