ПРАВО НА ОТРИМАННЯ ЯКІСНОЇ ПРОДУКЦІЇ ЯК ОДНЕ ЗІ СКЛАДОВИХ ПРАВ СПОЖИВАЧА
PDF

Як цитувати

Морозова, А., & Колісникова, Г. (2020). ПРАВО НА ОТРИМАННЯ ЯКІСНОЇ ПРОДУКЦІЇ ЯК ОДНЕ ЗІ СКЛАДОВИХ ПРАВ СПОЖИВАЧА. Матеріали конференцій МЦНД, 101-103. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/mcnd/article/view/5715
PDF

Посилання

Конституція України. Вилучено з: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text.

Про затвердження Положення про Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Постанова Кабінету Міністрів України). № 667. (2020). Вилучено з: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/667-2015-%D0%BF#Text.

Про захист прав споживачів (Закон України). № 30. (2020). Вилучено з: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1023-12#Text.

Іваненко Л.М., Язвінська О.М. Реалізація прав споживачів на придбання товару належної якості. (2003). Київ: Право.

Про стандартизацію (Закон України). 1315-VII. (2020). Вилучено з: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1315-18#Text.

Яновицька, Г. (2015). Право споживача на належну якість продукції. Вісник Національної академії прокуратури України. (41), 46-50.

Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів: ДСТУ ISO 9000:2015. (2016). Київ ДП «УкрНДНЦ».

Цивільний кодекс України. № 31. (2020). Вилучено з: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text.

Грабовська Г. М (2014). Форми та способи захисту прав споживачів у випадку придбання ними товарів неналежної якості. Право і суспільство. (4), 62-67.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 1 | Завантажень: 0 |