ПРИНЦИП «ЦУКОРНИЦІ» ЯК КРИТЕРІЙ ВИЗНАЧЕННЯ ДОПУСТИМОСТІ ДОКАЗІВ
PDF

Як цитувати

Колесниченко, Н., & Музичук, К. (2020). ПРИНЦИП «ЦУКОРНИЦІ» ЯК КРИТЕРІЙ ВИЗНАЧЕННЯ ДОПУСТИМОСТІ ДОКАЗІВ. Матеріали конференцій МЦНД, 104-106. https://doi.org/10.36074/13.11.2020.v2.09
https://doi.org/10.36074/13.11.2020.v2.09
PDF

Посилання

Крестовська, Н. М. & Матвєєва, Л. Г. (2008). Теорія Держави і Права: Елементарний Курс. (2-ге вид.). Харків: Одіссей, 232–233

Скакун, О. Ф. (2001). Теорія Держави і Права: Підручник. (Буракоевський С.О., пер. з рос.). Харків: Консум, 309–310

Кримінальний процесуальний кодекс України (Кодекс України) № 4651-VI. (2012). Вилучено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text

Грошевий, Ю. М., Тацій, В. Я., Туман, А. Р. & ін. (2013). Кримінальний Процес : Підручник. Харків: Право, 187–188

Тертишник, В. М. (2014). Кримінальний Процес України. Загальна Частина: Підручник. Академічне Видання. Київ: Алерта, 292–293

Dressler Joshua. (2002) Understanding Criminal Procedure. (3rd ed.). Newark. NJ: LexisNexis. Вилучено з https://archive.org/details/understandingcri00dres

Academic Dictionaries and Encyclopedias. Legal Maxim. Вилучено з https://english_contemporary.enacademic.com/108103/legal_maxim

Constitution annotaded : Analisis and interpretation of the U.S. Constitution. Fourth Ammendment. Вилучено з https://constitution.congress.gov/constitution/amendment-4/

Rosenbaum J. M. (2006). In Defense Of The Sugar Bowl. Federal Courts Law Review. 1–4 Вилучено з https://www.fclr.org/fclr/articles/html/2006/fedctslrev4.pdf

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 9 | Завантажень: 10 |