ВІДЕОКОНФЕРЕНЦІЯ У ФОРМУВАННІ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
PDF

Як цитувати

Маценко, Л. (2020). ВІДЕОКОНФЕРЕНЦІЯ У ФОРМУВАННІ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ. Матеріали конференцій МЦНД, 33-34. https://doi.org/10.36074/13.11.2020.v3.04
https://doi.org/10.36074/13.11.2020.v3.04
PDF

Посилання

Годлевська, Д. М. Формування професійної комунікативної компетентності майбутніх соціальних працівників в умовах педагогічного університету (автореф. дис. кандидата пед. наук). Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. Київ, Україна.

Кручек, В. А., Васюк, О. В. (2011) Критерії та показники сформованості культури педагогічної взаємодії. Вісник Черкаського університету: збірник наукових статей. Серія: Педагогіка, (203. Ч. 1), 99–104.

Петрух, Р. Б. (2017) Формування комунікативної компетентності у викладачів вищого аграрного навчального закладу (дис. кандидата пед. наук).Національний університет біоресурсів і природокористування України. Київ, Україна.

Толочко, C. В., Хомич, В. І. (2020) Психолінгвістичні аспекти формування етичних засад мовно-комунікативної компетентності викладачів в умовах сучасного реформування освіти: Tendenze attuali della moderna ricerca scientifica : International Scientific and Practical Conference (Stuttart, DEU, 05 Juni 2020). Stuttart.

Толочко, С. В. (2019) Культура наукової мови викладача-дослідника. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя.

Толочко, С. В. (2018) Розвиток мовно-комунікативної компетентності викладачів у системі післядипломної педагогічної освіти. Інноваційна педагогіка, (5), 138–143.

Вікіпедія, (2020). Вилучено з

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F.

Приходько, А. М. (2016) Відеоконференція як засіб формування професійно-комунікативної компетентності іноземних студентів вищих технічних навчальних закладів. Вісник Черкаського університету. Серія «Педагогічні науки», (1), 15–19.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 10 | Завантажень: 7 |