ДО ПИТАННЯ СУТНОСТІ ТА ЗМІСТУ ПОЗАНАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ
PDF

Як цитувати

Кліщ Андріан, К. А., & Сліпчишин, Л. (2020). ДО ПИТАННЯ СУТНОСТІ ТА ЗМІСТУ ПОЗАНАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ. Матеріали конференцій МЦНД, 35-37. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/mcnd/article/view/5743
PDF

Посилання

Дубічинський, В. В (ред.) (2006) Дозвілля. Сучасний тлумачний словник української мови (с. 258 ). Харків : ВД «ШКОЛА».

Кондратенко, Г. & Черніков, С. (2013) Професійне становлення майбутнього фахівця в позанавчальній діяльності вишу. Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія: Педагогічні науки. (2), 33–37. Вилучено з http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_p_2013_121(2)__10.

Максимовська, Н.О. (2015) Теоретичні і методичні засади соціально-педагогічної діяльності зі студентською молоддю у сфері дозвілля (дис. … докт. пед. наук). Харківська державна академія культури. Харків, Україна.

Скринник, Н.С. (2012) Позааудиторна діяльність студентів вищих навчальних закладів: сутність, структура і особливості. Педагогіка формування творчої особистості у вищій та загальноосвітніх школах.. (80), 569–574.

Ющук, І.П. (2006) Українська мова. (3-є вид.). Київ : Либідь.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 0 | Завантажень: 0 |