МЕТАМОВА ГОВІРКОВОЇ ОНОМАСТИЧНОЇ ЛЕКСИКОГРАФІЧНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ: ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ
PDF

Як цитувати

Громко, Т. (2020). МЕТАМОВА ГОВІРКОВОЇ ОНОМАСТИЧНОЇ ЛЕКСИКОГРАФІЧНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ: ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ. Матеріали конференцій МЦНД, 91-92. https://doi.org/10.36074/13.11.2020.v3.13
https://doi.org/10.36074/13.11.2020.v3.13
PDF

Посилання

Горпинич, В. О. & Корнієнко, І. А. (2006). Антропонімія Дніпровського Припоріжжя і суміжних регіонів України. Монографія. Дніпропетровськ; Миколаїв.

Громко, Т. (2018). Матеріали до словника говірки села Піщаний Брід Добровеличківського району Кіровоградської області. Ф. Лінгвостилістичні студії. Вип. 9. 47-62.

Громко, Т. (2019). Матеріали до словника говірки села Піщаний Брід Добровеличківського району Кіровоградської області. А. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство). Вінниця. Вип. 29. 83-95.

Громко, Т. В. (2016). Ваконіми села Піщаний Брід Добровеличківського району Кіровоградської області. Лінгвостилістичні студії. Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. Вип. 5. 53-59.

Громко, Т. В. (2018). Кіноніми у говірковому мовленні Центральної України. Філологічні науки: сучасні тенденції та фактори розвитку : Міжнародна наукова-практична конференція, м. Одеса, 21-22 грудня 2018 року. Одеса : Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень». 10-12.

Громко, Т. В., Громко, Є. А. (2018). Феліноніми у говірковому мовленні Центральної України. Крок у науку : Збірник статей ІV Всеукраїнської наукової шкільної конференції 26–27 квітня 2018 року. Дніпро. 173-177.

Шепель, Ю. О. (ред.) (2014). Етнокультурні тенденції розвитку народів Нижньої Наддніпрянщини на початку XXI століття. Монографія. Дніпропетровськ: Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 8 | Завантажень: 4 |