СТАТУС ПРИЙМЕННИКІВ У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ
PDF

Як цитувати

Березкіна, Ю., & Лісова, Ю. (2020). СТАТУС ПРИЙМЕННИКІВ У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ. Матеріали конференцій МЦНД, 109-111. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/mcnd/article/view/5774
PDF

Посилання

Балла, М. І. (1967). Вживання прийменників в англійській мові. Київ: Радянська школа.

Бондаренко, В. С. (1961). Предлоги в современном русском языке. Москва: Учпедгиз.

Виноградов, В. В. (1977). Основные типы лексических значений слова. Избранные труды. Лексикология и лексикография (С. 162-169). Москва: Наука.

Виноградов, В. В. (1972). Русский язык (грамматическое учение о слове). Москва: Высшая школа.

Колодяжний, А. С. (1960). Прийменник. Харків : Вид-во Харків. ун-ту.

Курилович, Е. (1962). Деривация лексическая и деривация синтаксическая. К теории частей речи. Очерки по лингвистике. Москва : Изд-во иностр. лит-ры. С. 66-77.

Кучеренко І. К. (1973) Лексичне значення прийменника. Мовознавство. 3, 12-23.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 0 | Завантажень: 2 |