АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ТА ОПЕРАТИВНОГО ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ТА ІНШИХ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ У ВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИНАХ
PDF

Як цитувати

Артюшенко, О. (2020). АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ТА ОПЕРАТИВНОГО ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ТА ІНШИХ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ У ВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИНАХ. Матеріали конференцій МЦНД. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/mcnd/article/view/6796
PDF

Посилання

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні (Закон України). (2020). Вилучено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text

Про затвердження Методики визначення залишкової вартості майна Збройних Сил України та інших військових формувань (Постановаа КМУ) (1998). N 759. редакція від 23.08.2016. Вилучено з http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP980759.html

Про затвердження національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі (Наказ Міністерства фінансів України). (2010). № 1202. (2018). Вилучено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1017-10#Text

Наказ Міністерства оборони України "Про затвердження Інструкції з організації та ведення бухгалтерського обліку у Збройних Силах України" від 19.12.2014 № 905, редакція від 02.04.2018. Вилучено з https://studfile.net/preview/2265825/

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 13 | Завантажень: 42 |