СОЦІАЛЬНА СКЛАДОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ЛЮДИНИ
PDF

Як цитувати

Ткаченко, І., Козачок, А., & Ткаченко, А. (2020). СОЦІАЛЬНА СКЛАДОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ЛЮДИНИ. Матеріали конференцій МЦНД, 61-64. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/mcnd/article/view/713
PDF

Посилання

Корецька, С.О. (2010). Механізми формування соціальної політики України в ринковій економічній стистемі (автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора екон. наук). Донецьк.

Барановський, О.І. (2000). Фінансова безпека в Україні (Методологія Оцінки та механізми забезпечення) (автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора екон. Наук). Київ.

Ткаченко, І.П. (2019). Пріоритети удосконалення грошово-кредитної політики в системі зміцнення фінансової безпеки України. Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку, № 19, 43 - 53.

Медвідь, М.М. (2008) Фінансова безпека регіонів України (на прикладі Харківської області) ): (автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук) Полтава.

Мігус І.П., Срібна В.В. & Цікало О.Ю. (2013). Діагностика соціальної безпеки Черкаської області в контексті економічної безпеки України. Ефективна економіка, № 6. Вилучено з phttp://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2215

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 0 | Завантажень: 3 |