ПРОБЛЕМИ ПОЖЕЖНОЇ НЕБЕЗПЕКИ В ЛІСОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ
PDF

Як цитувати

Лозінська, Т. (2020). ПРОБЛЕМИ ПОЖЕЖНОЇ НЕБЕЗПЕКИ В ЛІСОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ. Матеріали конференцій МЦНД, 71-73. https://doi.org/10.36074/31.01.2020.08
https://doi.org/10.36074/31.01.2020.08
PDF

Посилання

Софронов, М. А., Голдаммер, И. Г., Волокитина, А. В. & Софронова Т. М. (2005). Пожарная опасность в природных условиях. Красноярск: Ин-т леса им. В.Н. Сукачева СО РАН.

Соколова, Г. В. (2011). Прогнозная оценка вероятности развития лесных пожаров до крупномасштабных в районах Северо-восточной Азии. Инновации и технологии в лесномхозяйстве: междунар. науч.-практ. конф. г. Санкт-Петербург, 22–23 марта 2011 г.:тезисы докл. Санкт-Петербург, 238–242.

Кузик, А. Д. (2010). Екологічні аспекти лісових пожеж. Проблеми екологічної безпеки та якість середовища: міжнар. наук.-практ. конф., м. Львів, 17–18 грудня 2010 р.: тези доповідей. Львів: ЛДУ БЖД, 7–9.

Арцыбашев, Е. С. (2011). О влиянии пожаров на лесные экосистемы. Инновации и технологии в лесном хозяйстве: материалы междунар. науч.-практ. конф. г. Санкт-Петербург, 22–23 марта 2011 г. Санкт-Петербург: ФГУ «СПбНИИЛХ».

Кузик, А. Д. (2011). Оцінювання пожежної небезпеки лісів за умовами погоди. Науковий вісник НЛТУ України. Львів, Вип. 21.1, 74–81.

Keeley, J. E. (2004). Impact of antecedent climate on fire regimes in coastal California. Int. Journal of Wildland Fire. Vol. 13, 173–182.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 7 | Завантажень: 8 |