ОЦІНКА РІВНЯ ТРИВОЖНОСТІ ПІДЛІТКІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ЕЕГ ГОЛОВНОГО МОЗКУ
PDF

Як цитувати

Шкуропат, А., & Мельник, А. (2020). ОЦІНКА РІВНЯ ТРИВОЖНОСТІ ПІДЛІТКІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ЕЕГ ГОЛОВНОГО МОЗКУ. Матеріали конференцій МЦНД, 105-106. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/mcnd/article/view/731
PDF

Посилання

Залата, О.А., Зинченко, С.А., Трибрат, А.Г., Евстафьева, Е.В., Хрипунова, Л.Д. (2012). Особенности партерна текущей ЭЭГ у здоровых детей и детей с нарушениями психического развития. Таврический медико-биологический вестник. (15), 100-104.

Рубинштейн, С. Л. (2012). Основы общей психологии. Санк-Петербург: Питер.

Шкуропат, А. В. (2010). Когерентный анализ ЭЭГ тугоухих подростков. Нейрофизиология. (42(3)), 263-274

Головченко, І.В., Гайдай, М.І. (2015). Просторова організація кореляційних зв’язків між амплітудами основних ритмів ЕЕГ у дітей в нормі та при центральних порушеннях рухової активності. Нейрофізіологія. (47 (6)), 539-551.

Зенков, Л.Р. (2004). Клиническая электроэнцефалография (с элементами эпилептологии): [руководство для врачей]. Москва: МЕДпрессинформ.

Каряка, І.В. (2016). Психологічні особливості прояву установки в процесі мисленнєвої діяльності особистості. Scientic Journal «ScienceRice». (4), 30-32.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 12 | Завантажень: 8 |