НАЦІОНАЛЬНА РАМКА КВАЛІФІКАЦІЙ І ЄВРОПЕЙСЬКА ТРАНСФЕРНА КРЕДИТНО-НАКОПИЧУВАЛЬНА СИСТЕМА
PDF

Як цитувати

Євтух, М. (2020). НАЦІОНАЛЬНА РАМКА КВАЛІФІКАЦІЙ І ЄВРОПЕЙСЬКА ТРАНСФЕРНА КРЕДИТНО-НАКОПИЧУВАЛЬНА СИСТЕМА. Матеріали конференцій МЦНД, 132-133. https://doi.org/10.36074/31.01.2020.12
https://doi.org/10.36074/31.01.2020.12
PDF

Посилання

Державна Національна програма «Освіта» («Україна ХХ! століття»). (1997). К.: Райдуга.

Державна програма «Вчитель». (2002). Освіта України.

Бібік Н.М. (2018). Нова Українська школа: порадник для вчителя. К. : Літера ЛТД.

Про освіту (Закон України) (2017). Відомості Верховної Ради.

Національна доктрина розвитку освіти. (2002). Освіта.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 23 | Завантажень: 22 |