ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ ТА ІНТЕРЕСУ У СТУДЕНТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ) В КОЛЕДЖІ
PDF

Як цитувати

Піць, Л., Гальович, Г., & Піць, Д. (2020). ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ ТА ІНТЕРЕСУ У СТУДЕНТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ) В КОЛЕДЖІ. Матеріали конференцій МЦНД, 145-151. https://doi.org/10.36074/31.01.2020.14
https://doi.org/10.36074/31.01.2020.14
PDF

Посилання

Вартанова, И.И. (2000). До проблеми мотивації навчальної діяльності. Вісник МГУ. Психологія, (4), 33–41.

Гальскова, Н.Д. (2004). Теорія викладання англійської мови. Лінгводидактика та методика М.: ИЦ «Академія».

Зязюн, І.А. (2008). Мотивація і мотиви людської поведінки. Початкова школа, (6)., 3–6.

Подмазін, С. (2004). Психологія особистісно-орієнтованого навчання. Сучасні шкільні технології Ч 1 / Упоряд. І. Рожнятовська, В. Зоц. – К.: Ред. загальнопед. газ.

Костюк, Г.С. (1984). Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості. К.: Вища школа.

Щербакова, Н.И. (2002). О целях обучения иностранному языку в профессиональном образовательном учреждение. Сборник научных докладов и тезисов международной конференции «Проблемы технического и профессионального образования в начале XXI века».

Щукина, Г.І. (1980). Мотивация учения. М.: Научное образование.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 7 | Завантажень: 6 |