ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ОБ’ЄКТА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ У ПОСЯГАННЯХ НА ОБ’ЄКТИ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
PDF

Як цитувати

Коротюк, О. (2020). ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ОБ’ЄКТА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ У ПОСЯГАННЯХ НА ОБ’ЄКТИ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ. Матеріали конференцій МЦНД, 180-183. https://doi.org/10.36074/31.01.2020.16
https://doi.org/10.36074/31.01.2020.16
PDF

Посилання

Андрушко, П. П. (2011). Об'єкт кримінально-правової охорони, об'єкт злочину, об'єкт злочинного посягання та об'єкт злочинного впливу: основний зміст понять та їх співвідношення. Адвокат, №12, с. 3 – 10.

Берзін, П. С. (2018). Джерела карного законодавства Австрійської та Австро-Угорської імперій, що застосовувались на українських землях. Вісник кримінального судочинства., №, 1 С. 68 – 76;

Берзін, П.С. (2019). Кримінальне право України. Загальна частина : підручник : у 3-х т. – Т. І. Загальні засади / П. С. Берзін. – 2-ге вид. виправ. та доп. – Київ : ВД “Дакор”.

Дудоров, О. О. (2007). Проблеми кримінально-правової охорони системи оподаткування України (дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук: Луганський державний університет внутрішніх справ). Луганськ.

Крайник, Г. С. Норми Кримінального кодексу України з бланкетними диспозиціями у сфері убезпечення використання технічних систем. Вилучено з http://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/7078/1/Kraynik_309.pdf.

Кропачев, Н. М. (2000). Механизм уголовно-правового регулирования: (диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук Санкт-Петербургский государственный университет).

Нерсесян, А. С. (2010). Кримінально-правова охорона прав інтелектуальної власності. Хмельницький: Вид-во Хмельницького університету управління та права.

Скакун, О. Ф. (2001). Теорія держави і права: Підручник / Пер. З рос. – Харків: Консум.

Фесенко, Є. В. (2004). Злочини проти здоров’я населення та системи заходів з його охорони: дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук: Національна академія внутрішніх справ України.

Хавронюк, М. І. (2006). Кримінальне законодавство України та інших держав континентальної Європи: порівняльний аналіз, проблеми гармонізації. Монографія. – К.: Юрисконсульт.

Харченко, В. Б. (2011). Кримінально-правова охорона прав на результати творчої діяльності та засоби індивідуалізації в Україні.: ХНУ імені В. Н. Каразіна.

Яремко, Г. З. (2011). Бланкетні диспозиції в статтях Особливої частини Кримінального кодексу України. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 17 | Завантажень: 22 |