Артюшенко, О. «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ТА ОПЕРАТИВНОГО ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ТА ІНШИХ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ У ВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИНАХ». Матеріали конференцій МЦНД, Грудень 2020, https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/mcnd/article/view/6796.