II Міжнародна наукова конференція «НАУКОВІ ТРЕНДИ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА»
II Міжнародна наукова конференція «НАУКОВІ ТРЕНДИ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА»

II Міжнародна наукова конференція • 03.12.2021 • Запоріжжя, UKR

Том 1: Економічна теорія, макро- та регіональна економіка; Підприємництво, торгівля та сфера обслуговування; Фінанси та банківська справа оподаткування, облік і аудит; Менеджмент, публічне управління та адміністрування; Соціальна робота та соціальне забезпечення; Право та міжнародне право.
Том 2: Право та міжнародне право; Інститут правоохоронної діяльності, судова система та нотаріат; Воєнні науки, національна безпека та безпека державного кордону; Біологія та біотехнології; Аграрні науки та продовольство; Ветеринарні науки; Харчове виробництво та технології; Гірництво та нафтогазова інженерія; Автоматизація та приладобудування; Електроніка та телекомунікації; Енергетика та енергетичне машинобудування; Екологія та технології захисту навколишнього середовища; Системний аналіз, моделювання та оптимізація; Інформаційні технології та системи; Транспорт та транспортні технології; Фізико-математичні науки; Соціологія та статистика; Філологія та журналістика.
Том 3: Педагогіка та освіта; Психологія та психіатрія; Медичні науки та громадське здоров’я; Фізична культура, спорт та фізична терапія; Фармація та фармакотерапія; Історія, археологія та культурологія; Архітектура та будівництво; Культура та мистецтво.

════════════════════════════════════════════════════════════
ISBN: 978-617-8037-16-1 | Google Scholar, CrossRef, ORCID & OUCI | © CC BY 4.0
════════════════════════════════════════════════════════════

Сертифікати учасників доступні за посиланням: переглянути

✔️ конференцію зареєстровано УкрІНТЕІ (держ. наукова установа у сфері упр. МОН України)

Весь випуск
Том 1 Том 2 Том 3
Віталій Захарченко , Світлана Онешко , Олексій Бондаренко
ПОТЕНЦІАЛ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЇ НА ОСНОВІ КЛАСТЕРНОГО ПІДХОДУ
Переглядів: 7 |
Зафар Ахмедов
ХОРАЗМ ВИЛОЯТИДА КИЧИК САНОАТ ЗОНАЛАРИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ ВА БОШҚАРИШ ТИЗИМИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ
Переглядів: 6 |
Олександр Ємельянов
МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ РИНКОВОЇ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
Переглядів: 24 |
Сергій Горбач ; Зорина Шацька (Науковий керівник)
ПРИБУТКОВІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19
Переглядів: 25 |
Отабек Нарзиев
ПРАВОВОЙ СТАТУС РЕГУЛЯТОРА И СТРУКТУРА РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ
Переглядів: 5 |
Otabek Narziev
LEGAL STATUS AND REGULATORY STRUCTURE OF THE CAPITAL MARKET REGULATOR
Переглядів: 8 |
Артем Комар ; Анна Шарая (Науковий керівник)
НЕДОЛІКИ ПРАВОВОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ ВИТРАТ НА ПРОФЕСІЙНУ ПРАВНИЧУ ДОПОМОГУ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ
Переглядів: 34 |
Гульбахар Пирниязова
ДОГОВОР – ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
Переглядів: 6 |
Х. Кабулов , А. Омирова
ХУҚУҚИЙ ОНГ, БИЛИМ ВА ЮКСАК ҲУҚУҚИЙ МАДАНИЯТ ЖАМИЯТДА ҚОНУН УСТУВОРЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ КАФОЛАТИДИР
Переглядів: 44 |
Єгор Пісклов ; Артем Ярошенко (Науковий керівник)
ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ В УКРАЇНІ
Переглядів: 9 |
Валентин Дрозда , Юрій Забулонов , Юлія Ляска
ЛАБОРАТОРНІ КУЛЬТУРИ ЕНТОМОФАГІВ – ЯК СКЛАДОВА ТЕХНОЛОГІЙ ОРГАНІЧНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА
Переглядів: 75 |
Артем Шкригалов , Вячеслав Трач
МОРФОЛОГІЧНІ ТА БІОХІМІЧНІ ЗМІНИ ПОКАЗНИКІВ КРОВІ ЗА ГЕПАТОЗУ У СОБАК
Переглядів: 14 |
Rasuljon Tojiyev, Bobojon Ortiqaliyev, Xurshid Abdupattoyev, Ibratbek G’ulomov
PRODUCTION OF REFRACTORY BRICKS IN INDUSTRIAL ENTERPRISES AND SORTING OF THEIR RAW MATERIALS
Переглядів: 25 |
Олег Циганов , Даниїл Мігуш
ПРО ВПЛИВ РОЗМІЩЕННЯ ДРУКОВАНОГО ВУЗЛУ ВСЕРЕДИНІ КОЖУХУ НА РОЗПОДІЛ ТЕПЛОВОГО ПОЛЯ
Переглядів: 16 |
Андрій Іваненко , Максим Балюра ; Артем Ярошенко (Науковий керівник)
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СУБ’ЄКТА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
Переглядів: 8 |
Світлана Маркова ; Олександр Рильський (Науковий керівник)
ОЧИСТКА СТІЧНИХ ВОД НА КРУЇЗНИХ ЛАЙНЕРАХ
Переглядів: 6 |
Андрій Проценко , Валерій Іванов
ПОБУДОВА ГРАФУ ЛОКАЦІЇ З ДОПОМОГОЮ СТОХАСТИЧНОГО МЕТОДУ ПОШУКУ ШЛЯХУ
Переглядів: 7 |
Олексій Мельник , Володимир Окулов , Ігор Пуляєв , Сергій Заяц , Геннадій Щенявський
ЗАХОДИ ЩОДО ЗНИЖЕННЯ РИЗИКІВ ПРОНИКНЕННЯ НА СУДНО ПІД ЧАС ПЕРЕБУВАННЯ В ПОРТУ
Переглядів: 12 |
Данило Короленко ; Ольга Штофель (Науковий керівник)
ФРАКТАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ТА ЙОГО МОЖЛИВОСТІ У ЗАДАЧАХ МЕТАЛОЗНАВСТВА
Переглядів: 47 |
Валерій Каритка
ЕКОЛОГІЧНА СВІДОМІСТЬ МОЛОДІ ПРОМИСЛОВОГО РЕГІОНУ У ЕМПІРИЧНОМУ ВИМІРІ
Переглядів: 14 |
Назарія Різванли
СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НАУКОВОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
Переглядів: 8 |
Оксана Хмільовська
ФРАЗЕОЛОГІЗМИ В ІНШОМОВНІЙ ПРЕСІ ТА ЇХ ВІДТВОРЕННЯ В УКРАЇНСЬКОМУ ПЕРЕКЛАДІ (НА МАТЕРІАЛІ БРИТАНСЬКИХ ЕЛЕКТРОННИХ ЗМІ: GUARDIAN, DAILY MAIL, DAILY STAR, DAILY EXPRESS, THE TIMES, THE INDEPENDENT)
Переглядів: 10 |
Ярослав Щербаков
ВЧЕННЯ СЕМІОТИКИ ПРО ЗНАК ТА ФІЛОСОФІЯ БУДДИЗМУ МАХАЯНИ
Переглядів: 21 |
Оксана Буц ; Анатолій Конох (Науковий керівник)
ОСНОВНІ ДЕФІНІЦІЇ ДО ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕДИЧНИХ СЕСТЕР ДО РОБОТИ З ОСОБАМИ ГЕРОНТОЛОГІЧНОГО ВІКУ
Переглядів: 12 |
А. Карась ; Л. Рибалко (Науковий керівник)
ФОРМУВАННЯ АКМЕОЛОГІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА В ЗАКЛАДІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
Переглядів: 11 |
Олександра Саккер ; Ірина Купіна (Науковий керівник)
СЛЕНГ: ВІД ДАВНИНИ ДО СУЧАСНОСТІ
Переглядів: 80 |
Людмила Титатренко , Олена Масюк , Олена Вовкушевська
STEM-УРОК ЯК ОДИН ІЗ ШЛЯХІВ ВПРОВАДЖЕННЯ STEM-ОСВІТИ У НАВЧАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
Переглядів: 5 |
Ольга Орел
ОСОБЛИВІСТЬ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ АГРАРНИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ В ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВУ ЕПОХУ
Переглядів: 11 |
Тетяна Настека , Ольга Орлова , Людмила Глухенька , Ірина Зайко
З ДОСВІДУ ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ ПРАКТИК В УМОВАХ КАРАНТИНУ
Переглядів: 6 |
Н. Смолянюк , Ю. Домилівська
ПЕДАГОГІЧНА ВЗАЄМОДІЯ З БАТЬКАМИ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ НА ПЛАТФОРМІ CLASS DOJO
Переглядів: 25 |
Ruslana Deda
INNOVATIVE METHODOLOGICAL SUPPORT FOR DISTANCE LEARNING OF ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
Переглядів: 7 |
Ганна Богуславська
ПРОФІЛАКТИКА ТРАВМАТИЗМУ У ДИТЯЧОМУ ФУТБОЛІ
Переглядів: 11 |
Марія Чопик
ВПЛИВ ФІТНЕС ПРОГРАМ НА РОЗВИТОК ШВИДКІСНИХ ТА ШІИДКІСНО-СИЛОВИХ ЯКОСТЕЙ ДІВЧАТ 10–11 КЛАСІВ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
Переглядів: 15 |
Віра Уланова , Максим Сердюк
РЕЗУЛЬТАТИ СПОЖИВАННЯ АНТИДЕПРЕСИВНИХ ЗАСОБІВ НА ФАРМАЦЕВТИЧНОМУ РИНКУ УКРАЇНИ ЗА 2017-2020 РОКИ
Переглядів: 18 |
Оксана Бондарчук
«ЗАГУБЛЕНІ» КУЛЬТУРНІ ЦІННОСТІ УКРАЇНИ
Переглядів: 17 |
Оксана Мірошниченко ; Геннадій Кривчик (Науковий керівник)
АКУЛЬТУРАЦІЯ СТАРООБРЯДЦІВ У СУЧАСНОМУ СВІТІ
Переглядів: 14 |
Марія Костюкова , Владислав Галясовський
АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ПЕРЕВАГ ТА НЕДОЛІКІВ БУДІВНИЦТВА ВИСОТНИХ ДЕРЕВ’ЯНИХ БУДИНКІВ ТА СПОРУД
Переглядів: 14 |
Татьяна Шемелина
ИСТОЧНИКИ ТВОРЧЕСТВА ХУДОЖНИКОВ
Переглядів: 11 |
Вадим Кузьминський; Володимир Баженов (Науковий керівник)
ГЛОБАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА ТРАНСФОРМАЦІЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ
Переглядів: 14 |
Вадим Кузьминський; Володимир Баженов (Науковий керівник)
ОЦІНКА ТЕХНОЛОГІЧНИХ ВИТРАТ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ НА ПІДІГРІВ МАСЛЯЧНИХ ВИМИКАЧІВ 35-110 КВ, ЩО ЗНАХОДЯТЬСЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЇ
Переглядів: 10 |