МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ: ОСОБЛИВОСТІ ТА ТЕНДЕНЦІЇ
МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ: ОСОБЛИВОСТІ ТА ТЕНДЕНЦІЇ

Міжнародна наукова конференція • 04.12.2020 • Чернігів, UKR

Том 1: Економічні науки.
Том 2: Сільськогосподарські науки; Державне управління та екологія; Технічні науки та інформаційні технології.
Том 3: Фізико-математичні науки; Хімічні науки; Біологічні науки; Медичні науки; Фармацевтичні науки; Психологічні та соціологічні науки; Соціальні комунікації та культурологія.
Том 4: Педагогічні науки; Філологічні науки. 
Том 5: Політичні науки; Філософські науки; Юридичні науки; Історичні науки; Географічні науки; Архітектура та мистецтвознавство; Військові науки, національна безпека та спорт. 

════════════════════════════════════════════════════════════
ISBN: 978-617-7171-41-5 | Google Scholar (всі), CrossRef, ORCID & OUCI (лише з DOI)
════════════════════════════════════════════════════════════

Для завантаження збірника, натисніть на кнопку відповідного тома нижче.

✔️ конференцію зареєстровано УкрІНТЕІ (держ. наукова установа у сфері упр. МОН України)
✔️ 
випуск з матеріалами конференції завантажено та надано у вільний доступ;
✔️ сформовано електронний зміст випуску;
✔️ DOI активовано/депоновано;
✔️ дані робіт з цифровими ідентифікаторами завантажено в CrossRef та ORCID;
✔️ друковані матеріали розіслано на поштові адреси учасників;
✔️ статті проіндексовано в Google Scholar та OUCI;

 
Dede Anastasiia, Julia Khytrykova, Mariia Sokolova
THE ROLE OF THE HUMAN FACTOR IN THE ENTERPRISE SECURITY SYSTEM
Переглядів: 5 | Завантажень: 12
PDF
Вероніка Дерій; Дмитро Міщенко (Науковий керівник)
АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
Переглядів: 20 | Завантажень: 54
PDF
Альбіна Кудлай; Тетяна Федотова (Науковий керівник)
АУДИТ РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ
Переглядів: 8 | Завантажень: 54
PDF
Наталія Бурда
ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ ШЛЯХОМ ОПТИМІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНИМИ ПОТОКАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Переглядів: 57 | Завантажень: 20
PDF
Руслана Герасимчук; Лариса Сатир (Науковий керівник)
ВЕНЧУРНИЙ КАПІТАЛ, ЯК ЗАПОРУКА РОЗВИТКУ ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ МАЛИХ ІННОВАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Переглядів: 4 | Завантажень: 8
PDF
Володимир Тищенко
ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ COVID-19 НА ЕКОНОМІЧНУ АКТИВНІСТЬ В КРАЇНАХ СВІТУ
Переглядів: 56 | Завантажень: 45
PDF
Костянтин Васенко
ВПЛИВ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ФІНАНСОВИЙ РИНОК
Переглядів: 61 | Завантажень: 31
PDF
Ліліана Бражнік; Ольга Гавриш (Науковий керівник)
ДО ОЦІНЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
Переглядів: 1 | Завантажень: 9
PDF
Аліна Бабюк, Ольга Громова
ДОСЛІДЖЕННЯ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧІВ В СУЧАСНИХ РИНКОВИХ УМОВАХ
Переглядів: 0 | Завантажень: 16
PDF
Любов Брежнєва; Олена Мізіна (Науковий керівник)
ДОСЛІДЖЕННЯ СТРАТЕГІЙ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОМ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ
Переглядів: 0 | Завантажень: 26
PDF
Марія Слюнько, Артем Ховрат
ЕКОНОМІЧНИЙ ЕФЕКТ ВІД ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я В ОРГАНІЗАЦІЇ
Переглядів: 2 | Завантажень: 5
PDF
Вадим Гончар; Ірина Буднікевич (Науковий керівник)
ЗАХИСНІ МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО РИНКУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ПОШИРЕННЯ COVID-19
Переглядів: 108 | Завантажень: 45
PDF
Олена Біленко; Владислав Ткаченко (Науковий керівник)
ЗАХОДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ В УМОВАХ СУСПІЛЬНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ
Переглядів: 64 | Завантажень: 56
PDF
Карина Кравчук; В. Стратiйчук (Науковий керівник)
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНIСТЬ ПIДПРИЄМСТВ: СУТНIСТЬ ТА ШЛЯХИ ПIДВИЩЕННЯ
Переглядів: 3 | Завантажень: 21
PDF
Владислава Гаркуша; Юлія Часовнікова (Науковий керівник)
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ НОВОСТВОРЕНОГО ПІДПРИЄМСТВА НА ЕТАПІ ВИХОДУ НА РИНОК
Переглядів: 17 | Завантажень: 76
PDF
Олександр Ємельянов
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАХОДІВ ЗІ ЗРОСТАННЯ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВ
Переглядів: 1 | Завантажень: 3
PDF
Марина Шуба
МОЖЛИВОСТІ РЕГУЛЯТОРНОЇ «ПІСОЧНИЦІ» ДЛЯ СТИМУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВИХ ІННОВАЦІЙ В СІНГАПУРІ: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ
Переглядів: 12 | Завантажень: 46
PDF
Олена Тищенко
НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПІДХОДІВ ДО РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ЛІКВІДНОСТІ
Переглядів: 8 | Завантажень: 31
PDF
Оксана Гальович, Олександр Ємельянов
ОБҐРУНТУВАННЯ УЗАГАЛЬНЮЮЧОГО ПОКАЗНИКА ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
Переглядів: 2 | Завантажень: 11
PDF
Марія Климко
ОПТИМІЗАЦІЯ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА
Переглядів: 0 | Завантажень: 3
PDF
Віталій Яровенко, Наталія Кирилко
ОСНОВНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
Переглядів: 47 | Завантажень: 26
PDF
Валерій Даниленко
ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ КЛЮЧОВИХ ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
Переглядів: 1 | Завантажень: 14
PDF
Ольга Дмитренко
ОСОБЛИВОСТІ ВЕДЕННЯ ОБЛІКУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ МАЛОГО БІЗНЕСУ В КРАЇНАХ ЄС
Переглядів: 42 | Завантажень: 39
PDF
Галина Ісаншина, Ірина Бачуріна
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ВІТЧИЗНЯНИХ СУБ’ЄКТІВ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ
Переглядів: 45 | Завантажень: 21
PDF
Тетяна Петрушка, Ярина Юхман, Катерина Петрушка
ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАХОДІВ З РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
Переглядів: 5 | Завантажень: 14
PDF
Тетяна Марущак; Аліна Брода (Науковий керівник)
ПРОБЛЕМИ СТРАХОВОГО РИНКУ В УКРАЇНІ 2020
Переглядів: 101 | Завантажень: 161
PDF
Дар'я Токман
ПРЯМІ ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ У 2014-2019 РОКАХ
Переглядів: 0 | Завантажень: 24
PDF
Ірина Грибенюк; Б. Вишивана (Науковий керівник)
РОЗВИТОК ОВЕРСАЙТА ПЛАТІЖНИХ СИСТЕМ В УКРАЇНІ
Переглядів: 10 | Завантажень: 25
PDF
Олександр Топал, Анастасія Топал
СВІТОВА ЕКОНОМІКА: НАПРЯМИ ГЛОБАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА МОЖЛИВОСТІ УКРАЇНИ
Переглядів: 60 | Завантажень: 32
PDF
Василь Приймак, Світлана Прийма, Оксана Гинда
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОЦЕСИ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ: СУТЬ І ПОНЯТТЯ
Переглядів: 4 | Завантажень: 15
PDF
Яна Олійник, Тетяна Бондар, Мар’я Кучерява
СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ПРИНЦИПІВ, НА ЯКИХ ГРУНТУЄТЬСЯ НЕФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ1
Переглядів: 81 | Завантажень: 35
PDF
Наталя Соколовська
СУТНІСТЬ ТА ДЖЕРЕЛА ВИНИКНЕННЯ ОПЕРАЦІЙНИХ РИЗИКІВ В БАНКУ
Переглядів: 2 | Завантажень: 52
PDF
Ольга Хабінець, Павло Дорош, Наталія Бак
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА
Переглядів: 0 | Завантажень: 10
PDF
Лідія Шергіна, Алла Жемба
ТРАНСНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ І РЕГІОНАЛІЗАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Переглядів: 54 | Завантажень: 37
PDF
Анастасия Жолуд, Елизавета Пеховская; Сергей Шишло (Науковий керівник)
УНИКАЛЬНЫЕ КАНАЛЫ ДИСТРИБУЦИИ
Переглядів: 0 | Завантажень: 5
PDF
Олена Токаренко, Аліна Захарова
УПРАВЛІННЯ ЗАЦІКАВЛЕНИМИ СТОРОНАМИ ПІД ЧАС РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТІВ В ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАДАХ
Переглядів: 65 | Завантажень: 82
PDF
Євгенія Зайченко
УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА: ВИКЛИКИ ТА ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ
Переглядів: 12 | Завантажень: 26
PDF
Тетяна Гордєєва
ФІНАНСОВЕ ШАХРАЙСТВО: ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ТА ЗАСОБИ БОРОТЬБИ
Переглядів: 47 | Завантажень: 47
PDF
Світлана Савчук
ФУНКЦІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ
Переглядів: 3 | Завантажень: 31
PDF
Юлія Дороніна
ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ КВАЗІСУБ’ЄКТІВ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ УКРАЇНИ ЗА ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ
Переглядів: 3 | Завантажень: 12
PDF
Андрій Ткачук; Анатолій Міняйло (Науковий керівник)
АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН ҐРУНТІВ ЖИТОМИРЩИНИ
Переглядів: 0 | Завантажень: 9
PDF
Діана Паламарчук, Аліна Михайленко; Віктор Смаглій (Науковий керівник)
ГОСПОДАРСЬКО-БІОЛОГІЧНА ОЦІНКА СОРТІВ ОЗИМОГО ЧАСНИКУ В УМОВАХ ЖИТОМИРЩИНИ
Переглядів: 2 | Завантажень: 7
PDF
Ангеліна Гнида, Роман Сироватченко
ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН АГРОЛАНДШАФТІВ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ
Переглядів: 8 | Завантажень: 7
PDF
Єлизавета Тищенко; Олександр Крамаренко (Науковий керівник)
МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ РОСТУ ЖИВОЇ МАСИ КОРІВ ЧЕРВОНОЇ СТЕПОВОЇ ПОРОДИ У РОЗРІЗІ ЛІНІЙ З ВИКОРИСТАННЯМ МОДЕЛІ ГОМПЕРЦА
Переглядів: 50 | Завантажень: 10
PDF
Володимир Власюк
ОСОБЛИВОСТІ ПЛАНУВАННЯ ЧИСЕЛЬНОСТІ ОСНОВНИХ ВИДІВ МИСЛИВСЬКИХ ТВАРИН
Переглядів: 50 | Завантажень: 11
PDF
Юлія Костюченко; Ольга Ганич (Науковий керівник)
АНАЛІЗ МІЖНАРОДНОЇ ДОНОРСЬКОЇ Д ОПОМОГИ В ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
Переглядів: 58 | Завантажень: 8
PDF
Лариса Мосора
НАПРЯМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ МІГРАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ
Переглядів: 0 | Завантажень: 18
PDF
Наталія Внукова, Альона Решетченко
ПІДВИЩЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ АКУСТИЧНОГО ПРОСТОРУ УРБОЕКОСИСТЕМ ПРИ ТЕХНОГЕННОМУ НАВАНТАЖЕННІ ВІД ШУМОВОГО ЗАБРУДНЕННЯ ШЛЯХОМ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИ ПРОВЕДЕННІ МОНІТОРИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Переглядів: 51 | Завантажень: 23
PDF
Ганна Сухіна; Євгенія Копиця (Науковий керівник)
ПРОБЛЕМИ ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ ПРИ ЕКСПЛУТАЦІЇ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ
Переглядів: 3 | Завантажень: 18
PDF
Тетяна Сорока, Тетяна Павлюк
СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДЯН ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ ПРИЗНАЧЕННЯ СУБСИДІЙ
Переглядів: 0 | Завантажень: 14
PDF
Владислав Кисельов; Олена Данченко (Науковий керівник)
АДАПТИВНИЙ МЕТОД ОНЛАЙН НАВЧАННЯ МОВИ JAVA SCRIPT
Переглядів: 35 | Завантажень: 12
PDF
Микола Дерев’янчук
АНІЗОТРОПНИЙ ЕЛЕКТРОПРОВІДНИЙ ТРАНСФОРМАТОР ЗМІННОГО ЕЛЕКТРИЧНОГО СТРУМУ
Переглядів: 74 | Завантажень: 31
PDF
Геннадій Камишенцев, Ольга Шевченко, Роман Шевченко
ГРАНИЧНІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ПОПЕРЕДЖЕННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТЕХНОГЕННОГО ТА ТЕРОРИСТИЧНОГО ХАРАКТЕРУ ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ АКУСТИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ВИЯВЛЕННЯ НЕБЕЗПЕКИ
Переглядів: 6 | Завантажень: 5
PDF
Олександр Бабаченко, Ганна Кононенко, Ростислав Подольський, Олена Сафронова
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ХІМІЧНОГО СКЛАДУ СТАЛІ ДЛЯ ЗАЛІЗНИЧНИХ КОЛІС В МЕЖАХ МАРОЧНОГО НА МІКРОСТРУКТУРУ ТА МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПРИ РІЗНИХ ШВИДКОСТЯХ ОХОЛОДЖЕННЯ
Переглядів: 63 | Завантажень: 18
PDF
Олександр Бабаченко, Ганна Кононенко, Ростислав Подольський
ДОСЛІДЖЕННЯ МІКРОСТРУКТУРИ ТА РОЗПОДІЛУ ТВЕРДОСТІ РЕЙОК ПО ПЕРЕРІЗУ ПРИ ТЕРМІЧНІЙ ОБРОБЦІ ГОЛОВКИ РЕЙКИ, ЯКІ СТВОРЮЮТЬСЯ ПРИ ВИРОБНИЦТВІ ЗА ПОТОЧНОЮ ТЕХНОЛОГІЄЮ
Переглядів: 38 | Завантажень: 20
PDF
Денис Гончарук; Ірина Ряполова (Науковий керівник)
ЕЛЕМЕНТИ ВПРОВАДЖЕННЯ НАССР ПРИ РОЗРОБЦІ НОВОЇ СОУСНОЇ ПРОДУКЦІЇ
Переглядів: 4 | Завантажень: 19
PDF
Олена Кошкіна
ЕНЕРГЕТИЧНИЙ АУДИТ ГАЗОВОЇ РОЛИКОВОЇ ПЕЧІ
Переглядів: 0 | Завантажень: 1
PDF
Максим Делембовський, Микола Клименко, Борис Корнійчук
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДІЙНОСТІ ВІБРОУЩІЛЬНЮЮЧИХ МАШИН ПРИ ПРОЕКТУВАННІ, КОНСТРУЮВАННІ, ВИГОТОВЛЕНІ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ
Переглядів: 57 | Завантажень: 19
PDF
Лев Перович , Ігор Перович
ІНДЕКС ЯКОСТІ ШТУЧНИХ І ПРИРОДНИХ ЗАМКНУТИХ ВОДОЙМ
Переглядів: 2 | Завантажень: 14
PDF
Валентина Довбій; Олександр Коцюк (Науковий керівник)
ІНТЕГРАЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В ЄВРОПЕЙСЬКУ
Переглядів: 1 | Завантажень: 12
PDF
Артем Купчин; Владислав Сотник (Науковий керівник)
МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ ФУНКЦІЙ НАЛЕЖНОСТІ НА ОСНОВІ ЕКВІДИСТАНТНИХ ТОЧОК
Переглядів: 57 | Завантажень: 10
PDF
Наталя Піндус, Шаар Мурад
МЕТРОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ДІЛЬНИЦІ ВИГОТОВЛЕННЯ ТОРЦЬОВОГО УЩІЛЬНЕННЯ ЕЛЕКТРОНАСОСНОГО АГРЕГАТА ПІДВИЩЕНОЇ ЗНОСОСТІЙКОСТІ
Переглядів: 3 | Завантажень: 4
PDF
М. Пихова, В. Браткевич
МОДЕЛЬ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ МУЛЬТИМЕДІЙНОЇ ГРИ
Переглядів: 0 | Завантажень: 0
PDF
Мусулманов Фурақт Мусулманов Фурақт, Илхомжон Ҳамроев
НАСОСЛАРНИНГ ТУРЛАРИ ВА АСОСИЙ КЎРСАТКИЧЛАРИ
Переглядів: 5 | Завантажень: 4
PDF
Фурақт Мусулманов, Илхомжон Ҳамроев
НАСОСЛАРНИНГ ТУРЛАРИ ВА ТУЗУЛИШИ АСОСИЙ ҚИСМЛАРИ
Переглядів: 0 | Завантажень: 5
PDF
Сергій Чорновол, Олександр Івченко
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В КОНЦЕПЦІЇ «РОЗУМНОГО БУДИНКУ»
Переглядів: 83 | Завантажень: 22
PDF
Ганна Мамонова, Людмила Позднякова
ОСОБЛИВОСТІ СТРАХУВАННЯ КІБЕР-РИЗИКІВ
Переглядів: 62 | Завантажень: 31
PDF
Алла Хмарська; Анна Хімічева (Науковий керівник)
ОЦІНКА ВІДПОВІДНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ЗА ВИМОГАМИ ЄС
Переглядів: 65 | Завантажень: 24
PDF
Андрій Дівіцький
ПЕРСПЕКТИВНА МОДЕЛЬ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ МОБІЛЬНИМИ РАДІОМЕРЕЖАМИ З ПІДСИСТЕМОЮ ПРОГНОЗУВАННЯ
Переглядів: 3 | Завантажень: 5
PDF
В. Кучанський
ПІДВИЩЕННЯ КЕРОВАНОСТІ НЕПОВНОФАЗНИХ РЕЖИМІВ РОБОТИ МАГІСТРАЛЬНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ
Переглядів: 46 | Завантажень: 10
PDF
Михайло Бондаренко
ПОКРАЩЕННЯ РЕЖИМУ НАПРУГИ НА ЕЛЕКТРИФІКОВАНИХ ДІЛЯНКАХ ЗАЛІЗНИЦЬ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ
Переглядів: 0 | Завантажень: 2
PDF
Валентин Мокійчук, Наталія Пащенко
ПРИХОВАНІ РИЗИКИ ЛАБОРАТОРНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ
Переглядів: 62 | Завантажень: 9
PDF
Владислав Власенко
ПРОГНОЗУВАННЯ ВЕЛИЧИНИ ЕЛЕКТРОСПОЖИВАННЯ
Переглядів: 2 | Завантажень: 1
PDF
Владислав Гаврилюк; Станіслав Первунінський (Науковий керівник)
ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ АВТОМАТИЗОВАНОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
Переглядів: 78 | Завантажень: 11
PDF
Максим Журавленко; Володимир Метелап (Науковий керівник)
ПРОЕКТУВАННЯ І РОЗРОБКА СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ БІБЛІОТЕКИ З ФУНКЦІЄЮ АВТОМАТИЧНОГО ПІДБОРУ КНИГ ЧИТАЧЕВІ
Переглядів: 53 | Завантажень: 10
PDF
Олександра Полякова
РОЗРАХУНОК ШВИДКОСТІ ОРІЄНТАЦІЇ РОТОРА ВІТРОУСТАНОВКИ
Переглядів: 48 | Завантажень: 8
PDF
Костянтин Веретільник; Євгенія Катаєва (Науковий керівник)
РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕСЕНДЖЕРА З ШИФРУВАННЯМ ДАНИХ
Переглядів: 37 | Завантажень: 9
PDF
Вікторія Чернієнко; Наталія Чупринка (Науковий керівник)
РОЗРОБЛЕННЯ ОКРЕМИХ СКЛАДОВИХ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКОСТІ ЗА ВИМОГАМИ ДСТУ ISO 9001:2018 РОКУ НА ПРИКЛАДІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ
Переглядів: 3 | Завантажень: 11
PDF
Олександр Кононенко; Євгенія Катаєва (Науковий керівник)
СИСТЕМА ФОРМУВАННЯ МЕНЮ СТРАВ ШВИДКОГО ПРИГОТУВАННЯ
Переглядів: 47 | Завантажень: 7
PDF
Дарія Кічура
СИНТЕЗ ВУГЛЕВОДНЕВИХ ОЛІГОМЕРІВ МОДИФІКОВАНИХ НЕНАСИЧЕНИМИ ДИКАРБОНОВИМИ КИСЛОТАМИ
Переглядів: 5 | Завантажень: 6
PDF
Василь Тушець; Христина Ліп'яніна-Гончаренко (Науковий керівник)
СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ HR ІТ-ПРОЕКТУ
Переглядів: 6 | Завантажень: 26
PDF
Фурақт Мусулманов, Илхомжон Ҳамроев
СУВ НАСОСИНИ ТАЪМИРЛАШНИНГ МИКРОМЕТРАЖ УСУЛЛАРИ
Переглядів: 2 | Завантажень: 0
PDF
Микола Пащин, Павло Гончаров, Ніна Тодорович
СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПОЛІВ ПРИ ЗВАРЮВАННІ ТА В СУМІЖНИХ ПРОЦЕСАХ І ТЕХНОЛОГІЯХ
Переглядів: 54 | Завантажень: 18
PDF
Тарас Майданчук, Ольга Безушко, Ольга Гончарова
ШКІДЛИВІ ТА НЕБЕЗПЕЧНІ РЕЧОВИНИ У ПОВІТРІ РОБОЧОЇ ЗОНИ ЗВАРНИКА ПРИ ДУГОВОМУ ЗВАРЮВАННІ МІДНИХ СПЛАВІВ
Переглядів: 76 | Завантажень: 12
PDF
Євгенія Саяпіна; Галина Буланчук (Науковий керівник)
ВИКОРИСТАННЯ ГРАФІЧНИХ ПРОЦЕСОРІВ ПРИ МОДЕЛЮВАННІ ДИНАМІКИ ВИХРОВИХ КІЛЕЦЬ
Переглядів: 3 | Завантажень: 4
PDF
О. Нікулін, Т. Наконечна, Н. Барабаш
ЛОКАЛІЗАЦИЯ НА БАЗІ МЕТОДУ СКІНЧЕНИХ ЕЛЕМЕНТІВ
Переглядів: 50 | Завантажень: 7
PDF
Галина Буланчук, Олег Буланчук, Ганна Рослик
МОДЕЛЮВАННЯ ВИХРОВИХ СТРУКТУР НА ГРАФІЧНИХ ПРОЦЕСОРАХ
Переглядів: 5 | Завантажень: 11
PDF
Кен Москальов, Олексій Кашанський, Марина Волосюк
НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА З ДИСЦИПЛІНИ «ВИЩА МАТЕМАТИКА» В ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ КОЛЕДЖІ
Переглядів: 10 | Завантажень: 3
PDF
Олександр Бабіч; Галина Буланчук (Науковий керівник)
ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ДЕМОНСТРАЦІЇ ФРАКТАЛЬНОЇ ГЕОМЕТРІЇ
Переглядів: 1 | Завантажень: 1
PDF
Ліліанна Олійник
ВИВЧЕННЯ ПРОЦЕСУ ТЕРМОЛІЗУ КОМПЛЕКСНИХ СПОЛУК [M(En)n][Fe(CN)5NO]*mH2O, M-Co2+, Ni2+,Cu2+, Zn2+, Mn2+, n =1-3,m=1-5.
Переглядів: 3 | Завантажень: 3
PDF
Любов Полюжин, Руслана Косів, Любов Паляниця, Наталія Березовська, Зорян Піх
ВПЛИВ НОРМИ ВНЕСЕННЯ ДРІЖДЖІВ НА ВМІСТ АЦЕТАЛЬДЕГІДУ ТА ВІЦИНАЛЬНИХ ДИКЕТОНІВ В МОЛОДОМУ ПИВІ
Переглядів: 47 | Завантажень: 19
PDF
Сергій Герасимчук, Ігор Полюжин, Галина Мельник, Юрій Павловський, Валентин Сергеєв
ЕНТАЛЬПІЙНО-ЕТРОПІЙНА КОМПЕНСАЦІЯ РІВНОВАГИ «ПАРА–РІДИНА» ДЛЯ РОЗЧИНІВ ДИМЕТИЛТЕЛУРУ ТА ДИМЕТИЛКАДМІЮ
Переглядів: 53 | Завантажень: 9
PDF
Ірина Пфафенрод; Вікторія Генчева (Науковий керівник)
ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА БІОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ ЛІКАРСЬКОГО ЗАСОБУ «ПЕРТУСИН»
Переглядів: 8 | Завантажень: 12
PDF
Руслана Мельник, Андрій Непрокін, Ольга Ложкіна, Вікторія Катишева
АДВЕНТИВНІ ВИДИ РОДИНИ ASTERACEAE DUMORT ФЛОРИ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ «ОЛЕШКІВСЬКІ ПІСКИ» (ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ, УКРАЇНА)
Переглядів: 48 | Завантажень: 21
PDF
Дар’я Смальчук; Тетяна Іваниця (Науковий керівник)
БІОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ ШТАМІВ PANTOEA AGGLOMERANS, ІЗОЛЬОВАНИХ З ВИНОГРАДУ
Переглядів: 0 | Завантажень: 7
PDF
Ірина Гложик
ВМІСТ МІНЕРАЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ТА СТАН СИСТЕМИ АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ ТА ПРОЦЕСІВ ВІЛЬНОРАДИКАЛЬНОГО ОКИСНЕННЯ ЛІПІДІВ У ГЕПАТОЦИТАХ ЩУРІВ НА ТЛІ НАБУТОЇ ІНСУЛІНОРЕЗИСТЕНТНОСТІ, ЙОДОДЕФІЦИТУ ТА ІНСУЛІНОРЕЗИСТЕНТНОСТІ У ПОЄДНАННІ З ЙОДОДЕФІЦИТОМ
Переглядів: 27 | Завантажень: 11
PDF
М. Зубик; Інна Гуляєва (Науковий керівник)
ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОТРУЄННЯ НАСІННЯ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ БІОЛОГІЧНИМИ ПРЕПАРАТАМИ
Переглядів: 73 | Завантажень: 15
PDF
Анастасія Гладкіх, Олена Заскалько; Сюзанна Коц (Науковий керівник)
ЛЕПТИН ТА ПРОБЛЕМА ЗАЙВОЇ ВАГИ
Переглядів: 2 | Завантажень: 5
PDF
Олександр Кратюк
РОЗВИТОК ВОЛЬЄРНОГО ГОСПОДАРСТВА НА ТЕРИТОРІЇ РІВНЕНСЬКОГО ПОЛІССЯ
Переглядів: 69 | Завантажень: 18
PDF
Ольга Ареф’єва, Раїса Литвиненко
СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ТКАНИН МЕДИЧНОЇ П’ЯВКИ ВИДУ HIRUDO VERBANA ПІСЛЯ ГОДУВАННЯ КРОВ’Ю ССАВЦІВ
Переглядів: 2 | Завантажень: 8
PDF
Igor Sydorko; Roman Baitsar (Науковий керівник)
MINIMIZATION OF RISKS IN CLINICAL AND DIAGNOSTIC LABORATORIES
Переглядів: 15 | Завантажень: 10
PDF
Ye. Nazymok, L. Yurchuk, Rathod Chelsi, Aanshi Shah
REVIEW OF SOME TECHNIQUES AND DEVICES FOR CARDIOPULMONARY RESUSCITATION
Переглядів: 0 | Завантажень: 25
PDF
Андрій Матрьонін
ВИКОРИСТАННЯ БІОХІМІЧНИХ МАРКЕРІВ ПРИ ДІАГНОСТИЦІ ЗАХВОРЮВАНЬ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ
Переглядів: 3 | Завантажень: 5
PDF
Аліна Коритна, Мар’яна Древаль; Мар’яна Древаль (Науковий керівник)
ВПЛИВ МІКРОПЛАСТИКУ НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ
Переглядів: 1 | Завантажень: 6
PDF
Карина Гуманець, Ірина Марченко, Вікторія Сухова; Ганна Човпан (Науковий керівник)
ДІАГНОСТИКА ТА ПРОФІЛАКТИКА СИЛІКОЗУ
Переглядів: 59 | Завантажень: 13
PDF
Володимир Лопатін
ЛІКУВАЛЬНА ФІЗКУЛЬТУРА ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ
Переглядів: 47 | Завантажень: 61
PDF
Кирило Пилипенко, Тетяна Пилипенко
МОДЕЛЮВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ МОДЕЛЕЙ НАДАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ В УМОВАХ МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ
Переглядів: 0 | Завантажень: 3
PDF
Любомира Луців; Іван Рогач (Науковий керівник)
НЕГАТИВНИЙ І ПОЗИТИВНИЙ ВПЛИВ ІНТЕРНЕТУ ТА СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ НА РОЗВИТОК ПІДЛІТКА ЯК ОСОБИСТОСТІ
Переглядів: 15 | Завантажень: 25
PDF
Анна Єрмоленко, Єлизавета Лісова, Сабіна Шарун; Ірина Стрельнікова (Науковий керівник)
ОБРАЗ ТІЛА У СТУДЕНТІВ З ПОРУШЕННЯМИ ХАРЧОВОЇ ПОВЕДІНКИ
Переглядів: 0 | Завантажень: 5
PDF
Дмитро Лопатенко
ОЦІНКА ДИНАМІКИ РІВНЯ ІНТЕРЛЕЙКІНІВ У ХВОРИХ НА ПІОПНЕВМОТОРАКС
Переглядів: 0 | Завантажень: 0
PDF
Ю. Сміянова; Л. Приступа (Науковий керівник)
ПОКАЗНИКИ МАСИ ТІЛА У ПАЦІЄНТІВ З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ ЗАЛЕЖНО ВІД ПОЛІМОРФІЗМУ LYS198ASN ГЕНА ЕНДОТЕЛІНУ-1
Переглядів: 81 | Завантажень: 8
PDF
Альона Бублик, Юлія Глюза; Наталія Бородіна (Науковий керівник)
ВИВЧЕННЯ ГІДРОКСИКОРИЧНИХ ТА ОРГАНІЧНИХ КИСЛОТ ПАГОНІВ SALIX PURPUREA L., SALIX PURPUREA ‘GRACILIS’, SALIX PURPUREA ‘ANGUSTIFOLIA’
Переглядів: 5 | Завантажень: 6
PDF
Юлія Нога, Марія Поліщук; Наталія Бородіна (Науковий керівник)
ДОСЛІДЖЕННЯ МАКРО- ТА МІКРОЕЛЕМЕНТНОГО СКЛАДУ ЗБОРІВ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ У КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ХРОНІЧНИХ УРАЖЕНЬ СУГЛОБІВ
Переглядів: 5 | Завантажень: 0
PDF
Василь Бенца; Володимир Шафранський (Науковий керівник)
АКСІОЛОГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ЦІННОСТЕЙ СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Переглядів: 1 | Завантажень: 5
PDF
К Рўзиева
ГЛОБАЛЛАШУВ ШАРОИТИДА ЁШЛАР ТАРБИЯСИГА ТАЪСИР ҚИЛУВЧИ ЁТ ҒОЯЛАРНИНГ ИЖТИМОИЙ ПСИХОЛОГИК ЖИҲАТЛАРИ
Переглядів: 6 | Завантажень: 3
PDF
Людмила Дроздова; Олена Євдокімова (Науковий керівник)
ДОСЛІДЖЕННЯ БРЕХЛИВОСТІ В ПСИХОЛОГІЇ З УРАХУВАННЯМ ГЕНДЕРНИХ ВІДМІННОСТЕЙ
Переглядів: 2 | Завантажень: 11
PDF
Олег Попик
ЕНВАЙРОМЕНТАЛЬНІ ЗАСАДИ ГУМАНІСТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ
Переглядів: 4 | Завантажень: 5
PDF
Ірина Хитра
МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ: ОСБЛИВОСТІ ТА ТЕНДЕНЦІЇ
Переглядів: 1 | Завантажень: 2
PDF
Ірина Сіканович; Анатолій Фурман (Науковий керівник)
ПІДГОТОВКА ОСВІТНЬОГО СЦЕНАРІЮ І ПРОЄКТУВАННЯ ПСИХОЕМПАТІЙНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЙОГО КОМПОЗИЦІЙНОЇ ПОБУДОВИ
Переглядів: 6 | Завантажень: 10
PDF
Аліна Антонюк; Ніна Ткаченко (Науковий керівник)
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ КЕРІВНИКІВ
Переглядів: 11 | Завантажень: 101
PDF
Світлана Стрельбицька, Ірина Русінчук
РОЛЬ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ АТИТЮДІВ СТУДЕНТІВ ЗВО З РІЗНОЮ СПРЯМОВАНІСТЮ ОСОБИСТОСТІ
Переглядів: 61 | Завантажень: 27
PDF
М. Руденко; В. Євдокімова (Науковий керівник)
ТЕХНОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ У ЦЕНТРАХ І СЛУЖБАХ ЗАЙНЯТОСТІ
Переглядів: 5 | Завантажень: 9
PDF
Марія Колодич; Галина Гандзілевська (Науковий керівник)
ЧИННИКИ ПОДОЛАННЯ СИНДРОМУ ПРОФЕСІЙНОГО ВИГОРАННЯ ТА УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
Переглядів: 8 | Завантажень: 72
PDF
Зоряна-Надія Гасій
РОЛЬ МЕДІАКОМУНІКАЦІЙ У РОЗВ’ЯЗАННІ СОЦІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ
Переглядів: 9 | Завантажень: 47
PDF
Анжеліка Жупинас; Олена Цапок (Науковий керівник)
УЧАСТЬ МЕДІЙНИКІВ У БЛАГОДІЙНИХ ПРОЕКТАХ З ПОЗИЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ МЕДІА
Переглядів: 6 | Завантажень: 5
PDF
Олена Коломієць
LACK OF ACADEMIC INTEGRITY IN HIGHER EDUCATION
Переглядів: 2 | Завантажень: 7
PDF
Юлія Матюхова
АНАЛІТИЧНЕ ЧИТАННЯ ЯК ЗАСІБ УДОСКОНАЛЕННЯ КОМУНІКАТИВНИХ НАВИЧОК В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ
Переглядів: 77 | Завантажень: 29
PDF
Галина Герецун
ВИВЧЕННЯ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН НА БАЗІ ДИСТАНЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ЗАСІБ ОПТИМІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ
Переглядів: 0 | Завантажень: 5
PDF
Аліна Котковець
ВИДИ ТА ЦІЛІ КОНТРОЛЮ СФОРМОВАНОСТІ АНГЛОМОВНОЇ ЛЕКСИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ З ПРИКЛАДНОЇ МЕХАНІКИ
Переглядів: 46 | Завантажень: 13
PDF
Катерина Кочерба; О. Трубіцина (Науковий керівник)
ВИКОРИСТАННЯ АДАПТИВНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ СИСТЕМИ НА ОСНОВІ ВЕБ-ТЕХНОЛОГІЙ В ІНШОМОВНІЙ ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТІВ МОВНОГО ПРОФІЛЮ НАВЧАНННЯ
Переглядів: 54 | Завантажень: 79
PDF
Аліна Головащук; П. Біліченко (Науковий керівник)
ВИХОВАННЯ У МОЛОДІ ЗДОРОВИХ МОРАЛЬНО-ЕТИЧНИХ УЯВЛЕНЬ ПРО ШЛЮБ НА ЗАСАДАХ ЕТНОПЕДАГОГІЧНИХ ТРАДИЦІЙ
Переглядів: 0 | Завантажень: 9
PDF
Анна Обруч; Ніна Барило (Науковий керівник)
ГРАФІЧНИЙ МЕТОД РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЛОГАРИФМІЧНИХ РІВНЯНЬ З ПАРАМЕТРОМ
Переглядів: 15 | Завантажень: 14
PDF
Олена Маркова, Тетяна Шматок
ДУАЛЬНА ФОРМА ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ – МОЖЛИВІСТЬ НАВЧАТИСЯ ПРАЦЮЮЧИ
Переглядів: 81 | Завантажень: 24
PDF
Ольга Юрченко
ЗМІШАНЕ НАВЧАННЯ: КЛЮЧ ДО ЗМІН
Переглядів: 55 | Завантажень: 84
PDF
Ярослав Федько
ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ДОДАТКІВ GOOGLE В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС
Переглядів: 7 | Завантажень: 6
PDF
Аліна Дрокіна
КВАЗІПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЧИННИК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
Переглядів: 29 | Завантажень: 21
PDF
Марина Шерстюк, Яна Баранець
КОМУНІКАТИВНІ ЗДІБНОСТІ ДИТИНИ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З ТЯЖКИМИ ПОРУШЕННЯМИ МОВЛЕННЯ
Переглядів: 4 | Завантажень: 51
PDF
Фессалоніка Левченко
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ УДОСКОНАЛЕННЯ САМООСВІТНЬОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ДО ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ
Переглядів: 8 | Завантажень: 13
PDF
Владислава Заїчко
МОВНА ПОЛІТИКА НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ ЗДОБУВАЧІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ
Переглядів: 55 | Завантажень: 16
PDF
Тетяна Коршевнюк
ОЗНАКИ ЦІННІСНОГО КОМПОНЕНТА ШІКІЛЬНОЇ БІОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ
Переглядів: 39 | Завантажень: 11
PDF
Марина Загорулько
ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Переглядів: 40 | Завантажень: 6
PDF
Уляна Белехова
ОСОБЛИВОСТІ ТА СУЧАСНІ МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ УЧНІВ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ
Переглядів: 7 | Завантажень: 23
PDF
Марія Чепелевська
ОЦІНКА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ В ТУРИСТИЧНІЙ ГАЛУЗІ
Переглядів: 47 | Завантажень: 34
PDF
Наталія Тітаренко
ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ – ЯК ЗАПОРУКА УСПІШНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
Переглядів: 1 | Завантажень: 9
PDF
Тетяна Рідель
ПРИЧИНИ ТА ФАКТОРИ, ЩО СПРИЯЮТЬ РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ ЗДІБНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ
Переглядів: 3 | Завантажень: 11
PDF
Олександра Назаренко
ПРОГРАМА ЮНЕСКО «СТАЛИЙ РОЗВИТОК ОСВІТИ 2030» ТА ОСНОВНІ ЦІЛІ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ В ПРОСТОРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ ПІВДЕННОЇ КОРЕЇ
Переглядів: 58 | Завантажень: 17
PDF
Надія Кравчук; Вадим Лунячек (Науковий керівник)
РЕАЛІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ ДО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВЧИТЕЛІВ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
Переглядів: 51 | Завантажень: 18
PDF
Юлія Сагіна
СУТНІСТЬ КОНЦЕПЦІЇ АРТ-ТЕРАПІЇ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ЇЇ НА УРОКАХ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА
Переглядів: 2 | Завантажень: 3
PDF
Жанна Антипова, Елена Воробьева
ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТОВ
Переглядів: 0 | Завантажень: 6
PDF
Валерія Шинкарьова
ФОРМУВАННЯ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЦІЛІСНОГО СПРИЙНЯТТЯ СВІТУ ЧЕРЕЗ ОРГАНІЗАЦІЮ ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Переглядів: 11 | Завантажень: 11
PDF
Ольга Деркачова
COVID-НЕОЛОГІЗМИ В СИСТЕМІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
Переглядів: 180 | Завантажень: 195
PDF
Myroslava Polishchuk; Inna Kozubai (Науковий керівник)
FOREIGN LANGUAGE AS A CRUCIAL COMPONENT FOR THE FORMATION OF COMMUNICATIVE COMPETENCE OF A CONTEMPORARY STUDENT - LAWYER
Переглядів: 2 | Завантажень: 3
PDF
Oleksandra Linchevska, Olena Gorlatova
GENDER STEREOTYPES “MALE” “FEMALE” IN UKRAINIAN AND ENGLISH PROVERBS
Переглядів: 13 | Завантажень: 24
PDF
Mukhai Anastasia; Inna Kozubai (Науковий керівник)
USING OF EDUCATIONAL ONLINE PLATFORMS IN THE PROCESS OF MIXED LEARNING ENGLISH
Переглядів: 2 | Завантажень: 7
PDF
Алла Кайдаш, Вікторія Хомич
ВЕРБАЛІЗАЦІЯ ПІР РОКУ В ІДІОЛЕКТІ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ
Переглядів: 32 | Завантажень: 9
PDF
Ольга Митлович
ВИКОРИСТАННЯ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОГО ПІДХОДУ ДО ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ НА УРОКАХ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
Переглядів: 1 | Завантажень: 29
PDF
Володимир Грищенко (Науковий керівник)
ВИКОРИСТАННЯ ПЛАТФОРМИ NETFLIX ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ: НЕДОЛІКИ ТА ПЕРЕВАГИ
Переглядів: 4 | Завантажень: 3
PDF
Олена Юрченко; О. Гирин (Науковий керівник)
ВПЛИВ АМЕРИКАНСЬКОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА БРИТАНСЬКУ ТА ОСНОВНІ РОЗБІЖНОСТІ ОБОХ ВАРІАНТІВ
Переглядів: 0 | Завантажень: 28
PDF
Мар’яна Казимірик, Я. Щербаков
ГЕНДЕРНА СПЕЦИФІКА ПУБЛІЦИСТИЧНОГО СТИЛЮ СУЧАСНОГО ПУТУНХУА КИТАЙСЬКОЇ МОВИ
Переглядів: 5 | Завантажень: 6
PDF
Людмила Дейна
ДО ПИТАННЯ ЛІНГВІСТИЧНО-ФІЛОСОФСЬКОЇ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ СУБ’ЄКТИВНОЇ ТА ОБ’ЄКТИВНОЇ ОЦІНКИ В ЩОДЕННИКОВОМУ ДИСКУРСІ
Переглядів: 34 | Завантажень: 9
PDF
Катерина Слєпова; Ірина Руських (Науковий керівник)
ДО ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ СТУДЕНТАМ-ЮРИСТАМ
Переглядів: 2 | Завантажень: 1
PDF
Руслан Рубльов; Інна Козубай (Науковий керівник)
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ, МЕТОДИКИ ТА ІНСТРУМЕНТИ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ ТА ПЕРЕКЛАДУ
Переглядів: 9 | Завантажень: 7
PDF
Анастасія Литвин; Ірина Савченко (Науковий керівник)
КАТЕРИНА БАБКІНА ЯК ПОСЛІДОВНИЦЯ СПОВІДАЛЬНОЇ ЛІРИКИ ЗРАЗКУ СИЛЬВІЇ ПЛАТ
Переглядів: 21 | Завантажень: 19
PDF
Вероніка Ганєчко
КОЗАКИ В НІМЕЦЬКОМОВНОМУ НАУКОВОМУ ДИСКУРСІ: НОМІНАТИВНИЙ АСПЕКТ
Переглядів: 3 | Завантажень: 8
PDF
Т. Білик; Н. Щерба (Науковий керівник)
МЕТОДИКА РОЗВИТКУ МОНОЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ В УМОВАХ АВТОНОМІЇ НАВЧАННЯ
Переглядів: 1 | Завантажень: 7
PDF
Олена Мартакова; Ангеліна Демчук (Науковий керівник)
МОВНА ГРА В АНГЛІЙСЬКОМОВНОМУ ГАЗЕТНОМУ ТЕКСТІ
Переглядів: 6 | Завантажень: 16
PDF
Ярослав Данильченко; Інна Козубай (Науковий керівник)
МОЛОДІЖНИЙ СЛЕНГ В ТЕКСТАХ АМЕРИКАНСЬКИХ РЕПЕРІВ
Переглядів: 29 | Завантажень: 14
PDF
Вероніка Малявко; Ярослав Щербаков (Науковий керівник)
НАЦІОНАЛЬНА СПЕЦИФІКА ТА ЖАНРОВА ПАРАДИГМИ КИТАЙСЬКОГО КОМІЧНОГО ДИСКУРСУ
Переглядів: 5 | Завантажень: 16
PDF
Тетяна Лобода; Інна Козубай (Науковий керівник)
НОВАЦІЇ ТА ТЕНДЕНЦІЇ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ
Переглядів: 30 | Завантажень: 15
PDF
Дарія Ткачук; Інна Козубай (Науковий керівник)
ОСОБЛИВОСТI ДИСТAНЦIЙНОГО НAВЧAННЯ ПРИ ВИВЧЕННІ IНОЗEМНИХ МОВ
Переглядів: 9 | Завантажень: 31
PDF
Любов Казакова; Інна Козубай (Науковий керівник)
ПИТАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЯК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЇ СКЛАДОВОЇ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ
Переглядів: 68 | Завантажень: 11
PDF
Ганна Янкіна; Інна Козубай (Науковий керівник)
ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В УКРАЇНІ
Переглядів: 6 | Завантажень: 5
PDF
Дар’я Волкова
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ НА ПОЗНАЧЕННЯ НЕГАТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ ЛЮДИНИ В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ
Переглядів: 53 | Завантажень: 55
PDF
Андрій Корнієвський; Інна Козубай (Науковий керівник)
ПОХОДЖЕННЯ АРТИКЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
Переглядів: 62 | Завантажень: 30
PDF
Анастасія Лозовська; О. Гирин (Науковий керівник)
СПЕЦИФІКА КУЛЬТУРНО-ОБУМОВЛЕНИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ
Переглядів: 2 | Завантажень: 18
PDF
Анастасія Старчак
СПЕЦИФІКА ТА МЕТОДОЛОГІЯ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ НА НЕФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЯХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
Переглядів: 0 | Завантажень: 2
PDF
Владислав Дерець; Інна Козубай (Науковий керівник)
ЮРИДИЧНА ЛІНГВІСТИКА В УКРАЇНІ: ЗДОБУТКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Переглядів: 8 | Завантажень: 19
PDF
Володимир Глущенко, Глущенко Даниіл
ЯН БОДУЕН ДЕ КУРТЕНЕ: АНТИНОМІЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО І КОЛЕКТИВНОГО В МОВІ
Переглядів: 44 | Завантажень: 7
PDF
Алла Гірман, Вероніка Дерій
МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ В СИСТЕМІ МІЖНАРОДНОЇ БЕЗПЕКИ
Переглядів: 0 | Завантажень: 37
PDF
К. Сaprсян
ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ ДО ДІЯЛЬНОСТІ У ПОЛІКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНИ
Переглядів: 42 | Завантажень: 6
PDF
Єлизавета Савела; Елеонора Скиба (Науковий керівник)
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФІЛОСОФСЬКО- ПРАВОВОГО ВЧЕННЯ: МИНУЛЕ І СЬОГОДЕННЯ
Переглядів: 0 | Завантажень: 8
PDF
Дмитро Чорноморденко
РОЛЬ ДОСЛІДНИКА У ФОРМУВАННІ ПРОЕКТІВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Переглядів: 54 | Завантажень: 7
PDF
Diana Strashko, Iryna Kashyrina
FUNCTIONING OF CONCEPTUAL METAPHORS IN ARTISTIC TEXTS
Переглядів: 0 | Завантажень: 3
PDF
V. Verbinets; V. Filinovych (Науковий керівник)
LEGAL LIABILITY FOR INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS IN UKRAINE
Переглядів: 0 | Завантажень: 4
PDF
V. Hrytsai, V. Denysenko
LEGAL RESPONSIBILITY IN UKRAINE
Переглядів: 1 | Завантажень: 0
PDF
O. Hrytsai, V. Denysenko
PROFESSIONS IN JURISDICTION IN UKRAINE
Переглядів: 0 | Завантажень: 3
PDF
Андрій Гнатюк
ВКАЗІВКА ЯК АКТ РЕАГУВАННЯ ПРОКУРОРА
Переглядів: 3 | Завантажень: 9
PDF
Артем Пірог; Олена Грабильнікова (Науковий керівник)
ДЕЯКІ АСПЕКТИ СПЕЦИФІКИ ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА
Переглядів: 0 | Завантажень: 5
PDF
Олександра Ковальова; Тетяна Заворотченко (Науковий керівник)
ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ НАЦІОНАЛЬНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА В СФЕРІ СТВОРЕННЯ, ПОШИРЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЇ
Переглядів: 0 | Завантажень: 23
PDF
Олександра Ковальова; Олена Грабильнікова (Науковий керівник)
ЕКОЛОГІЧНИЙ ПОДАТОК В УКРАЇНСЬКОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ: НАЦІОНАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД
Переглядів: 0 | Завантажень: 16
PDF
Ю. Драган
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЛІТИЧНИХ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА В УКРАЇНІ
Переглядів: 10 | Завантажень: 30
PDF
Юлія Драган
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА ІНФОРМАЦІЮ В УКРАЇНІ
Переглядів: 2 | Завантажень: 4
PDF
Єлізавета Кобець; Євгенія Копиця (Науковий керівник)
ЗАБРУДНЕННЯ ОКЕАНУ НАФТОПРОДУКТАМИ: ЕКОЛОГО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ
Переглядів: 3 | Завантажень: 10
PDF
Данило Сопілко, Юлія Ус
ЗАХИСТ ПРАВА ВЛАСТНОСТІ В СТАРОДАВНЬОМУ РИМІ
Переглядів: 0 | Завантажень: 14
PDF
Нікіта Колесниченко; Андрій Духневич (Науковий керівник)
ІНКОТЕРМС ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ В ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ
Переглядів: 54 | Завантажень: 38
PDF
Віталій Соболенко
ІНСТИТУТ ПУБЛІЧНОГО ПОРЯДКУ В МІЖНАРОДНОМУ ПРИВАТНОМУ ПРАВІ
Переглядів: 141 | Завантажень: 61
PDF
Євген Рашевський; Ганна Декусар (Науковий керівник)
ІНШОМОВНА ПІДГОТОВКА, ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНІХ ПРАВООХОРОНЦІВ
Переглядів: 67 | Завантажень: 6
PDF
Анастасія Вартовнік; Наталія Лугіна (Науковий керівник)
КІБЕРОСВІТА В УКРАЇНІ
Переглядів: 55 | Завантажень: 14
PDF
Алексеј Максуров
КООРДИНАЦИСКИ СТАНДАРДИ ВО УСТАВНОТО ПРАВО НА МАКЕДОНИЈА
Переглядів: 0 | Завантажень: 0
PDF
Ліана Ходикіна; Карина Салаєва (Науковий керівник)
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА
Переглядів: 3 | Завантажень: 18
PDF
Ігор Антипенко
ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ РОЗСЛІДУВАННЯ БАНДИТИЗМУ: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
Переглядів: 3 | Завантажень: 10
PDF
Владислав Струков; Олена Батигіна (Науковий керівник)
ОХОРОНА ЗЕМЕЛЬ ЯК ОДИН ІЗ ЕЛЕМЕНТІВ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Переглядів: 0 | Завантажень: 14
PDF
Єлизавета Гавлюк; Ірина Бахновська (Науковий керівник)
ПЕНСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ ЯК НАПРЯМ ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ
Переглядів: 1 | Завантажень: 13
PDF
Вікторія Мельниченко; Вікторія Сенько (Науковий керівник)
ПОНЯТТЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ ТА ЙОГО ОЗНАКИ
Переглядів: 47 | Завантажень: 71
PDF
Альона Попович; Ганна Декусар (Науковий керівник)
ПРАВА ЛЮДИНИ, ДЕМОКРАТІЯ, ПРАВОСУДДЯ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Переглядів: 47 | Завантажень: 12
PDF
Анна Рубан; Ганна Декусар (Науковий керівник)
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ
Переглядів: 66 | Завантажень: 16
PDF
Маргарита Бібікова
ПРОБЛЕМНІ МОМЕНТИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ПРОТИДІЇ КАТУВАНЬ В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ПРАВОВИХ СТАНДАРТІВ
Переглядів: 7 | Завантажень: 63
PDF
Олександра Відішева
СТРАТЕГІЯ НА МАЙБУТНЄ ДЛЯ ІНТЕГРАЦІЇ РОМСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ МЕНШИНИ
Переглядів: 11 | Завантажень: 12
PDF
Валерій Біліченко
ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ ВЗАЄМОДІЇ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ТА НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ
Переглядів: 1 | Завантажень: 30
PDF
І. Самойленко, В. Пахомов
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА
Переглядів: 49 | Завантажень: 77
PDF
Аліса Тихоненко
НАПОЛЕОНІВСЬКІ ВІЙНИ: АГРЕСІЯ ПРОТИ ЄВРОПЕЙСЬКИХ НАРОДІВ ЧИ РЕВОЛЮЦІЙНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ?
Переглядів: 49 | Завантажень: 109
PDF
Стефанія Гвоздевич
РЕЛІКТИ ПРАДАВНЬОЇ НАРОДНОЇ КУЛЬТУРИ ПОЛІССЯ
Переглядів: 53 | Завантажень: 33
PDF
Кирилл Шкурко, Татьяна Браимова, Мария Шинкарева, Марина Захарова
ДЕНДРОФЛОРА КАК ЭЛЕМЕНТ РАСТИТЕЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ПАРКА ИМ МАКСИМА ГОРЬКОГО Г. МОГИЛЕВ, РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
Переглядів: 4 | Завантажень: 20
PDF
Катерина Слободянюк; Анастасія Варивончик (Науковий керівник)
ІСТОРІЯ ПЕЙЗАЖНОГО ЖАНРУ У ТВОРЧОСТІ УКРАЇНСЬКИЙ МИТЦІВ
Переглядів: 2 | Завантажень: 41
PDF
Анастасія Мельничук; Юлія Майстренко-Вакуленко (Науковий керівник)
ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ДИСЦИПЛІНИ «ПЛАСТИЧНА АНАТОМІЯ» В НАЦІОНАЛЬНІЙ АКАДЕМІЇ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА І АРХІТЕКТУРИ
Переглядів: 55 | Завантажень: 43
PDF
Ольга Котова
МЕРЕЖА МІСЬКИХ ПАРКІВ ЯК СКЛАДОВА СИСТЕМИ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ КРУПНОГО МІСТА
Переглядів: 10 | Завантажень: 25
PDF
Александра Овсянникова-Трель
«НОВАЯ ПРОСТОТА» КАК СТИЛЕВАЯ ТЕНДЕНЦИЯ СОВРЕМЕННОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА (СИСТЕМНО-СТИЛЕВОЙ АСПЕКТ)
Переглядів: 2 | Завантажень: 5
PDF
Олена Іванченко
ОСОБИСТИЙ ШЛЯХ ТЕТЯНИ ЯБЛОНСЬКОЇ В ІСТОРІЇ РАДЯНСЬКОГО ЖИВОПИСУ
Переглядів: 3 | Завантажень: 26
PDF
О. Артюшенко
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ТА ОПЕРАТИВНОГО ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ТА ІНШИХ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ У ВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИНАХ
Переглядів: 13 | Завантажень: 42
PDF