ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ НАУКОВИХ ДОСЯГНЕНЬ
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ НАУКОВИХ ДОСЯГНЕНЬ

Міжнародна наукова конференція • 12.06.2020 • Київ, UKR

Том 1: Економічні науки; Державне управління та екологія; Технічні науки та інформаційні технології; Хімічні науки; Медичні науки; Психологічні та соціологічні науки; Соціальні комунікації та культурологія;  Cільськогосподарські науки.
Том 2: Педагогічні науки; Філологічні науки; Політичні науки; Юридичні науки; Історичні науки; Геологічні науки; Архітектура та мистецтвознавство; Військові науки, національна безпека та спорт.

════════════════════════════════════════════════════════════
ISBN: 978-617-7171-75-0 | Google Scholar (всі), CrossRef, ORCID & OUCI (лише з DOI)
════════════════════════════════════════════════════════════

✔️ випуск з матеріалами конференції завантажено та надано у вільний доступ;
✔️ сформовано електронний зміст випуску;
✔️ DOI активовано/депоновано;
✔️ дані робіт з цифровими ідентифікаторами завантажено в CrossRef та ORCID;
✔️ друковані матеріали розіслано на поштові адреси учасників;
✔️ статті проіндексовано в Google Scholar та OUCI;

 
Весь випуск
Том 1 Том 2
Сергій Сєдов, Дмитро Рекал; О. Кавун-Мошковська (Науковий керівник)
7-9
АВІАЦІЙНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН І ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ
Переглядів: 34 | Завантажень: 60
PDF
Валерій Даниленко
10-11
БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩЕ ЛОГІСТИЧНИХ КАНАЛІВ В АГРОПРОДОВОЛЬЧІЙ ГАЛУЗІ
Переглядів: 5 | Завантажень: 12
PDF
Юлія Гринчук, Надія Коваль, Дар’я Утеченко
12-14
БЮДЖЕТ УЧАСТІ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ
Переглядів: 21 | Завантажень: 43
PDF
Тетяна Драпалю
14-16
ВПЛИВ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ НА СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ ЛОГІСТИКИ
Переглядів: 9 | Завантажень: 15
PDF
Тетяна Петрушка, Олексій Заїка
16-17
ГРУПУВАННЯ ВИДІВ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТА ТИПІВ ЙОГО ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ
Переглядів: 18 | Завантажень: 18
PDF
Олександр Лозовський, Ірина Хейлик
18-21
ЗАГАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІНСЬКОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
Переглядів: 21 | Завантажень: 249
PDF
Оксана Жигало
21-23
КЛАСИФІКАЦІЯ ВИДІВ ІННОВАЦІЙНОЇ ЄМНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
Переглядів: 9 | Завантажень: 14
PDF
І. Пушкарь, Л. Гальченко
24-25
КОНТРОЛІНГ ЯК СУЧАСНА КОНЦЕПЦІЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
Переглядів: 23 | Завантажень: 965
PDF
Мар’яна Гогот
25-27
МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Переглядів: 17 | Завантажень: 99
PDF
Філіпп Корнієнко, В. Кічор
27-29
ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗРОБЛЕННЯ ПРОГРАМИ ТЕХНІЧНОГО ПЕРЕОСНАЩЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА
Переглядів: 5 | Завантажень: 25
PDF
Сніжанна Худин; Л. Данчак (Науковий керівник)
29-31
ОЦІНЮВАННЯ ПОЗИЧКОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ВАЖЛИВИЙ НАПРЯМ ОБҐРУНТУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНОЇ ВЕЛИЧИНИ ЙОГО КАПІТАЛУ
Переглядів: 6 | Завантажень: 8
PDF
Марина Чумак
31-34
ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ ЗА ДОПОМОГОЮ БЕНЧМАРКІНГУ
Переглядів: 53 | Завантажень: 106
PDF
Еліна Шрамко; Олександр Маценко (Науковий керівник)
35-36
РОЛЬ СТАТИСТИЧНИХ МЕТОДІВ У КОМПЛЕКСНОМУ СУСПІЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ ДОСЛІДЖЕННІ
Переглядів: 7 | Завантажень: 21
PDF
Нaзap Фecюк
36-38
РОЛЬ ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
Переглядів: 10 | Завантажень: 16
PDF
Олександр Ємельянов
38-40
СУТНІСТЬ ТА ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ
Переглядів: 36 | Завантажень: 24
PDF
Анастасія Депотапчук; Любов Червінська (Науковий керівник)
40-41
ТИПИ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В РЕАЛІЯХ СЬОГОДЕННЯ
Переглядів: 16 | Завантажень: 30
PDF
Наталія Жила
42-44
УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СТРАТЕГІЄЮ ПІДПРИЄМСТВА У КРИЗОВИЙ ПЕРІОД
Переглядів: 5 | Завантажень: 37
PDF
Діана Пшепіровська; Ірина Ігнатьєва (Науковий керівник)
44-45
ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
Переглядів: 12 | Завантажень: 30
PDF
Костянтин Мельник; О. Титаренко (Науковий керівник)
46-47
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ СТАРОСТИНСЬКИХ ОКРУГІВ
Переглядів: 5 | Завантажень: 10
PDF
Олексій Пелипканич; О. Никифорова (Науковий керівник)
48-51
ХІМІЧНА НЕБЕЗПЕКА
Переглядів: 6 | Завантажень: 28
PDF
Степан Новосядлий, Тарас Бенько
52-55
ГОМОСТРУКТУРНІ ПТ ДЛЯ СЕНСОРНИХ МІКРОСИСТЕМ НА ФОСФІДІ ІНДІЮ
Переглядів: 9 | Завантажень: 8
PDF
Ярослав Коліса
55-57
ДОСЛІДЖЕННЯ НОСІЇВ ІНФОРМАЦІЇ З ЦИФРОВИХ ВІДЕОРЕЄСТРАТОРІВ HIKVISION
Переглядів: 44 | Завантажень: 67
PDF
Григорій Строкач, Олександр Сапегін
58-60
КОМПЛЕМЕНТАРНИЙ ФІЛЬТР ДЛЯ МІКРОМЕХАНІЧНОГО ІНКЛІНОМЕТРУ
Переглядів: 20 | Завантажень: 34
PDF
Микола Малаксіано
61-63
ПРО ОПТИМІЗАЦІЮ ТЕРМІНІВ ОНОВЛЕННЯ МОРСЬКОЇ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ
Переглядів: 40 | Завантажень: 83
PDF
С. Сенишина, О. Дібрівний
64
РОЗРОБКА ІГРОВОГО ДОДАТКУ В ЖАНРІ RPG
Переглядів: 5 | Завантажень: 23
PDF
Геннадій Альошин, Олексій Коломійцев, Вячеслав Третяк, Ігор Сачук, Олексій Петренко
65-69
СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ОПТИМАЛЬНОГО СИНТЕЗУ ІНФОРМАЦІЙНО ВИМІРЮВАЛЬНИХ СИСТЕМ
Переглядів: 8 | Завантажень: 9
PDF
Тетяна Приходько, Іван Яковів, Олексій Комар; Валерій Козловський (Науковий керівник)
69-73
ШУМОВИЙ ВПЛИВ НА ЙМОВІРНІСТЬ БІТОВОЇ ПОМИЛКИ В РАЗІ НЕІДЕАЛЬНОЇ СИНХРОНІЗАЦІЇ ЦИФРОВИХ СИСТЕМ
Переглядів: 18 | Завантажень: 19
PDF
Юліана Гапон, Марина Чиркіна
74-75
КАТОДНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ЕЛЕКТРОХІМІЧНОГО ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД
Переглядів: 39 | Завантажень: 77
PDF
Сергей Савви, Алла Старикова, Наталья Белая, Алла Королевская
76-77
ВЛИЯНИЕ ПОСТГАСТРЭКТОМИЧЕСКОГО СИНДРОМА НА ПРОВЕДЕНИЕ АДЪЮВАНТНОЙ ХИМИОТЕРАПИИ
Переглядів: 34 | Завантажень: 88
PDF
Олена Ковальчук, Катерина Педоренко
77-81
МОРФОЛОГІЧНІ ЗМІНИ В ОРГАНАХ МІШЕНЯХ У ЩУРІВ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ ЦУКРОВОМУ ДІАБЕТІ 2 ТИПУ
Переглядів: 12 | Завантажень: 33
PDF
Ирина Вишневская, Татьяна Стороженко, Наталья Белая
81-83
РОЛЬ ФАКТОРА, ИНГИБИРУЮЩЕГО МИГРАЦИЮ МАКРОФАГОВ В ТЕЧЕНИЕ ОСТРОГО ИНФАРКТА МИОКАРДА
Переглядів: 34 | Завантажень: 87
PDF
Олена Іванова
84-85
АДАПТАЦІЯ ДИТИНИ З МЕНТАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ ДО ШКОЛИ
Переглядів: 6 | Завантажень: 9
PDF
Дмитро Педич, Андрій Сторожко, Тетяна Коробкіна
85-86
ВПЛИВ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ ПРОСТОРУ НА ОСОБИСТИЙ РОЗВИТОК ПІДЛІТКА
Переглядів: 1 | Завантажень: 28
PDF
Яна Обач
87-91
ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ РЕФЛЕКСИВНОСТІ ОСОБИСТОСТІ ІЗ САМООЦІНКОЮ В УЧНІВ 11-ГО КЛАСУ
Переглядів: 14 | Завантажень: 163
PDF
Олександра Черуха
92-96
ПОНЯТТЯ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ ЮНАЦЬКОГО ВІКУ У РУСЛІ АКМЕОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Переглядів: 44 | Завантажень: 291
PDF
Тетяна Марчак
97-101
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД НАВЧАННЯ ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМ ПСИХОФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ ЯК СКЛАДОВА ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ
Переглядів: 50 | Завантажень: 132
PDF
Карина Аветісова; Тетяна Коробкіна (Науковий керівник)
102-103
СТРЕСОСТІЙКОСТЬ. МЕТОДИ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ
Переглядів: 10 | Завантажень: 20
PDF
Яна Обач
103-107
ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ РЕФЛЕКСИВНОСТІ ОСОБИСТОСТІ ІЗ САМООЦІНКОЮ
Переглядів: 17 | Завантажень: 113
PDF
Оксана Ількова
108-109
ВИКОРИСТАННЯ GOOGLE CLASSROOM У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ У ГАЛУЗІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ, БІБЛІОТЕЧНОЇ ТА АРХІВНОЇ СПРАВИ
Переглядів: 3 | Завантажень: 4
PDF
Надія Лазарович
109-110
ІДЕНТИЧНІСТЬ ТА АКСІОЛОГІЧНІ ВИМІРИ СУЧАСНОГО СОЦІОКУЛЬТУРНОГО ПРОСТОРУ УКРАЇНИ
Переглядів: 12 | Завантажень: 14
PDF
Людмила Обух
111-112
КОНЦЕПЦІЯ КУЛЬТУРНОЇ СТРАТЕГІЇ КИРИЛА СТЕЦЕНКА
Переглядів: 6 | Завантажень: 13
PDF
Лариса Кремпова
112-114
СЛОВНИКОВИЙ ДИСКУРС ЯК ФЕНОМЕН СУЧАСНОГО КОМУНІКАТИВНОГО СЕРЕДОВИЩА
Переглядів: 50 | Завантажень: 51
PDF
Анастасія Дзюдзя, В. Гулай
115-118
ТЕМАТИКА ПРЕЗИДЕНТСЬКИХ ВИБОРІВ У ПОЛЬЩІ В ПРОВІДНИХ УКРАЇНСЬКИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСАХ: СПРОБА ІНФОРМАЦІЙНОГО МОНІТОРИНГУ (ЛЮТИЙ-БЕРЕЗЕНЬ 2020 року)
Переглядів: 12 | Завантажень: 38
PDF
G'iyosjon Hamroyev, Saidali To'rayev
119-123
EFFICIENT USE OF PREPARATION AGGREGATES FOR PLANTING LANDS IN A SINGLE PASS WITH A STRAIGHTENING TORSION WORK
Переглядів: 5 | Завантажень: 21
PDF
H. Kuznetsova
7-8
BLENDED LEARNING AS A MODERN STRATEGY FOR TEACHING AND LEARNING IN HIGHER EDUCATION
Переглядів: 16 | Завантажень: 278
PDF
Людмила Берестюк; Ольга Фаст (Науковий керівник)
9-10
ВИХОВАННЯ ТОЛЕРАНТНОЇ ОСОБИСТОСТІ ЯК СКЛАДОВА ГУМАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
Переглядів: 6 | Завантажень: 38
PDF
Валерія Ліхошерстова
10-12
ДИСКУСІЯ ЯК СПОСІБ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ МОРСЬКОГО СПРЯМУВАННЯ
Переглядів: 16 | Завантажень: 13
PDF
Тамара Полонська
12-15
ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ УЧНІВ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ КАРАНТИНУ: УСПІХИ ТА НЕВДАЧІ
Переглядів: 66 | Завантажень: 232
PDF
Наталія Антонець
16-17
ДО ІСТОРІЇ ТВОРЕННЯ СУЧАСНОЇ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ: МАРІЯ ГРІНЧЕНКО (М. ЗАГІРНЯ) (1863–1928)
Переглядів: 59 | Завантажень: 100
PDF
В. Кузнецова
18-19
ДОСВІД ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ВЕЛИКОБРИТАНІЇ
Переглядів: 6 | Завантажень: 65
PDF
Галина Чекаловська
19-22
ОСОБЛИВОСТІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ЗВО
Переглядів: 19 | Завантажень: 244
PDF
Марія Цюрик; Ольга Фаст (Науковий керівник)
23-24
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
Переглядів: 10 | Завантажень: 110
PDF
Микола Деркач
24-28
ОСОБЛИВОСТІ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ ПСИХОЛОГІВ
Переглядів: 5 | Завантажень: 205
PDF
Тереза Склярова
28-32
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ОБЛАСТЕЙ ПРИ РЕШЕНИИ УРАВНЕНИЙ И НЕРАВЕНСТВ С ПАРАМЕТРАМИ
Переглядів: 2 | Завантажень: 74
PDF
Валерій Редько
32-34
ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ КОМПЕТЕНТНІСНО ОРІЄНТОВАНОГО ЗМІСТУ ШКІЛЬНОГО ПІДРУЧНИКА ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
Переглядів: 21 | Завантажень: 61
PDF
Надія Шелест
34-35
РЕТРОСПЕКТИВА НАУКОВИХ ШКІЛ ДНІПРОВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА
Переглядів: 3 | Завантажень: 4
PDF
Наталія Доломанська
36-37
СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВИКЛАДАЧА
Переглядів: 8 | Завантажень: 30
PDF
Р. Марков, Д. Петрушин
37-39
ПРОБЛЕМИ ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ
Переглядів: 1 | Завантажень: 27
PDF
Ольга Фаст
39-41
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ У ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Переглядів: 9 | Завантажень: 26
PDF
С. Замрозевич-Шадріна
41-44
ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ НАВИЧОК ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ ЗАСОБАМИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
Переглядів: 26 | Завантажень: 67
PDF
Аркадій Кух, Оксана Кух, Андрій Пищаль
45-49
ЦИФРОВА МЕТАКОМПЕТЕНТНІСТЬ
Переглядів: 33 | Завантажень: 127
PDF
Марія Прокопчук
49-51
ЩОДО ПИТАННЯ ПРИНЦИПІВ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ
Переглядів: 7 | Завантажень: 12
PDF
М. Цикало, Г. Попова
52-53
CRIMINAL LAW TERMINOLOGY
Переглядів: 2 | Завантажень: 17
PDF
Marharyta Alsultan
54-56
POETICS OF POSTMODERNISM IN J. FOWLES NOVELS («COLLECTOR», «WOMAN OF THE FRENCH LIEUTENANT» AND «MAGUS»)
Переглядів: 67 | Завантажень: 138
PDF
Marharyta Alsultan
56-58
STRUCTURAL-SEMANTIC AND SYNTACTIC FEATURES OF THE INFINITIVE
Переглядів: 68 | Завантажень: 86
PDF
Ivanna Nahorniak; Nataliia Kovalska (Науковий керівник)
58-59
THE ROLE OF BRITISH REALIA IN THE REFLECTION OF THE NATIONAL CULTURE
Переглядів: 88 | Завантажень: 62
PDF
Марія Маняца; Олександра Літвіняк (Науковий керівник)
59-63
TRANSLATION OF UKRAINIAN TOURIST WEBSITES INTO ENGLISH: A MULTIMODAL PERSPECTIVE
Переглядів: 54 | Завантажень: 88
PDF
Валерія Курєгян, Анастасія Кузьменко
64-66
ВИКОРИСТАННЯ РІЗНИХ СТИЛІСТИЧНИХ ПРИЙОМІВ У ТВОРЧОСТІ БЕЙОНСЕ
Переглядів: 32 | Завантажень: 101
PDF
Галина Морозова
66-67
ДЕВІАЦІЯ ЯК СКЛАДОВА ПОЕТИЧНОЇ ЗБІРКИ Е.Е. КАММІНГСА «POEMS FOR ELAINE ORR»
Переглядів: 5 | Завантажень: 11
PDF
Л. Пікун
68-69
КАЗКОВИЙ ОБРАЗ ЗОЛОТОЇ РИБКИ В РОМАНІ «ЕЛЕГАНТНІСТЬ ЇЖАКА» М.БАРБЕРІ: ПСИХОАНАЛІТИЧНИЙ АСПЕКТ
Переглядів: 45 | Завантажень: 80
PDF
Світлана Бернацька, Жанна Бернацька
70-71
КОНСТРУКЦІЇ З СЕМАНТИКОЮ ‘БУТИ ЗДАТНИМ ВИКОНУВАТИ ДІЮ’ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ
Переглядів: 4 | Завантажень: 44
PDF
Світлана Лагдан
71-72
ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНІ НОРМИ В ПРАКТИЦІ СУЧАСНОГО ДІЛОВОДСТВА
Переглядів: 10 | Завантажень: 16
PDF
Меланія Марченко; Іраїда Томбулатова (Науковий керівник)
72-74
НАЙЧАСТОТНІШІ ТРОПИ У ЗБІРЦІ ВІРШІВ ТА ПЕРЕКЛАДІВ С. ЖАДАНА «ЖИТТЯ МАРІЇ»
Переглядів: 11 | Завантажень: 73
PDF
Ольга Баринова
74-75
СИНОНИМИЧЕСКИЙ СПОСОБ ТОЛКОВАНИЯ
Переглядів: 33 | Завантажень: 64
PDF
Олександр Герасименко
76-77
ВИКОРИСТАННЯ BIG DATA - ПАНАЦЕЯ ДЛЯ УКРАЇНИ?
Переглядів: 25 | Завантажень: 69
PDF
Олексій Кокорєв
77-80
ДЕКОНСОЛІДАЦІЯ ДЕМОКРАТІЇ В КРАЇНАХ БАЛТІЇ: ОСНОВНІ ПРИЧИНИ ТА ПРОЯВИ
Переглядів: 10 | Завантажень: 69
PDF
Світлана Садова
80-83
ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ВПЛИВУ НА СУЧАСНИЙ ПОЛІТИЧНИЙ ПРОЦЕС
Переглядів: 37 | Завантажень: 114
PDF
Aleksejus Maksurovas
84-85
VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO STANDARTŲ VYKDYMO LIETUVOJE KOORDINAVIMAS
Переглядів: 3 | Завантажень: 15
PDF
Марія Селівьорстова
85-86
ДИСТАНЦІЙНА ПРАЦЯ В УКРАЇНІ
Переглядів: 3 | Завантажень: 37
PDF
Євгенія Александрова; Олена Лопаєва (Науковий керівник)
87-88
ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ ПРИМУСУ ПРАЦІВНИКАМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ – НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГЛАМЕНТУВАННЯ
Переглядів: 6 | Завантажень: 40
PDF
Мария Захаревская; Ирина Манкевич (Науковий керівник)
88-90
ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА И ИХ ВЛИЯНИЕ НА МИГРАЦИЮ НАСЕЛЕНИЯ
Переглядів: 17 | Завантажень: 26
PDF
Ангеліна Підпарубоча, А. Аксютіна
90-92
ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ СТОРІН ДОГОВОРУ ЗБЕРІГАННЯ
Переглядів: 70 | Завантажень: 139
PDF
Кирилл Леоненко; Наталья Ивуть (Науковий керівник)
93-95
ПРОБЛЕМА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Переглядів: 3 | Завантажень: 44
PDF
Олена Лопаєва, Володимир Любимов
95-96
ЦІННІСНО-КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД У НАВЧАННІ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ
Переглядів: 51 | Завантажень: 34
PDF
Абдурауф Ғафуров
97-99
БУХАРА В 1920 ГОДУ (к 100 летию)
Переглядів: 2 | Завантажень: 24
PDF
Валерія Третякова; Інна Ніколіна (Науковий керівник)
99-103
ПОЛІТИКА ГЛАСНОСТІ В ЧАСИ ПРАВЛІННЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ СРСР М.ГОРБАЧОВА
Переглядів: 15 | Завантажень: 568
PDF
Олексій Дєдуш
104-106
ПОСЕЛЕННЯ УКРАЇНЦІВ В САМАРСЬКОМУ ПОВІТІ СИМБІРСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ ЗА ДАНИМИ РЕВІЗЬКИХ КАЗОК 1834 РОКУ
Переглядів: 59 | Завантажень: 96
PDF
Артем Безшкуренко
106-108
ПРОМИСЛОВІСТЬ МІСТА ЄЛИСАВЕТГРАДА У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ ЯК ОБ’ЄКТ ВИВЧЕННЯ ІСТОРИЧНОГО КРАЄЗНАВСТВА
Переглядів: 70 | Завантажень: 43
PDF
Аміна Ляшенко; Олена Никифорова (Науковий керівник)
109-110
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОГО ВІДБОРУ МАЙБУТНІХ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ
Переглядів: 10 | Завантажень: 36
PDF
Олег Гвоздевич, Леся Кульчицька-Жигайло
111-115
РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНИХ НИЗЬКОВУГЛЕЦЕВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ВУГЛЕЦЕВМІСНИХ ВІДВАЛЬНИХ МАСИВІВ
Переглядів: 73 | Завантажень: 138
PDF
Станіслав Стогодюк; Л. Гарбузенко (Науковий керівник)
116-118
СТИЛІЗАЦІЯ ЯК ХУДОЖНІЙ ЗАСІБ У ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОМУ МИСТЕЦТВІ
Переглядів: 77 | Завантажень: 291
PDF
Артем Болцарівський, Сергій Трачук, Тарас Сверида
119-121
ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ТИСКУ В АКУМУЛЯТОРІ ТИСКУ ПІДЙОМНО-ВРІВНОВАЖУЮЧОГО МЕХАНІЗМУ БМ 9А52
Переглядів: 67 | Завантажень: 106
PDF
Владислав Гузенко; Олена Никифорова (Науковий керівник)
122-123
ПЕРВИННІ ЗАСОБИ ПОЖЕЖОГАСІННЯ
Переглядів: 5 | Завантажень: 36
PDF