РОЗВИТОК НАУКОВОЇ ДУМКИ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА: СУЧАСНИЙ ДИСКУРС
РОЗВИТОК НАУКОВОЇ ДУМКИ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА: СУЧАСНИЙ ДИСКУРС

Міжнародна наукова конференція • 13.11.2020 • Миколаїв, UKR

Том 1: Економічні науки; Сільськогосподарські науки; Державне управління та екологія; Історичні науки; Геологічні науки.
Том 2: Технічні науки та інформаційні технології; Фізико-математичні науки; Хімічні науки; Біологічні науки; Медичні науки; Ветеринарні науки; Юридичні науки; Політичні науки; Географічні науки.
Том 3: Психологічні та соціологічні науки; Соціальні комунікації та культурологія; Педагогічні науки; Філологічні науки; Філософські науки; Архітектура та мистецтвознавство; Військові науки, національна безпека та спорт. 

════════════════════════════════════════════════════════════
ISBN: 978-617-7171-46-0 | Google Scholar (всі), CrossRef, ORCID & OUCI (лише з DOI)
════════════════════════════════════════════════════════════

Для завантаження збірника, натисніть на кнопку відповідного тома нижче.

✔️ конференцію зареєстровано УкрІНТЕІ (держ. наукова установа у сфері упр. МОН України)
✔️ 
випуск з матеріалами конференції завантажено та надано у вільний доступ;
✔️ сформовано електронний зміст випуску;
✔️ DOI активовано/депоновано;
✔️ дані робіт з цифровими ідентифікаторами завантажено в CrossRef та ORCID;
✔️ друковані матеріали розіслано на поштові адреси учасників;
✔️ статті проіндексовано в Google Scholar та OUCI;

 
Весь випуск
Том 1 Том 2 Том 3
Сергій Чуб; Анна Хаджи (Науковий керівник)
7-8
JAPANESE BORROWINGS IN ENGLISH
Переглядів: 13 | Завантажень: 23
PDF
Alnuaimi Hamed Rashed Sayed Abdullah
9-10
THE INFLUENCE OF GLOBAL INFORMATION ON MANAGEMENT
Переглядів: 10 | Завантажень: 26
PDF
Владислав Мельник; Вадим Козлов (Науковий керівник)
11-12
АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ УКРАЇНИ
Переглядів: 9 | Завантажень: 110
PDF
О. Москвічова
13-15
БАНКІВСЬКОЇ КРИЗИ В УКРАЇНІ: ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ТА ФОРМИ ПРОЯВУ
Переглядів: 80 | Завантажень: 126
PDF
Наталія Петрук
16
ВЕНЧУРНЕ ПІДПРИЄМСТВО В УКРАЇНІ
Переглядів: 15 | Завантажень: 25
PDF
Вікторія Кремень, Ольга Кремень, Аліна Кравченко
17-18
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ КОМПАНІЇ: ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ
Переглядів: 10 | Завантажень: 40
PDF
Ірина Чуницька
19-24
ВПЛИВ МИТНОГО ОПОДАТКУВАННЯ НА ФІНАНСОВУ БЕЗПЕКУ ДЕРЖАВИ
Переглядів: 57 | Завантажень: 146
PDF
Олександр Хадарцев
25-26
ГНУЧКІСТЬ ІНСТИТУЦІЙ ФІНАНСОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА В ІНФРАСТРУКТУРІ ТОВАРНОГО РИНКУ
Переглядів: 14 | Завантажень: 18
PDF
Руслан Курішин, Олександр Ємельянов
27-29
ГРУПУВАННЯ ЧИННИКІВ, ЯКІ ГАЛЬМУЮТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
Переглядів: 8 | Завантажень: 13
PDF
Ольга Голікова
30-31
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕКРЕАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ЯК ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ СКЛАДОВОЇ ПОЛІТИКИ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
Переглядів: 51 | Завантажень: 80
PDF
К. Гінчева; К. Кандагура (Науковий керівник)
32-34
ДІЯЛЬНІСТЬ МІЖНАРОДНИХ КОМПАНІЙ В УМОВАХ COVID-19
Переглядів: 6 | Завантажень: 10
PDF
Анастасія Кобзєва; Ірина Чуницька (Науковий керівник)
35-36
ДІЯЛЬНІСТЬ НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ В УКРАЇНІ
Переглядів: 34 | Завантажень: 103
PDF
Карина Завадська, Данило Косіашвілі; Ольга Крикун (Науковий керівник)
37-39
ЕФЕКТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ РОБОЧОГО ЧАСУ ТА МИСТЕЦТВО ДЕЛЕГУВАННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ
Переглядів: 12 | Завантажень: 39
PDF
Юрій Коновалов
40-41
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МИТНИЦЬ У НАПРЯМІ РОЗПОРЯДЖЕННЯ МАЙНОМ, ЩО ПЕРЕХОДИТЬ У ВЛАСНІСТЬ ДЕРЖАВИ
Переглядів: 10 | Завантажень: 8
PDF
А. Ясентюк; С. Онишко (Науковий керівник)
42
ІННОВАЦІЇ В РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО РИНКУ
Переглядів: 21 | Завантажень: 23
PDF
Володимир Титикало
43-44
ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИЙНЯТТЯ СТРАТЕГІЧНИХ РІШЕНЬ З РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
Переглядів: 10 | Завантажень: 14
PDF
Ольга Бененсон
45-47
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНДИКАТОРОВ СКОРОСТИ РЫНКА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ
Переглядів: 33 | Завантажень: 71
PDF
Анастасія Мітрушина; Олексій Євсєєв (Науковий керівник)
48-52
КЛАСИФІКАЦІЯ ЛОГОТИПІВ ЗА ЇХ НАПОВНЕННЯМ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНИМ НАВАНТАЖЕННЯМ
Переглядів: 10 | Завантажень: 36
PDF
Віта Свадеба
53-54
КОНКУРЕНТНА СТРАТЕГІЯ ЯК МЕТОД ДОСЯГНЕННЯ ПРИХИЛЬНОСТІ СПОЖИВАЧА
Переглядів: 14 | Завантажень: 35
PDF
Карина Приходько; Наталія Гринюк (Науковий керівник)
55-59
КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У МІЖНАРОДНИХ КОМПАНІЯХ: ТРАНСФОРМАЦІЯ ОРІЄНТИРІВ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19
Переглядів: 19 | Завантажень: 204
PDF
Олександр Ємельянов
60-61
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНЮВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДВИЩЕННЯ ГНУЧКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
Переглядів: 43 | Завантажень: 26
PDF
Олена Коваленко
62-63
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ У ФОРМІ ІНЖИНІРИНГУ
Переглядів: 15 | Завантажень: 17
PDF
Олександр Богданович; Ірина Тарасенко (Науковий керівник)
64-66
ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА
Переглядів: 12 | Завантажень: 45
PDF
Ірина Швець, Ганна Закурдаєва
67-72
ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ ГРЕЙДУВАННЯ В УМОВАХ ВУГЛЕДОБУВНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Переглядів: 42 | Завантажень: 100
PDF
Оксана Водолазська, Оксана Султанова
73-76
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ КРИЗИ
Переглядів: 20 | Завантажень: 60
PDF
Олена Меліх, Олександр Берневич, Тарас Меліх
77-78
ОСОБЛИВОСТІ ПРОСУВАННЯ НА ТУРИСТИЧНОМУ РИНКУ МІСЬКИХ ЕНОТУРИСТИЧНИХ ПРОДУКТІВ
Переглядів: 36 | Завантажень: 75
PDF
Ганна Коміссаренко, Олена Решетняк
79-80
ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКІВ ПРИ БІЗНЕС-ПЛАНУВАННІ ВІДКРИТТЯ РЕСТОРАНУ
Переглядів: 8 | Завантажень: 99
PDF
Олег Анфімов, Лариса Тєшева
81-83
ПОНЯТТЯ, СУТНІСТЬ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМИ КОНТРОЛІНГУ
Переглядів: 39 | Завантажень: 81
PDF
Алла Гірман, Вікторія Чупікова
84-85
ПРИНЦИПИ МИРНОГО ВРЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНИХ КОНФЛІКТІВ
Переглядів: 11 | Завантажень: 152
PDF
Аліна Касяненко
86-89
ПРОЦЕС РОЗРОБКИ БРЕНДУ В РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
Переглядів: 6 | Завантажень: 38
PDF
Дар’я Ресніцька
90-93
РОЗРОБКА АЛГОРИТМУ ПРОЦЕСУ РОЗВИТКУ БРЕНДУ ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА
Переглядів: 8 | Завантажень: 40
PDF
Софія Клим, Олександр Ємельянов
94-96
СУТНІСТЬ ТА ВИДИ РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ
Переглядів: 33 | Завантажень: 23
PDF
Ірина Кадигроб, Лариса Тєшева
97-99
ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ «АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ»
Переглядів: 49 | Завантажень: 94
PDF
О. Возняківська, М. Йохна
100-102
УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ»
Переглядів: 11 | Завантажень: 155
PDF
Ніколетта Фурдела, Віталій Сержанов
103-105
ФІНАНСОВИЙ ІНЖИНІРИНГ В УМОВАХ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
Переглядів: 58 | Завантажень: 152
PDF
Наталія Гресь, Світлана Гусак
106-107
ЩОДО ОБЛІКОВОГО СТАТУСУ ОКРЕМИХ ПІДЗВІТНИХ ОСІБ
Переглядів: 8 | Завантажень: 9
PDF
Катерина Суслова
108-110
СУЧАСНИЙ СТАН ТА РОЗВИТОК ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ХАРКІВЩИНИ
Переглядів: 269 | Завантажень: 226
PDF
Анастасія Косенко; Сергій Крамаренко (Науковий керівник)
111-113
АНАЛІЗ САНІТАРНО-ЕКОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ВОДИ ВОДОВОДУ «ДНІПРО-МИКОЛАЇВ»
Переглядів: 5 | Завантажень: 17
PDF
Алла Падун
114-115
ЕКОЛОГІЧНІ СТРАТЕГІЇ БЕЗПЕКИ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Переглядів: 28 | Завантажень: 108
PDF
Валерія Пронька, Марина Черкашина
116-119
ПРОБЛЕМА БРАКОНЬЄРСТВА В УКРАЇНІ. ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ НА ОСНОВІ ПРАКТИКИ ІНШИХ КРАЇН
Переглядів: 232 | Завантажень: 155
PDF
Олександр Скибун
120-122
ЦИФРОВА ДЕРЖАВА В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА
Переглядів: 50 | Завантажень: 98
PDF
Valeria Motuz
123-125
VIEW OF THE NEP AS A KEY PREREQUISITE FOR THE NATIONALIZATION OF THE UKRAINIAN VILLAGE DURING THE «SECOND COMMUNIST ASSAULT»
Переглядів: 33 | Завантажень: 71
PDF
Стефанія Гвоздевич
126-128
КЕРАМІКА ГУЦУЛЬЩИНИ ТА ПОКУТТЯ У ДОСЛІДЖЕННЯХ КАТЕРИНИ МАТЕЙКО (ДО 110-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ)
Переглядів: 36 | Завантажень: 114
PDF
Олександр Маленко; Віталій Глухота (Науковий керівник)
129-132
НЕІСНУЮЧІ ЗАЛІЗНИЦІ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Переглядів: 7 | Завантажень: 129
PDF
Роман Брюханов
133-134
ПОХОДЖЕННЯ ГЛАДІАТОРСЬКИХ ІГОР: ІСТОРІОГРАФІЯ ПИТАННЯ
Переглядів: 208 | Завантажень: 72
PDF
Олег Гвоздевич
135-136
ВУГІЛЬНІ МАСИВИ НЕДІЮЧИХ ШАХТ ЯК ОБ’ЄКТИ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ЕНЕРГІЇ
Переглядів: 42 | Завантажень: 76
PDF
Одилжон Хайитов, Азамат Умирзоков, Завқиддин Равшанов
8-11
АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИНОСТИ РАЗРАБОТКИ НЕФТЕГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ЮГО- ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ БУХАРО-ХИВИНСКОГО РЕГИОНА
Переглядів: 14 | Завантажень: 72
PDF
Віктор Кононенко; Віктор Дьяков (Науковий керівник)
12-14
ВДОСКОНАЛЕННЯ ЕЛЕКТРОСПОЖИВАННЯ В СИСТЕМІ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ТЯГИ ЗМІННОГО СТРУМУ В УМОВАХ ПІДВИЩЕННЯ ШВИДКОСТЕЙ РУХУ НА ЗАЛІЗНИЦЯХ УКРАЇНИ
Переглядів: 6 | Завантажень: 7
PDF
Наталья Ракитская
15-17
ВНЕДРЕНИЕ ИНОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ПРЕПОДАВАНИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКИ В МОРСКИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ
Переглядів: 10 | Завантажень: 8
PDF
Максим Малько; В. Ляшук (Науковий керівник)
18
ЗАСТОСУВАННЯ ПРИСТРОЇВ ПЛАВНОЇ КОМПЕНСАЦІЇ РЕАКТИВНОЇ ЕНЕРГІЇ В ЕЛЕКТРИЧНИХ КОЛАХ
Переглядів: 5 | Завантажень: 4
PDF
Ангелина Швачка
19-20
МАГНИТНЫЙ ДЕФЕКТОСКОП СПОСОБ ДИАГНОСТИКИ КАНАТА
Переглядів: 29 | Завантажень: 58
PDF
Максим Делембовський, Борис Корнійчук
21-23
МЕТОДИ ПЛАНУВАННЯ ОБ’ЄМІВ ВИБІРКИ ПРИ ДОСЛІДЖЕНІ ПОКАЗНИКІВ НАДІЙНОСТІ ВІБРАЦІЙНИХ МАШИН БУДІВЕЛЬНОЇ ІНДУСТРІЇ
Переглядів: 43 | Завантажень: 72
PDF
Олександр Топал, Максим Любарець, Євген Прищепов
24-30
ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ВИКОРИСТАННЯ БЕЗДРОТОВИХ МЕРЕЖ ДЛЯ ПОТРЕБ ТЕЛЕМЕТРІЇ ЕНЕРГОРЕСУРСІВ
Переглядів: 33 | Завантажень: 111
PDF
Луїза Любич
31-32
РОЗРОБКА ЗАМОРОЖЕНОГО СОРБЕТУ З АҐРУСУ ТА ЧОРНОЇ І ЧЕРВОНОЇ СМОРОДИНИ З ДОДАВАНЯМ КУНЖУТУ ТА ЧІА
Переглядів: 5 | Завантажень: 10
PDF
Роман Голяка, Тетяна Марусенкова, Микола Хільчук
33-34
ФРОНТ-ЕНД СЕНСОРНИХ ПРИСТРОЇВ ІНТЕРНЕТУ РЕЧЕЙ НА ОСНОВІ ПРОГРАМОВАНИХ СИСТЕМ
Переглядів: 38 | Завантажень: 82
PDF
Ірина Котова, Єлізавета Черниш, Леонід Пляцук
35-37
ЧОРНОБИЛЬСЬКИЙ БІОСФЕРНИЙ ЗАПОВІДНИК: ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
Переглядів: 21 | Завантажень: 35
PDF
Марина Савчук, Олександр Філатов, Олег Шматко
38-39
СТАДІЙНІСТЬ КОМІРКОВОГО РОЗПАДУ В СПЛАВІ Pb – 27,07 ат. % Sn
Переглядів: 4 | Завантажень: 5
PDF
Yaroslava Pushkarova, Valentina Panchenko
40-41
USING RADIAL BASIS FUNCTION NEURAL NETWORK FOR PREDICTION OF SOLUBILITY OF 1-1 ELECTROLYTES IN NONAQUEOUS SOLVENTS
Переглядів: 36 | Завантажень: 72
PDF
Тетяна Пилипенко, Микола Краснопір
42
СКЛАДНИКИ ІНГІБУЮЧИХ КОМПОЗИЦІЙ ПРИ ЗАХИСТІ ВІД КИСЛОТНОГО КОРОДУВАННЯ МЕТАЛІВ
Переглядів: 5 | Завантажень: 4
PDF
Анастасія Богдан, Руслан Амінов; О. Фролов (Науковий керівник)
43-44
ВПЛИВ ВОДНО-СОЛЬОВОГО ЕКСТРАКТУ З ТІЛ HIRUDO VERBANA НА ЗАГАЛЬНУ КІЛЬКІСТЬ ЛЕЙКОЦИТІВ ТА ЕРИТРОЦИТІВ У НОВОНАРОДЖЕНИХ ЩУРІВ
Переглядів: 4 | Завантажень: 13
PDF
Сюзанна Коц, Ірина Рєва, Роман Скидан, Віталій Коц
45-46
ДО ВИВЧЕННЯ ПИТАННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ СЕЧОВИДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ У СТУДЕНТІВ
Переглядів: 14 | Завантажень: 15
PDF
Ольга Майорова, Сюзанна Коц, Віталій Коц
47-48
ОРТОСТАТИЧНА СТІЙКІСТЬ ТА РУХОВА АКТИВНІСТЬ
Переглядів: 11 | Завантажень: 42
PDF
Богдан Скибун; Олександр Скибун (Науковий керівник)
49-51
РОЗВИТОК ХІМІЇ ТА БІОЛОГІЇ В УМОВАХ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА
Переглядів: 45 | Завантажень: 89
PDF
Владислав Рибалко; Лілія Жолнер (Науковий керівник)
52-53
РОЛЬ РЕКОМБІНАНТНОГО БІЛКУ NS3-NS4A У ВИЯВЛЕННІ АНТИТІЛ ДО ВІРУСУ ГЕПАТИТУ С
Переглядів: 6 | Завантажень: 15
PDF
Nigina Nazarova, Azim Jabbarov
54-55
STUDY OF KIDNEY DAMAGE SIGNIFICANCE OF APOL1 G1/G2 and HAS2 GENE POLYMORPHISM IN SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOSUS IN THE UZBEK NATION
Переглядів: 4 | Завантажень: 18
PDF
Тетяна Арасланова, Ірина Горбунова, Денис Мацак; Лілія Бобро (Науковий керівник)
56-57
ВПЛИВ ДЕФІЦИТУ ІМУНОГЛОБУЛІНУ А ТА НЕЗБАЛАНСОВАНОГО РАЦІОНУ ХАРЧУВАННЯ НА РОЗВИТОК ІНСУЛІНОРЕЗИСТЕНТНОСТІ
Переглядів: 4 | Завантажень: 7
PDF
В. Вітомський, Х. Аль-Хавамдех, М. Вітомська
58-59
ВПЛИВ ДОДАТКОВОЇ РЕСПІРАТОРНОЇ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ НА ЗАДОВОЛЕНІСТЬ КАРДІОХІРУРГІЧНИХ ПАЦІЄНТІВ
Переглядів: 12 | Завантажень: 19
PDF
Сергій Федоренко
60-61
ВПЛИВ ТИПУ СТАВЛЕННЯ ДО ХВОРОБИ НА РІВЕНЬ ФОРМУВАННЯ ТЕРАПЕВТИЧНОГО АЛЬЯНСУ ВПРОДОВЖ ПРОГРАМИ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ ПАЦІЄНТІВ ОРТОПЕДИЧНОГО ПРОФІЛЮ
Переглядів: 4 | Завантажень: 13
PDF
Аліна Заярна; Ольга Письмена (Науковий керівник)
62-63
МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ ВІТІЛІГО: ГЕНЕТИЧНИЙ, СТРЕСОВИЙ, АУТОІМУННИЙ
Переглядів: 6 | Завантажень: 12
PDF
Анна Нестерова, Лідія Каменська, М. Древаль
64-65
НЕГАТИВНИЙ ВПЛИВ ЦЕЛЮЛОЗНО-ПАПЕРОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ НА ОТОЧУЮЧИЙ СВІТ
Переглядів: 8 | Завантажень: 17
PDF
Богданна Мазур, Любов Малтис; Лариса Ростока (Науковий керівник)
66-68
ПОШУК НАЙВАЖЛИВІШОЇ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ У СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ (КРОК 1)
Переглядів: 4 | Завантажень: 8
PDF
Карина Гуманець, Ірина Марченко, Вікторія Сухова; Мар’яна Древаль (Науковий керівник)
69-71
ФАКТОРИ РОЗВИТКУ ДИСМОРФОФОБІЇ
Переглядів: 28 | Завантажень: 78
PDF
Anna Berezovska
72-73
TRYPANOSOMIASIS IN DOGS
Переглядів: 4 | Завантажень: 22
PDF
Alexey Maksurov
74-75
TEKNOLOGJIA E KOORDINIMIT N PR PRAKTIKN SHTETRORE LIGJORE T REPUBLIKS SHQIPTARE
Переглядів: 4 | Завантажень: 7
PDF
Катерина Нетіпа; Євгенія Копиця (Науковий керівник)
76-77
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ УЧАСТІ ГРОМАДСЬКОСТІ У ПРОЦЕДУРІ ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ
Переглядів: 70 | Завантажень: 46
PDF
К. Терентюк, С. Карпюк
78-79
ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ ПРО СТЯГНЕННЯ КОШТІВ З ДЕРЖАВИ
Переглядів: 7 | Завантажень: 25
PDF
Тетяна Гармаш
80-81
КОЛІЗІЇ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ НОРМ МУСУЛЬМАНСЬКОГО ПРАВА ДЛЯ ВРЕГУЛЮВАННЯ СПАДКОВИХ ПРАВОВІДНОСИН
Переглядів: 22 | Завантажень: 18
PDF
Марина Лагер, Олена Батигіна
82-84
МЕЖІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ АГРАРНОГО ПРАВА ЯК САМОСТІЙНОЇ ГАЛУЗІ ПРАВА УКРАЇНИ
Переглядів: 19 | Завантажень: 49
PDF
Валерій Біліченко
85-88
МЕХАНІЗМ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ
Переглядів: 173 | Завантажень: 148
PDF
Марина Маркарян
89-92
НОРМАТИВНЕ ЗАКРІПЛЕННЯ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВИ У ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ
Переглядів: 9 | Завантажень: 35
PDF
К. Терентюк, С. Карпюк
93
ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ ТА ДІЙ ДЕРЖАВНОГО ВИКОНАВЦЯ
Переглядів: 5 | Завантажень: 17
PDF
Катерина Марченко; Катерина Буряк (Науковий керівник)
94-95
ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ ПОГЛЯДИ У НАУКОВІЙ СПАДШИНІ МИКОЛИ КОСТОМАРОВА
Переглядів: 123 | Завантажень: 74
PDF
Альона Морозова; Марина Черкашина (Науковий керівник)
96-98
ПОНЯТТЯ І ЗМІСТ ПРАВА ГРОМАДЯН НА УЧАСТЬ У ГРОМАДСЬКИХ ОБГОВОРЕННЯХ ІЗ ПИТАНЬ ВПЛИВУ ПЛАНОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ДОВКІЛЛЯ
Переглядів: 11 | Завантажень: 27
PDF
Катерина Давидюк; Світлана Якимчук (Науковий керівник)
99-100
ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ УЧАСНИКІВ СПРАВИ ЩОДО ПОДАННЯ ДОКАЗІВ
Переглядів: 8 | Завантажень: 55
PDF
Альона Морозова; Ганна Колісникова (Науковий керівник)
101-103
ПРАВО НА ОТРИМАННЯ ЯКІСНОЇ ПРОДУКЦІЇ ЯК ОДНЕ ЗІ СКЛАДОВИХ ПРАВ СПОЖИВАЧА
Переглядів: 10 | Завантажень: 26
PDF
Н. Колесниченко; К. Музичук (Науковий керівник)
104-106
ПРИНЦИП «ЦУКОРНИЦІ» ЯК КРИТЕРІЙ ВИЗНАЧЕННЯ ДОПУСТИМОСТІ ДОКАЗІВ
Переглядів: 46 | Завантажень: 114
PDF
Ліана Мстоян
107-108
ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ КОЛА СПАДКОЄМЦІВ У НОТАРІАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ З ВИДАЧІ СВІДОЦТВА ПРО ПРАВО НА СПАДЩИНУ
Переглядів: 11 | Завантажень: 40
PDF
Олександра Онищенко
109-110
ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРЕДСТАВНИЦЬКОЇ ФУНКЦІЇ ПРОКУРАТУРИ
Переглядів: 6 | Завантажень: 24
PDF
І. Габісонія
111-113
РЕФОРМА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ: РЕЗУЛЬТАТИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Переглядів: 10 | Завантажень: 47
PDF
Євген Мічурін
114-115
СТРУКТУРА ІТ-ПРАВА
Переглядів: 23 | Завантажень: 61
PDF
Соломія Кунинець; Михайло Кельман (Науковий керівник)
116-117
СУДОВА ПРАКТИКА ЯК ДЖЕРЕЛО ПРАВА В УКРАЇНІ ТА ІНШИХ ПРАВОВИХ СИСТЕМАХ
Переглядів: 176 | Завантажень: 145
PDF
Інна Левкович; В. Ведькал (Науковий керівник)
118-120
СУЧАСНІ СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ ДО ПРОТИДІЇ МІЖНАРОДНОМУ ТЕРОРИЗМУ
Переглядів: 9 | Завантажень: 83
PDF
Анастасія Голішевська
121-122
МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ОНЛАЙН-РЕПУТАЦІЄЮ СУБ’ЄКТІВ ПОЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Переглядів: 30 | Завантажень: 73
PDF
Алла Гірман, Віталія Біла
123-124
МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЯК МЕХАНІЗМИ РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН
Переглядів: 45 | Завантажень: 45
PDF
Ю. Столяр; А. Гірман (Науковий керівник)
125-126
ПУБЛІЧНА ДИПЛОМАТІЯ У СУЧАСНОМУ ЦИФРОВОМУ СУСПІЛЬСТВІ
Переглядів: 27 | Завантажень: 55
PDF
Дарія Тепайкіна; Віталій Глухота (Науковий керівник)
127-129
АНАЛІЗ ВПЛИВУ ОСНОВНИХ КЛІМАТИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ НА САМОПОЧУТТЯ ЛЮДИНИ
Переглядів: 16 | Завантажень: 89
PDF
Ангеліна Письменна; Андрій Калинка (Науковий керівник)
130-131
ПОКУТСЬКА ПЕРЕДГIРНA ВИСОЧИНA В ЗОНІ КАРПАТ
Переглядів: 6 | Завантажень: 24
PDF
Кирилл Шкурко, Елизавета Седакова, Марина Захарова
132-135
РАМСАРСКИЕ ТЕРРИТОРИИ КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ ЗЕЛЕНОГО КАРКАСА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Переглядів: 8 | Завантажень: 21
PDF
Ростислав Демченко; Віталій Глухота (Науковий керівник)
136-139
СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕПРЕСИВНИХ ТЕРИТОРІЙ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
Переглядів: 33 | Завантажень: 27
PDF
Olha Zhukotanska; Nataliia Syromlia (Науковий керівник)
8-9
OVERVIEW OF RECENT RESEARCHERS ON CLIMATE CHANGE
Переглядів: 5 | Завантажень: 24
PDF
Leyla Ismailova; Nataliia Syromlia (Науковий керівник)
10
SCIENTIFIC APPROACH TO A PSYCHOLOGICAL PROBLEM OF LOVE ADDICTION
Переглядів: 5 | Завантажень: 81
PDF
Валерія Капустян; Л. Смалиус (Науковий керівник)
11-13
ОСОБЛИВОСТІ ВМОТИВОВАНОСТІ ДО НАВЧАННЯ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ІЗ ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ
Переглядів: 11 | Завантажень: 80
PDF
Аліна Антонюк; Ніна Ткаченко (Науковий керівник)
14-15
ОСОБЛИВОСТІ ЗВ’ЯЗКУ ПРОФЕСІЙНОЇ МОТИВАЦІЇ З ЦІННІСНИМИ ОРІЄНТАЦІЯМИ У АДВОКАТІВ
Переглядів: 10 | Завантажень: 43
PDF
Віталій Нікітов
16-17
ПСИХІЧНЕ ЗДОРОВ’Я ТА ПСИХОЛОГІЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ УЧАСНИКІВ АТО
Переглядів: 38 | Завантажень: 56
PDF
Елена Бугачевская
18-21
РОЛЬ СОВРЕМЕННОЙ БИБЛИОТЕКИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА, РАСШИРЕНИЯ ПРАВ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Переглядів: 39 | Завантажень: 85
PDF
Вікторія Нестерчук
22-23
СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА НАД ЖІНКАМИ
Переглядів: 28 | Завантажень: 67
PDF
Андрей Кернас
24-25
ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ВОСТОЧНЫХ ВИДАХ ЕДИНОБОРСТВ
Переглядів: 27 | Завантажень: 63
PDF
Alina Sylman; Marina Matviiychuk (Науковий керівник)
26-27
MEDIATION AS THE WAY OF RESOLVING FAMILY CONFLICTS PEACEFULLY
Переглядів: 10 | Завантажень: 29
PDF
Тетяна Філіна
28-30
ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Переглядів: 63 | Завантажень: 121
PDF
Оксана Литвиненко
31-32
ВИХОВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ПРОЦЕСІ ПОЗАУРОЧНОЇ ПРЕДМЕТНО-ПЕРЕТВОРЮВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Переглядів: 6 | Завантажень: 43
PDF
Леся Маценко
33-34
ВІДЕОКОНФЕРЕНЦІЯ У ФОРМУВАННІ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
Переглядів: 33 | Завантажень: 67
PDF
Кліщ Андріан Кліщ Андріан; Лідія Сліпчишин (Науковий керівник)
35-37
ДО ПИТАННЯ СУТНОСТІ ТА ЗМІСТУ ПОЗАНАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ
Переглядів: 7 | Завантажень: 48
PDF
Оксана Павленко
38-39
КОМУНІКАТИВНА СПРЯМОВАНІСТЬ ПРОПЕДЕВТИЧНОГО НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Переглядів: 7 | Завантажень: 11
PDF
Ольга Доротюк
40-41
МЕТОДИ РОБОТИ ВЧИТЕЛЯ З БАТЬКАМИ УЧНІВ У ПИТАННІ ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ
Переглядів: 5 | Завантажень: 6
PDF
А. Дорош, С. Хлєбік
42-46
НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ В КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ.
Переглядів: 4 | Завантажень: 153
PDF
Людмила Дяченко
47-49
ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГО- ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ В УНІВЕРСИТЕТАХ НІМЕЧЧИНИ
Переглядів: 46 | Завантажень: 70
PDF
Леся Маценко
50-51
ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ В УНІВЕРСИТЕТІ
Переглядів: 93 | Завантажень: 82
PDF
Оксана Пильтяй, Микола Васько
52-54
ПРИНЦИПИ ПЕДАГОГІЧНОГО КЕРІВНИЦТВА В ПРОФЕСІЙНОМУ САМОВИЗНАЧЕННІ УЧНІВ НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ
Переглядів: 15 | Завантажень: 33
PDF
Оксана Васюк
55-56
ПРО ШКІДЛИВИЙ ВПЛИВ ВЕЙПІНГУ НА ЗДОРОВ’Я МОЛОДІ
Переглядів: 67 | Завантажень: 85
PDF
Оксана Васюк
57-58
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПІДГОТОВКА ВИКЛАДАЧІВ ЗАКЛАДІВ АГРАРНОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Переглядів: 35 | Завантажень: 59
PDF
Світлана Параєва
59-60
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРИЧИНИ ПРОБЛЕМИ НЕГАТИВНОГО СТАВЛЕННЯ УЧНІВ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ ДО ВИВЧЕННЯ МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН
Переглядів: 39 | Завантажень: 79
PDF
Оксана Васюк
61-62
РОЛЬ КУРАТОР У ФОРМУВАННІ ВИХОВНОГО МІКРОСЕРЕДОВИЩА ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Переглядів: 33 | Завантажень: 103
PDF
М. Зазимко, Ніна Останіна
63-66
СОЦІАЛІЗАЦІЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ У КУЛЬТУРНО-ДОЗВІЛЛЄВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
Переглядів: 16 | Завантажень: 137
PDF
Олена Кайдановська
67-68
СУЧАСНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ АРХІТЕКТУРНОЇ ОСВІТИ
Переглядів: 10 | Завантажень: 8
PDF
Алла Скопич, Наталія Вересоцька
69-71
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЕКТУВАННЯ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ
Переглядів: 12 | Завантажень: 22
PDF
Андрій Кравцов, Тетяна Бондарєва
72-73
ТЕХНОЛОГІЇ РОЗВИТКУ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ У СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНОГО ПРОФІЛЮ
Переглядів: 128 | Завантажень: 111
PDF
Ольга Доротюк
74-75
ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ З ВРАХУВАННЯМ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ У СЕРЕДНЬОМУ ОСВІТНЬОМУ ЗАКЛАДІ
Переглядів: 10 | Завантажень: 13
PDF
Nazokat Babadjanova
76-78
ANALYSIS OF ISAJON SULTAN'S STORY «YUSUF AND ZULAYHA»
Переглядів: 31 | Завантажень: 68
PDF
Andrey Karpenko, Anna Hadzhi
79-80
PHRASE VERBS AS PART OF THE PHRASEOLOGICAL SYSTEM OF THE ENGLISH LANGUAGE
Переглядів: 7 | Завантажень: 15
PDF
Діана Рогознікова, Інна Козубай
81-82
АУДІО-ЛІНГВАЛЬНИЙ МЕТОД ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
Переглядів: 412 | Завантажень: 110
PDF
Дилшода Сабирова
83-84
ВАЖНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВЫРАЗИТЕЛЬНЫХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ
Переглядів: 5 | Завантажень: 15
PDF
Олена Магдич; Лариса Дробаха (Науковий керівник)
85-87
ВЖИВАННЯ КОМПАРАТИВУ У ПОРІВНЯЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЯХ
Переглядів: 4 | Завантажень: 32
PDF
Ксенія Коваленко, Інна Козубай
88
ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ ЧАСІВ “FUTURE”
Переглядів: 13 | Завантажень: 17
PDF
Лилия Пономарева
89-90
К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ФОНЕТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА, КАК ВТОРОГО ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА НА БАЗЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Переглядів: 4 | Завантажень: 9
PDF
Тетяна Громко
91-92
МЕТАМОВА ГОВІРКОВОЇ ОНОМАСТИЧНОЇ ЛЕКСИКОГРАФІЧНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ: ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ
Переглядів: 40 | Завантажень: 82
PDF
Галина Матвієнко
93-94
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ОФІЦІЙНИХ МІЖНАРОДНИХ ТЕКСТІВ ЕКОНОМІЧНОГО СПРЯМУВАННЯ
Переглядів: 55 | Завантажень: 82
PDF
Наталія Макогончук
95-96
ОСОБЛИВОСТІ ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ З ДИСЦИПЛІНИ «СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА»
Переглядів: 4 | Завантажень: 19
PDF
Ольга Бордюг, Анна Хаджи
97-98
ОСОБЛИВОСТІ ЮРИДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ
Переглядів: 19 | Завантажень: 122
PDF
Вікторія Горбащенко; Алла Сітко (Науковий керівник)
99-101
ПЕРЕКЛАДАЦЬКІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПІД ЧАС ВІДТВОРЕННЯ ВВІЧЛИВИХ ФОРМ АНГЛОМОВНИХ ПИТАЛЬНИХ РЕЧЕНЬ
Переглядів: 46 | Завантажень: 82
PDF
Аліна Легенчук
102-104
РЕЛІГІЙНИЙ ФРАЗЕОЛОГІЗМ ЯК КОМПОНЕНТ ФРАЗЕОЛОГІЧНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І МОВОТВОРЧОСТІ ІВАНА ОГІЄНКА
Переглядів: 12 | Завантажень: 23
PDF
Наталія Сиромля
105-106
СИСТЕМНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕРІОДИЧНОГО ВИДАННЯ ДЛЯ ДІТЕЙ
Переглядів: 32 | Завантажень: 78
PDF
Алла Смоляр; Анна Хаджи (Науковий керівник)
107-108
СЛОВОТВОРЧІ ПРОЦЕСИ СУЧАСНОГО ІНТЕРНЕТ-СЛЕНГУ (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ)
Переглядів: 109 | Завантажень: 63
PDF
Юлія Березкіна; Юлія Лісова (Науковий керівник)
109-111
СТАТУС ПРИЙМЕННИКІВ У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ
Переглядів: 11 | Завантажень: 51
PDF
Марія Тараніна; Інна Козубай (Науковий керівник)
112-113
СУЧАСНЕ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИМ МОВАМ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ
Переглядів: 26 | Завантажень: 19
PDF
Оксана Трумко
114-116
ТЕМА «ДІМ» НА ЗАНЯТТЯХ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ (ПОЧАТКОВИЙ РІВЕНЬ)
Переглядів: 52 | Завантажень: 104
PDF
Қонқал Меруерт
117-118
ТҮРКІ ТІЛДЕРІНІҢ ЖОЙЫЛУ ҚАУПІ ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ СЕБЕПТЕРІ
Переглядів: 5 | Завантажень: 20
PDF
Анастасія Степанова; Інна Козубай (Науковий керівник)
119-121
ЮРИДИЧНА ЛІНГВІСТИКА: ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ
Переглядів: 109 | Завантажень: 197
PDF
Ольга Примаченко
122-123
INFLUENCE OF MASS MEDIA ON CONSCIOUSNESS AND VALUES OF SOCIETY
Переглядів: 46 | Завантажень: 129
PDF
Тетяна Заїка
124-125
КУЛЬТУРНИЙ КАПІТАЛ ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ У ФОРМУВАННІ КУЛЬТУРНО КОМПЕТЕНТНІСНОЇ ОСОБИСТОСТІ
Переглядів: 5 | Завантажень: 17
PDF
Уляна Баран
126-127
ТЕОРЕТИЧНА ВІЗУАЛІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ПЕРЕКЛАДУ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ
Переглядів: 43 | Завантажень: 107
PDF
Nastia Galushko; Nataliia Gudkova (Науковий керівник)
128-129
ART AS A PHENOMENON OF PERSONALITY FORMATION
Переглядів: 17 | Завантажень: 5
PDF
Anastasiia Kostina, O. Gorlatova
130-131
UNDERSTANDING OF ART IN DIFFERENT EPOCHS
Переглядів: 6 | Завантажень: 13
PDF
Олена Рудь
132-134
АРХІТЕКТУРА СУЧАСНИХ КЛАДОВИЩ
Переглядів: 4 | Завантажень: 11
PDF
Леся Грицюк
135-136
ДИЗАЙН VS ПАНДЕМІЯ: НОВА РЕАЛЬНІСТЬ ОБЛАШТУВАННЯ ОФІСНИХ ПРОСТОРІВ
Переглядів: 5 | Завантажень: 6
PDF
Вікторія Бондаренко
137-138
ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ ПЕЙЗАЖНОГО ЖАНРУ В УКРАЇНІ У ХІХ СТОЛІТТІ
Переглядів: 7 | Завантажень: 52
PDF
Аліна Немеш; Дмитро Білан (Науковий керівник)
139-140
ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ
Переглядів: 52 | Завантажень: 38
PDF