Міжнародна наукова конференція • 19.03.2021 • Тернопіль, UKR

Зміст: Світове господарство, міжнародні економічні відносини та міжнародні організації; Регіональна економіка та розвиток продуктивних сил; Економіка підприємства, торгівля та біржова діяльність; Фінанси, банківська справа та страхування; Оподаткування, бухгалтерський облік, аналіз та аудит; Сфера обслуговування, туризм та готельне-ресторанне господарство; Менеджмент підприємств та зовнішньоекономічної діяльності.

════════════════════════════════════════════════════════════
ISBN: 978-617-7991-26-6 | Google Scholar, CrossRef, ORCID & OUCI | © CC BY 4.0
════════════════════════════════════════════════════════════

✔️ конференцію зареєстровано УкрІНТЕІ (держ. наукова установа у сфері упр. МОН України)

DOI: https://doi.org/10.36074/mcnd-19.03.2021.economics

Дата публікації: 2021-03-19

ФІНАНСОВІ ПІРАМІДИ ЯК ВИД ШАХРАЙСТВА

Аліна Карпець ; Олена Познякова (Науковий керівник)

ПРОБЛЕМА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

Наталія Буковська ; Олена Познякова (Науковий керівник)