СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ НАУКИ: ФАКТОРИ ВПЛИВУ ТА ВЗАЄМОДІЇ
СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ НАУКИ: ФАКТОРИ ВПЛИВУ ТА ВЗАЄМОДІЇ

Міжнародна наукова конференція • 22.05.2020 • Суми, UKR

Том 1: Економічні науки; Cільськогосподарські науки; Фізико-математичні науки; Хімічні науки; Біологічні науки.
Том 2: Технічні науки та інформаційні технології; Медичні науки; Психологічні та соціологічні науки.
Том 3: Соціальні комунікації та культурологія; Педагогічні науки; Географічні науки; Історичні науки; Політичні науки; Архітектура та мистецтвознавство.
Том 4: Філологічні науки; Юридичні науки; Військові науки, національна безпека та спорт.

════════════════════════════════════════════════════════════
ISBN: 978-617-7171-73-6 | Google Scholar (всі), CrossRef, ORCID & OUCI (лише з DOI)
════════════════════════════════════════════════════════════

✔️ випуск з матеріалами конференції завантажено та надано у вільний доступ;
✔️ сформовано електронний зміст випуску;
✔️ DOI активовано/депоновано;
✔️ дані робіт з цифровими ідентифікаторами завантажено в CrossRef та ORCID;
✔️ друковані матеріали розіслано на поштові адреси учасників;
✔️ статті проіндексовано в Google Scholar та OUCI;

 
Данияр Ужанов
7-9
ИННОВАЦИЯЛЫҚ ЖОБАЛАРДАҒЫ ҚИЫНДЫҚТАР МЕН ТӘУЕКЕЛДЕРДІ БОЛЖАУ МҮМКІНДІКТЕРІ
Переглядів: 10 | Завантажень: 22
PDF
Daria Аntonenko
10-11
FEATURES OF DEVELOPMENT MANAGEMENT OF INTERNATIONAL ENTERPRISE ACTIVITY
Переглядів: 6 | Завантажень: 15
PDF
Катерина Захарова; Дмитро Кайнара (Науковий керівник)
11-13
HR-БРЕНДИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Переглядів: 17 | Завантажень: 45
PDF
Катерина Кудлай; Олена Авраменко (Науковий керівник)
13-15
АНАЛІЗ СТРУКТУРИ ДОХОДІВ АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ»
Переглядів: 29 | Завантажень: 175
PDF
Алла Візнюк, Зінаїда Урусова
15-17
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ЯК СКЛАДОВА ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ БАНКУ
Переглядів: 6 | Завантажень: 26
PDF
Анатолій Харченко
17-19
ВИКЛИКИ ФОРМУВАННЯ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЮ БАНКУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ БАНКІВНИЦТВА
Переглядів: 3 | Завантажень: 99
PDF
Лідія Васильченко
20-21
ВИКОРИСТАННЯ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ У МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙНИХ СТРАТЕГІЯХ ПІДПРИЄМСТВ
Переглядів: 19 | Завантажень: 47
PDF
Олександр Темченко; Анна Ласукова (Науковий керівник)
21-23
ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД ВІДНОВЛЕННЯ ДОВІРИ ДО ФІНАНСОВОГО СЕКТОРУ КРАЇНИ: ОГЛЯД ОСНОВНИХ ІНСТРУМЕНТІВ
Переглядів: 2 | Завантажень: 25
PDF
Любов Миськів
23-28
ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ ЗА ВИПЛАТАМИ ПРАЦІВНИКАМ: СУЧАСНИЙ ПІДХІД
Переглядів: 53 | Завантажень: 374
PDF
Олена Велика, Катерина Азізова
29-32
ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ ПАРКУВАЛЬНОГО ПРОСТОРУ МІСТА
Переглядів: 32 | Завантажень: 75
PDF
Леонід П’ята
32-35
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ
Переглядів: 119 | Завантажень: 278
PDF
Тетяна Голобородько, Владислав Зволь
35-36
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ОПОДАТКУВАННЯ АКЦИЗНИМ ПОДАТКОМ
Переглядів: 5 | Завантажень: 24
PDF
Деніза Долбнєва, Тетяна Сподарик
37-39
КОРОНАВІРУС ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ОРГАНІЗАЦІЮ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА АУДИТУ
Переглядів: 86 | Завантажень: 155
PDF
Ксенія Лопух
39-41
ЗАПРОВАДЖЕННЯ КАРАНТИНУ: НАВІЩО ЕКОНОМІСТИ ВИКОРИСТОВУЮТЬ ЕПІДЕМІОЛОГІЧНІ МОДЕЛІ
Переглядів: 5 | Завантажень: 31
PDF
Ірина Столяр; Людмила Цимбал (Науковий керівник)
41-43
КОН`ЮКТУРА СВІТОВИХ ТОВАРНИХ РИНКІВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Переглядів: 39 | Завантажень: 84
PDF
Катерина Небога
44-45
МАРКЕТИНГ ПІДПРИЄМСТВА У СФЕРІ ПОСЛУГ
Переглядів: 23 | Завантажень: 33
PDF
Тетяна Чебан, Ольга Гуляєва
45-47
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОБЛІКОВОГО ВІДОБРАЖЕННЯ ВИТРАТ НА ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ
Переглядів: 11 | Завантажень: 36
PDF
Олена Вінниченко
47-49
ОСОБЛИВОСТІ КРЕДИТУВАННЯ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ
Переглядів: 48 | Завантажень: 288
PDF
Аліна Коцюбайло; Я. Танчак (Науковий керівник)
50-51
ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ПРОГРАМИ "ДОСТУПНІ КРЕДИТИ 5-7-9%" ДЛЯ БІЗНЕСУ
Переглядів: 2 | Завантажень: 36
PDF
Анатолій Фаїзов
52-53
ПЕРЕВАГИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОЇ ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ В УКРАЇНІ
Переглядів: 31 | Завантажень: 89
PDF
Руслан Бойченко
53-54
ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Переглядів: 2 | Завантажень: 6
PDF
Вікторія Чуприна; Антоніна Кононенко (Науковий керівник)
55-56
ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ БЛОКЧЕЙН В ЛОГІСТИЦІ
Переглядів: 26 | Завантажень: 62
PDF
Марина Антонюк; Андрій Нікітішин (Науковий керівник)
56-58
ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ
Переглядів: 12 | Завантажень: 180
PDF
Вікторія Бойко, Ніна Матвєєва, Анастасія Махлай
58-60
ПОТЕНЦІАЛ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Переглядів: 39 | Завантажень: 106
PDF
Вікторія Вікторова; Сергій Косторной (Науковий керівник)
61-62
РЕФОРМУВАННЯ НАРАХУВАННЯ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ
Переглядів: 4 | Завантажень: 35
PDF
Наталія Кузьминчук, Тетяна Куценко, Олександра Терованесова
63-65
РОЛЬ ЗМІ У ВИСВІТЛЕННІ ПРОЕКТІВ ЦИФРОВОГО СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ
Переглядів: 52 | Завантажень: 98
PDF
Валерій Даниленко
65-66
СТОХАСТИЧНИЙ ГРАНИЧНИЙ АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИКІВ ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА
Переглядів: 7 | Завантажень: 16
PDF
Катерина Валуєва; Олександр Івашина (Науковий керівник)
67-68
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ФАКТОРИНГУ В УКРАЇНІ
Переглядів: 3 | Завантажень: 34
PDF
Ольга Карпенко
68-70
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПАКУВАННЯ ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ
Переглядів: 7 | Завантажень: 65
PDF
Соломія Воскобійник
70-72
СУЧАСНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ ЯК ЗАПОРУКА РОЗВИТКУ КРЕАТИВНОСТІ ПЕРСОНАЛУ
Переглядів: 46 | Завантажень: 71
PDF
Тетяна Бутурлакіна
72-77
ТЕОРЕТИКО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ФІНАНСОВОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД
Переглядів: 54 | Завантажень: 199
PDF
Олександр Сомик; Ольга Дороніна (Науковий керівник)
78-81
ТИПОЛОГІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ АКТИВНОСТІ ЯК ПРОЯВ ЦІННОСТЕЙ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ
Переглядів: 48 | Завантажень: 128
PDF
Анастасія Суконнова; Олена Саєнко (Науковий керівник)
81-82
УДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ В УКРАЇНІ
Переглядів: 9 | Завантажень: 35
PDF
Азіза Елісова; Олена Саєнко (Науковий керівник)
82-83
УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
Переглядів: 12 | Завантажень: 61
PDF
Віктор Яковчук
84-87
ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ВИРОЩУВАННЯ МОЛОДНЯКУ ОВЕЦЬ РІЗНОГО СТРОКУ ЯГНІННЯ
Переглядів: 9 | Завантажень: 12
PDF
Вікторія Мельник
87-88
ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ ҐРУНТУ ЯБЛУНЕВОГО САДУ
Переглядів: 7 | Завантажень: 17
PDF
Ліда Семчишин
89-95
ЗАСТОСУВАННЯ ПРОГРАМНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИ РОЗВ'ЯЗАННІ РОЗРІДЖЕНИХ ЧИСЛОВИХ СИСТЕМ ЛІНІЙНИХ АЛГЕБРАЇЧНИХ РІВНЯНЬ
Переглядів: 25 | Завантажень: 73
PDF
Денис Маслов; Ольга Ананьїна (Науковий керівник)
95-96
РОЛЬ ІОНООБМІННИХ МАТЕРІАЛІВ
Переглядів: 27 | Завантажень: 67
PDF
Денис Маслов; Ананьїна Ольга Ананьїна Ольга (Науковий керівник)
96-98
РОЛЬ ДИФУЗІЇ НА ВИРОБНИЦТВІ
Переглядів: 3 | Завантажень: 118
PDF
Tatiana Hrigorchuk
99-100
CARBOHYDRATES AND THEIR ROLE IN WILDLIFE
Переглядів: 2 | Завантажень: 67
PDF
Angelina Zinchenko
101-102
DEVELOPMENT OF CHEMICAL AND PHARMACEUTICAL PRODUCTION
Переглядів: 1 | Завантажень: 23
PDF
Anastasia Mikhniuk
102-103
SYNTHETIC MATERIALS AND THEIR PRODUCTION
Переглядів: 3 | Завантажень: 9
PDF
Karina Buhaiova
104-106
THE USE OF ACRYLIC EMULSES IN COMPOUND MATERIALS TO ASSUME ELECTROMAGNETIC RADIATION
Переглядів: 3 | Завантажень: 11
PDF
І. Сливка, В. Дубина, К. Ковальська
107-108
ВИВЧЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ШТАМІВ МОЛОЧНОКИСЛИХ БАКТЕРІЙ ПОТЕНЦІЙНИХ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ У МОЛОЧНІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ
Переглядів: 2 | Завантажень: 17
PDF
Ганна Пиптенко
108-111
ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ БІОМАРКЕРІВ ДЛЯ РАННЬОЇ ДІАГНОСТИКИ КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКУ
Переглядів: 47 | Завантажень: 90
PDF
Аліна Куліда, Катерина Орлова-Гудім
113-115
СТРУКТУРА ЛІТНЬОГО ЗООПЛАНКТОНУ В ЗОНІ ВПЛИВУ МИГІЇВСЬКОЇ ГЕС
Переглядів: 6 | Завантажень: 33
PDF
М. Krasnyuk, S. Krasniuk
7-8
INTELLECTUAL ANALYSIS OF GEOLOGICAL AND ECONOMIC DATA OF OIL AND GAS COMPANY FOR CLASSIFICATION OF PRODUCTIVE LAYERS
Переглядів: 5 | Завантажень: 11
PDF
Олександр Хряпкін, Гліб Брунер
8-9
OBJECT RECOGNITION PROBLEM IN SOCIAL MEDIA APPS
Переглядів: 3 | Завантажень: 6
PDF
Illia Obukhov
10-11
THE ROLE OF INFORMATION TECHNOLOGY IN THE EDUCATION FIELD
Переглядів: 8 | Завантажень: 23
PDF
Максим Тимошенко; Валерій Кузьміних (Науковий керівник)
11-13
АВТОМАТИЗАЦІЯ ОЦІНКИ І ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
Переглядів: 2 | Завантажень: 11
PDF
Т. Портянко, В. Кучеренко
14-15
ВИМОГИ ДО АНАЛІЗУ ТА ПРОСТЕЖУВАНОСТІ ПРОЕКТУ ВПРОВАДЖЕННЯ КОМП’ЮТЕРИЗОВАНИХ СИСТЕМ
Переглядів: 2 | Завантажень: 4
PDF
Леонід Саєнко, Павло Сокол
15-16
ДО ПИТАННЯ РОЗРАХУНКУ ВІБРОПРЕСУ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ДРІБНОШТУЧНИХ БЕТОННИХ ВИРОБІВ
Переглядів: 31 | Завантажень: 78
PDF
Віталій Єршов
17-19
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЗАПОБІЖНОГО КЛАПАНА В ОБ'ЄМНИХ ГІДРОПРИВОДАХ
Переглядів: 2 | Завантажень: 2
PDF
Максим Матковский, Константин Семенов, Владимир Войтенко
19-22
МАХОВИЧНЫЙ НАКОПИТЕЛЬ ЭНЕРГИИ ЭЛЕКТРОМОБИЛЯ БЕЗ ГИРОСКОПИЧЕСКОГО МОМЕНТА
Переглядів: 9 | Завантажень: 13
PDF
Геннадій Альошин, Олексій Коломійцев, Вячеслав Третяк, Ігор Сачук, Віктор Нікітченко
22-25
МЕТОД СЕПАРАБЕЛЬНОГО ПРОГРАМУВАННЯ ДЛЯ ЛАЗЕРНИХ ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ЛІТАЛЬНИМИ АПАРАТАМИ
Переглядів: 9 | Завантажень: 8
PDF
Георгий Засименко
26-29
МЕТОДЫ И ПРОБЛЕМЫ ВИЗУАЛИЗАЦИИ 3D ГЕОМЕТРИИ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
Переглядів: 2 | Завантажень: 10
PDF
Дмитро Демідов, Катерина Тищенко
30-31
МЕХАНІЗМ ЗНИЖЕННЯ ГОРЮЧОСТІ ЛАКОФАРБОВИХ ПОКРИТТІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ФОСФОРОВМІСНИХ АНТИПІРЕНІВ
Переглядів: 30 | Завантажень: 79
PDF
С. Антоненко, А. Батурінець, М. Ізмайлова
32-42
НАШ ДОСВІД ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В ДНУ
Переглядів: 50 | Завантажень: 89
PDF
Николай Малаксиано
42-45
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕСПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ СУДОВ ДЛЯ ПЕРЕВОЗОК НЕГАБАРИТНЫХ ГРУЗОВ НА ЗАМЕДЛЕННЫХ СКОРОСТЯХ
Переглядів: 58 | Завантажень: 93
PDF
Виталий Словинский, Александр Брунёв, Сергей Бандура
45-47
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОГНЕСТОЙКОСТИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ КОЛОННЫ КВАДРАТНОГО СЕЧЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-РАСЧЕТНЫМ МЕТОДОМ НА ОСНОВЕ ЕЕ ОГНЕВЫХ ИСПЫТАНИЙ
Переглядів: 7 | Завантажень: 5
PDF
Євген Ходус
47-48
ПРИКЛАД ВИКОРИСТАННЯ ANDROID ARCHITECTURE COMPONENTS
Переглядів: 4 | Завантажень: 8
PDF
Карина Кармазіна, Олексій Жук
49-51
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА БЛАГОУСТРОЮ ПАРКОВИХ ЗОН
Переглядів: 18 | Завантажень: 41
PDF
Віталій Сільчук
51-56
РОЗРОБКА ПРИСТРОЮ ВІДОБРАЖЕННЯ ПОТОЧНОГО ЧАСУ З ДОДАТКОВИМИ ФУНКЦІЯМИ
Переглядів: 48 | Завантажень: 144
PDF
Дмитро Когут
57
СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ ЕЛЕКТРОННОГО СЕРВІСУ ПІДБОРУ ГАРДЕРОБУ
Переглядів: 5 | Завантажень: 10
PDF
Аліна Попазова, Марина Дмитрієва
58-59
СУЧАСНІ МУЛЬТИМЕДІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
Переглядів: 131 | Завантажень: 132
PDF
Евеліна Нич
60-61
ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ЦИФРОВИХ АВТОКОЛІМАТОРІВ ДЛЯ ВИМІРЮВАНЬ КУТОВИХ РОЗВОРОТІВ ОБ'ЄКТІВ АВІАКОСМІЧНОЇ ТЕХНІКИ
Переглядів: 1 | Завантажень: 9
PDF
Юрій Фарина; Інна Скульська (Науковий керівник)
61-63
ЧИМ ЦІКАВА ТРАДИЦІЙНА КАРПАТСЬКА БРИНЗА?
Переглядів: 13 | Завантажень: 32
PDF
Алла Конюшевская, Татьяна Пархоменко, Ирина Балычевцева, Людмила Бирюкова, Дмитрий Пастернак, Надежда Севастьянова
64-69
БОЛЕЗНЬ КАФФИ – СИЛЬВЕРМАНА: ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ И ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Переглядів: 53 | Завантажень: 98
PDF
Дарья Чёрная; Светлана Мартынова (Науковий керівник)
70-73
ВЛИЯНИЕ АРСИНА НА ОРГАНЫ ЧЕЛОВЕКА
Переглядів: 25 | Завантажень: 109
PDF
Юлія Олійник, Валентина Нестеренко
73-74
ВПЛИВ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ НА СТИЛЬ ЖИТТЯ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ
Переглядів: 35 | Завантажень: 82
PDF
Маргарита Артеменко, Надія Рудік, Альона Сідора; І. Ільченко (Науковий керівник)
74-76
ВПЛИВ ПОКАЗНИКІВ РОБОТИ СЕРЦЯ ─ ЧАСТОТИ СЕРЦЕВИХ СКОРОЧЕНЬ І ВАРІАБЕЛЬНОСТІ СЕРЦЕВОГО РИТМУ НА ПЕРЕБІГ ХРОНІЧНОЇ СЕРЦЕВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ У ХВОРИХ З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ
Переглядів: 2 | Завантажень: 5
PDF
Ефсане Гулієва
76-77
ВПЛИВ КИШКОВИХ ХВОРОБ ТА ДИСБІОЗУ НА ВИНИКНЕННЯ ТА ЗАГОСТРЕННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ ШКІРИ
Переглядів: 1 | Завантажень: 14
PDF
Анастасія Мимренко, Мар’яна Кузьмак, Лариса Ростока
78-79
ДИФДІАГНОСТИЧНІ КЛІНІКО-ЛАБОРАТОРНІ СИНДРОМИ ПРИ РІЗНИХ ВИДАХ ГЕПАТОПАТІЙ
Переглядів: 2 | Завантажень: 9
PDF
Ірина Химич, Олена Химич
80-81
ЕМОЦІЙНИЙ ІНТЕЛЕКТ ЯК МОЖЛИВІСТЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПІРНОСТІ ПЕРЕД ІНФОДЕМІЄЮ
Переглядів: 30 | Завантажень: 69
PDF
Ігор Волков; Наталія Кателевська (Науковий керівник)
82-84
ЗАМІННИКИ ЦУКРУ ТА ЇХ ДІЄТИЧНА ДОЦІЛЬНІСТЬ
Переглядів: 34 | Завантажень: 194
PDF
Олександр Мельниченко, Інна Ісаєва, Ганна Мороз
84-86
ЗАХОДИ ПО МІНІМІЗАЦІЇ НЕГАТИВНИХ ПРОЯВІВ ТРИВОЖНИХ І ДЕПРЕСИВНИХ РОЗЛАДІВ У ОНКОЛОГІЧНИХ ПАЦІЄНТІВ
Переглядів: 6 | Завантажень: 10
PDF
Іван Пелих; Олександр Шевченко (Науковий керівник)
87
МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ ХВОРОБИ КРОНА
Переглядів: 34 | Завантажень: 84
PDF
Карина Гуманець, Вікторія Сухова, Лариса Краснікова
88-90
МІКРОБІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НЕГОСПІТАЛЬНОЇ ПНЕВМОНІЇ
Переглядів: 45 | Завантажень: 83
PDF
Мар’яна Кузьмак, Лариса Ростока
91-92
ОКСИДАТИВНИЙ СТРЕС І ЙОГО РОЛЬ В ОРГАНІЗМІ
Переглядів: 9 | Завантажень: 28
PDF
Алла Конюшевська, Тетяна Пархоменко, Марина Шарунова, Ірина Баличевцева, Юлія Мицик, Ольга Тимошина
92-95
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ КОРУ У ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО ВІКУ ПІД ЧАС СПАЛАХУ 2018–2019 рр. В ДОНЕЦЬКОМУ РЕГІОНІ У МІСТІ МАРІУПОЛІ
Переглядів: 30 | Завантажень: 68
PDF
Оксана Піскарьова; Марина Долженко (Науковий керівник)
96-97
ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ АНЕСТЕЗІЇ У ХВОРИХ З ВНУТРІШНЬОЧЕРЕПНИМИ ГЕМАТОМАМИ
Переглядів: 6 | Завантажень: 14
PDF
Яніна Сніга, Людмила Седнєва, Олег Чеботенко; Вікторія Бібіченко (Науковий керівник)
98-99
ПАТОФІЗІОЛОГІЧНІ МЕХАНІЗМИ ВПЛИВУ ГІПЕРТЕРМІЇ НА СИСТЕМИ ОРГАНІВ
Переглядів: 1 | Завантажень: 16
PDF
Ігор Горішний, Олег Чернишов
99-102
ПИТАННЯ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ ТА ХОЗЛ ІЗ ПСИХОНЕВРОТИЧНИМИ СИНДРОМАМИ
Переглядів: 56 | Завантажень: 92
PDF
Іванна Теленько; Роман Ліщук (Науковий керівник)
102-107
ПРОФЕСІЙНЕ ВИГОРАННЯ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ В ЧАСІ РЕФОРМУВАННЯ МЕДИЧНОЇ ГАЛУЗІ ТА ПАНДЕМІЇ COVID-19
Переглядів: 102 | Завантажень: 583
PDF
Людмила Седнєва, Я. Сніга, О. Чеботенко; Вікторія Бібіченко (Науковий керівник)
107-108
РОЛЬ СТРЕСУ В ПАТОГЕНЕЗІ АЛІМЕНТАРНОЇ ДИСТРОФІЇ
Переглядів: 3 | Завантажень: 15
PDF
Дмитро Марчук, Анна Восканян, Наталія Тронь
109-112
СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ МЕДИЧНОЇ НАУКИ: ФАКТОРИ ВПЛИВУ ТА ВЗАЄМОДІЇ
Переглядів: 9 | Завантажень: 41
PDF
Е. Кириллова, И. Вострокнутов; В. Кашина-Ярмак (Науковий керівник)
113-114
ТОЛЕРАНТНОСТЬ К ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКЕ У ПОДРОСТКОВ С ПАТОЛОГИЕЙ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ И РАЗЛИЧНЫМИ ТИПАМИ КРОВООБРАЩЕНИЯ
Переглядів: 3 | Завантажень: 10
PDF
Alina Kostina; Olena Kolomiyets (Науковий керівник)
115-117
ORPHANAGE AS A SOCIAL AND PHYHOLOGICAL PHENOMENON
Переглядів: 5 | Завантажень: 27
PDF
Анастасія Капелюш; Наталія Губа (Науковий керівник)
115-117
ВЗАЄМОЗВЯЗОК РІВНЯ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ ІЗ РІВНЕМ ПРОФЕСІЙНОГО ВИГОРЯННЯ У ВЧИТЕЛІВ
Переглядів: 11 | Завантажень: 85
PDF
Олена Іванова
120-121
ВІРУС ДОБРОТИ. БЛАГОДІЙНІСТЬ В УМОВАХ КАРАНТИНУ
Переглядів: 5 | Завантажень: 9
PDF
Лілія Червінко
121-123
ГЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОГО ВИГОРАННЯ ВЧИТЕЛЯ
Переглядів: 12 | Завантажень: 22
PDF
Богдан Плескач
123-127
ДІАГНОСТИКА СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ АДАПТАЦІЇ, МОДИФІКАЦІЯ МЕТОДИКИ ДЖ. БЕРРІ
Переглядів: 21 | Завантажень: 47
PDF
Ірина Розіна
127-132
ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПРОЯВУ АКЦЕНТОВАНИХ РИС У ЗРІЛОМУ ВІЦІ
Переглядів: 78 | Завантажень: 357
PDF
Ірина Калюжна, Наталія Шаповаленко
133-134
КОМПЕТЕНТНІСТЬ БАТЬКІВ ЩОДО ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ
Переглядів: 7 | Завантажень: 17
PDF
Наталія Рарицька
134-137
ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З УЧНІВСЬКОЮ МОЛОДДЮ ЩОДО УСВІДОМЛЕНОГО ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ
Переглядів: 35 | Завантажень: 88
PDF
Ольга Голентовська
137-141
ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНИХ ЦЕНТРІВ ДО ПРОВЕДЕННЯ ПСИХОДІАГНОСТИЧНОГО ОБСТЕЖЕННЯ ДИТИНИ ЗА МЕТОДИКОЮ РЕР-3
Переглядів: 46 | Завантажень: 203
PDF
М. Прудіус; Т. Коробкіна (Науковий керівник)
141-142
ЧИ ВАРТО IT-КОМПАНІЯМ ЗАСТОСОВУВАТИ ПРИНЦИП TOTAL REWARDS?
Переглядів: 13 | Завантажень: 14
PDF
Вікторія Богатирьова, Н. Лєсовець
7-10
ДОКУМЕНТАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ (НА ПРИКЛАДІ БІЛОЛУЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ НОВОПСКОВСЬКОГО РАЙОНУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ)
Переглядів: 63 | Завантажень: 60
PDF
Марія Слюсаренко
10-12
«ЗАХАР БЕРКУТ» ІВАНА ФРАНКА ЯК ДЖЕРЕЛО ВІДОМОСТЕЙ ПРО ВИТОКИ УКРАЇНСЬКОГО ПАБЛИК РИЛЕЙШНЗ
Переглядів: 33 | Завантажень: 207
PDF
Аріна Мамаєва, Марія Слюсаренко
13-15
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ КЕРІВНИКА СУЧАСНОГО ВИРОБНИЦТВА (НА ПРИКЛАДІ КЕРІВНИКА КОМПАНІЇ APPLE)
Переглядів: 29 | Завантажень: 140
PDF
Наталія Кушнір; Марія Слюсаренко (Науковий керівник)
15-17
ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ ІМІДЖУ СУЧАСНОГО ФАХІВЦЯ (НА ПРИКЛАДІ БЛОГЕРКИ МЕРЕЖІ INSTAGRAM)
Переглядів: 8 | Завантажень: 58
PDF
Ольга Шмаюн; Микола Бровко (Науковий керівник)
18-19
ФЕНОМЕН ДОЗВІЛЛЄВИХ ЦЕНТРІВ В КОНТЕКСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОСЕРЕДКІВ КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ
Переглядів: 42 | Завантажень: 184
PDF
Іvan Tkachenko; Lіudmyla Chyzhova (Науковий керівник)
20-23
CLUSTER GOVERNANCE OF SCHOOL-UNІVERSІTY CLUSTERS
Переглядів: 2 | Завантажень: 8
PDF
Polonska Tamara
23-26
INTEGRATED CONTENT LINES IN THE PROCESS OF TEACHING FOREIGN LANGUAGES TO STUDENTS OF GYMNASIUM AND FORMS OF THEIR IMPLEMENTATION
Переглядів: 15 | Завантажень: 20
PDF
Віталій Качай; Андрій Литвин (Науковий керівник)
27-28
БЕЗПЕКА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ПІДГОТОВКА БАКАЛАВРІВ З ОХОРОНИ ПРАЦІ
Переглядів: 36 | Завантажень: 33
PDF
Катерина Волошинська, Жанна Герасименко
29-31
ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ SKYPE ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТТЬ З ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ
Переглядів: 1 | Завантажень: 16
PDF
Тетяна Пархоменко, Алла Конюшевська, Марія Кузеванова, Надія Севастьянова, Дмитро Пастернак
32-35
ДОСВІД СТАНОВЛЕННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ У ДОНЕЦЬКОМУ МЕДИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ
Переглядів: 38 | Завантажень: 78
PDF
Людмила Заїка, Олексій Кільменінов, Ольга Зінченко
35-37
ДОСЛІДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ПРОВЕДЕНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ
Переглядів: 8 | Завантажень: 43
PDF
Тетяна Мацейків
38-39
ЕТНОКУЛЬТУРНИЙ СКЛАДНИК ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ
Переглядів: 2 | Завантажень: 17
PDF
Ауріка Левківська
40-43
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОБІЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧА ШЛЯХОМ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ ТА ЗАГАЛЬНОНАУКОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
Переглядів: 1 | Завантажень: 91
PDF
Алла Загородня
43-44
ЗАПРОВАДЖЕННЯ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ В ШКІЛЬНУ ОСВІТУ УКРАЇНИ У ДОБУ НЕЗАЛЕЖНОСТІ
Переглядів: 23 | Завантажень: 90
PDF
Тетяна Боднар
44-47
ЗАСТОСУВАННЯ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ США
Переглядів: 34 | Завантажень: 91
PDF
Аліна Котковець
48-49
КОНТРОЛЬ ЛЕКСИЧНИХ НАВИЧОК ЯК КОМПОНЕНТУ АНГЛОМОВНОЇ ЛЕКСИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ З ПРИКЛАДНОЇ МЕХАНІКИ
Переглядів: 39 | Завантажень: 84
PDF
Олена Гришко, Вікторія Гураль
49-51
НАОЧНІСТЬ ПРИ ВИКЛАДАННІ ТЕМИ «КОМПЛЕКСНІ ЧИСЛА» СТУДЕНТАМ НЕМАТЕМАТИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
Переглядів: 6 | Завантажень: 17
PDF
Вікторія Смікал
52-53
НАУКОВІ ШКОЛИ НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ М.П.ДРАГОМАНОВА
Переглядів: 51 | Завантажень: 76
PDF
Ірина Кравченко
54-56
НАУКОВІ ШКОЛИ УКРАЇНИ В ГАЛУЗІ ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ
Переглядів: 60 | Завантажень: 184
PDF
Н. Акініна
56-61
НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВИКЛАДАЧА ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Переглядів: 15 | Завантажень: 47
PDF
Людмила Трофименко
61-64
ОНОВЛЕНИЙ ЗМІСТ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ДІТЕЙ З ТЯЖКИМИ ПОРУШЕННЯМИ МОВЛЕННЯ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ
Переглядів: 15 | Завантажень: 300
PDF
Марія Прокопчук
64-66
ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ У РЕЖИМІ ОНЛАЙН
Переглядів: 7 | Завантажень: 25
PDF
Ірина Сілютіна
66-69
ПІДВИЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІВ – ФІЛОЛОГІВ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ
Переглядів: 12 | Завантажень: 59
PDF
Олена Воротинцева
69-73
ПОЄДНАННЯ СИНХРОННОГО ТА АСИНХРОННОГО РЕЖИМІВ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В УМОВАХ КАРАНТИНУ НА ПРИКЛАДІ ЗАКАРПАТСЬКОГО ІНСТИТУТУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
Переглядів: 25 | Завантажень: 143
PDF
Оксана Городецька
74-76
ПОРУШЕННЯ ПОСТАВИ ТА ПЛОСКОСТОПІСТЬ: ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ НА ЗАНЯТТЯХ ХОРЕОГРАФІЇ
Переглядів: 33 | Завантажень: 73
PDF
Ганна Омок; Андрій Сущенко (Науковий керівник)
76-80
ПРИНЦИПИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ ДО ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ
Переглядів: 34 | Завантажень: 148
PDF
Олена Прядко
80-81
ПРОБЛЕМИ АДАПТУВАННЯ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ ДО УМОВ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
Переглядів: 2 | Завантажень: 11
PDF
Микола Євтух
81-82
ПРОФЕСІЙНА УСПІШНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ
Переглядів: 43 | Завантажень: 83
PDF
Олена Никифорова
83-84
РЕАЛІЗАЦІЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ СИСТЕМИ МВС
Переглядів: 29 | Завантажень: 85
PDF
Світлана Шевченко
84-85
РОЗВИТОК ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ У ДОБУ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ (2000-і рр.)
Переглядів: 26 | Завантажень: 69
PDF
Тетяна Багрій
86-87
РОЗВИТОК ОСВІТИ І ПЕДАГОГІЧНОЇ ДУМКИ НА ПЕРЕЯСЛАВЩИНІ У ХVІІІ – НА ПОЧАТКУ ХІХ СТОЛІТТЯ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ
Переглядів: 25 | Завантажень: 70
PDF
Ксенія Єргідзей
87-89
СТРУКТУРА ВІЙСЬКОВО-ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ ЛІЦЕЇСТІВ ЗАКЛАДІВ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ВІЙСЬКОВОГО ПРОФІЛЮ
Переглядів: 13 | Завантажень: 34
PDF
Аль-Дандал Раед Салехович, Наталія Онищенко
90-91
УКРАЇНСЬКА НАУКА: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ
Переглядів: 5 | Завантажень: 11
PDF
Валентина Тюріна, Ірина Данченко
91-94
ФОРМУВАННЯ ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ ЯК СТРАТЕГІЧНИЙ НАПРЯМОК РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОЇ НАУКИ
Переглядів: 23 | Завантажень: 180
PDF
Анастасія Безушко
94-96
ФОРМУВАННЯ ЕМОЦІЙНОЇ СТІЙКОСТІ УЧНІВ ДИТЯЧИХ МУЗИЧНИХ ШКІЛ В УМОВАХ ПІДГОТОВКИ ДО ІНСТРУМЕНТАЛЬНО-ВИКОНАВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Переглядів: 5 | Завантажень: 15
PDF
Алла Веліховська
97-98
ФОРМУВАННЯ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ НА ЗАНЯТТЯХ З «ПСИХОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ», ЯК ОДНІЄЇ З КЛЮЧЕВИХ УМОВ УСПІШНОСТІ МАЙБУТНІХ КЕРІВНИКІВ
Переглядів: 31 | Завантажень: 83
PDF
Марина Гончарук
98-102
ЧИННИКИ ЕФЕКТИВНОГО НАВЧАННЯ В СУЧАСНІЙ ШКОЛІ ЗА ДЖОНОМ ХЕТТІ
Переглядів: 45 | Завантажень: 79
PDF
Світлана Білоус; Наталя Свір (Науковий керівник)
103-104
ПЕРСПЕКТИВИ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ В ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ НА ПРИКЛАДІ СЕЛИЩА МІСЬКОГО ТИПУ ЯЛТА
Переглядів: 31 | Завантажень: 70
PDF
Світлана Чернік
105-106
РЕАКЦІЯ ГРОМАДСЬКОСТІ СЕРБІЇ НА АНЕКСІЮ БОСНІЇ ТА ГЕРЦЕГОВИНИ У ЖОВТНІ 1908 РОКУ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ГАЗЕТИ «ГОЛОС ЮГА»)
Переглядів: 6 | Завантажень: 17
PDF
Василь Орищук
107-109
РОЗВИТОК ЛОКАЛЬНИХ МУЗЕЇВ ПРОСТО НЕБА В УКРАЇНІ В УМОВАХ ПОСИЛЕННЯ ПРОЦЕСІВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Переглядів: 67 | Завантажень: 119
PDF
Софія Нолбат
109-110
ХРИСТИЯНСЬКО-ЯЗИЧНИЦЬКЕ ДВОВІР’Я В РЕЛІГІЙНІЙ КУЛЬТУРІ КИЇВСЬКОЇ РУСІ
Переглядів: 22 | Завантажень: 46
PDF
Лілія Прочухан
111-112
ІНФОРМАЦІЙНА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ ДЕРЖАВИ
Переглядів: 3 | Завантажень: 33
PDF
Віталій Столяров
112-114
РОЛЬ ОРГАНІЗОВАНИХ ГРУП ІНТЕРЕСІВ У ПРОЦЕСІ ВИРОБЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Переглядів: 7 | Завантажень: 38
PDF
Олексій Кокорєв
115-117
СТАГНАЦІЯ ЛІБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ ЛИТОВСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ У ПОСТЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИЙ ПЕРІОД
Переглядів: 9 | Завантажень: 11
PDF
Ілля Лашко
118-122
ОСОБЛИВИЙ ВНЕСОК ДИЗАЙНЕРІВ ЧОЛОВІКІВ В ДОСЯГНЕННЯ НОВОГО БАЧЕННЯ РОЗВИТКУ КВІЛТИНГУ
Переглядів: 27 | Завантажень: 77
PDF
Святослав Баранов
7-8
ANALYSIS OF THE RECENT ATTEMPT AT DECIPHERING THE VOYNICH MANUSCRIPT
Переглядів: 8 | Завантажень: 64
PDF
Oleksandra Rybtchouk; Lesia Bondar (Науковий керівник)
8-10
FONCTIONNEMENT DES PRONOMS FRANÇAIS DANS LE BREVET D’INVENTION ET LEURS PARTICULARITÉS DE LA TRADUCTION EN UKRAINIEN
Переглядів: 5 | Завантажень: 33
PDF
Юлія Купрієнко
10-12
MEDICAL TERMINOLOGY AND ITS LINGUISTIC FEATURES
Переглядів: 6 | Завантажень: 56
PDF
Viktoria Mamchur; Ludmila Moshkovska (Науковий керівник)
12-14
PRAGMATIC PECULIARITIES OF TRANSLATING ENGLISH DIPLOMATIC TERMS INTO UKRAINIAN
Переглядів: 22 | Завантажень: 47
PDF
Єлизавета Білокурова
14-16
PRAGMATIC POTENTIAL OF ENGLISH AND UKRAINIAN ADVERTISING TEXTS
Переглядів: 43 | Завантажень: 95
PDF
Anastasiia Sokolova
16-17
REVIEW OF THE MAIN METHODS OF LINGUISTIC ANALYSIS AND THE MOST USED RESEARCH METHODS IN UKRAINIAN LINGUOSTYLISTICS
Переглядів: 49 | Завантажень: 77
PDF
Nemyrovska Alina
18-21
THE REPLENISHMENT OF THE CANADIAN ENGLISH LEXICON AND THE ROLE OF IMMIGRATION IN IT IN THE XIX-XX CENTURIES AS WELL AS IN THE LAST TWO DECADES OF THE XXI CENTURY
Переглядів: 11 | Завантажень: 23
PDF
Т. Хищенко
21-24
ВИКОРИСТАННЯ ЕСЕ ЯК СПОСОБУ РОЗВИТКУ КРЕАТИВНОСТІ ТА ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ НА ЗАНЯТТЯХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ
Переглядів: 14 | Завантажень: 79
PDF
Ірина Гарбера
25-27
ІНТЕГРАТИВНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ КОНЦЕПТУ
Переглядів: 20 | Завантажень: 61
PDF
Ірина Воронько
27-29
ІНФІНІТИВ У СИСТЕМІ БЕЗОСОБОВИХ ФОРМ ДІЄСЛОВА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
Переглядів: 38 | Завантажень: 104
PDF
Антон Кутовой; Алексей Левченко (Науковий керівник)
29-32
КИНО И ЛИТЕРАТУРА: ИНТЕРМЕДИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
Переглядів: 7 | Завантажень: 52
PDF
Ірина Данченко
32-34
КОНЦЕПТУАЛЬНА ДОМІНАНТА ЯК СКЛАДОВА ІДІОДИСКУРСУ
Переглядів: 39 | Завантажень: 101
PDF
Інна Івахненко
35-36
МЕТОД «BLENDED LEARNING» (ЗМІШАНЕ НАВЧАННЯ) У ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В НЕМОВНИХ ВНЗ
Переглядів: 7 | Завантажень: 18
PDF
Марина Дмитрієва, Діана Бурова
37-39
ОРГАНІЗАЦІЯ МОВНОЇ ПРАКТИКИ З ІНОЗЕМНИХ МОВ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
Переглядів: 5 | Завантажень: 32
PDF
Олександра Матул
39-42
ОСОБЛИВОСТІ ЛЕКСИКИ У ТЕКСТАХ НОВИН ПРО УКРАЇНУ ПОПУЛЯРНИХ АНГЛОМОВНИХ ОНЛАЙН ЗМІ
Переглядів: 7 | Завантажень: 34
PDF
Юлія Мойко
42-44
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАКЛАСНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
Переглядів: 9 | Завантажень: 41
PDF
Оксана Кунцьо
44-46
РОЗРІЗНЕННЯ ХУДОЖНЬОГО ТА МЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗІВ
Переглядів: 33 | Завантажень: 81
PDF
Тетяна Гончарова
46-48
СОЦІОЛІНГВІСТИЧНА МАРКОВАНІСТЬ БАНЕРНОГО ЖАНРУ У ДИСКУРСІ ФУТБОЛЬНИХ ФАНАТІВ
Переглядів: 6 | Завантажень: 15
PDF
Ганна Жила
49-51
ФАКТОРИ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА УСПІШНІСТЬ СТУДЕНТІВ
Переглядів: 31 | Завантажень: 121
PDF
Ганна Жила
52-53
ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ І ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ
Переглядів: 13 | Завантажень: 8
PDF
Дмитро Мурач; Володимир Сухонос (Науковий керівник)
54-56
DIGITAL-ТЕХНОЛОГІЇ У ПОЛІТИКО-ПРАВОВОМУ ЖИТТІ
Переглядів: 14 | Завантажень: 45
PDF
Ольга Кучмістенко; Римма Миленкова (Науковий керівник)
56-57
ENGLISH AS AN IMPORTANT SKILL OF A PROFESIONAL LAWYER
Переглядів: 8 | Завантажень: 24
PDF
Данило Кривульський; Тетяна Гордієнко (Науковий керівник)
58-60
АДВОКАТСЬКА МОНОПОЛІЯ В ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРОЦЕСІ
Переглядів: 15 | Завантажень: 62
PDF
Олександра Горб; А. Гнатюк (Науковий керівник)
60-62
ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ЗАСТАВИ ЯКА ВИХОДИТЬ ЗА МЕЖІ ВСТАНОВЛЕННІ КРИМІНАЛЬНО – ПРОЦЕСУАЛЬНИМ КОДЕКСОМ
Переглядів: 7 | Завантажень: 43
PDF
Оксана Гарасимчук
63-69
ВИЯВЛЕННЯ ТА ВИРІШЕННЯ СПРАВ ПРО НЕДОБРОСОВІСНУ КОНКУРЕНЦІЮ АНТИМОНОПОЛЬНИМ КОМІТЕТОМ УКРАЇНИ
Переглядів: 5 | Завантажень: 102
PDF
Тетяна Шевчуга; М. Грекова (Науковий керівник)
69-72
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ РОБОТОДАВЦІВ ЗА ПОРУШЕННЯ САНІТАРНОГО ЗАКОНОДАВСТВА, ЗОКРЕМА ПРАВИЛ КАРАНТИНУ
Переглядів: 2 | Завантажень: 37
PDF
Рузана Петросова; Ігор Алєксєєнко (Науковий керівник)
73-75
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА САНКЦІЇ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЗАХИСТ ВІД НЕДОБРОСОВІСНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ
Переглядів: 24 | Завантажень: 78
PDF
Юлія Коміссарчук, Яна Катрук
75-78
ВІДШКОДУВАННЯ (КОМПЕНСАЦІЯ) ШКОДИ, ЗАВДАНОЇ КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОПРОШЕННЯМ, ТА ФОРМИ ВІДШКОДУВАННЯ (КОМПЕНСАЦІЇ) ШКОДИ ЗА КРИМІНАЛЬНИМ ПРОЦЕСУАЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ
Переглядів: 105 | Завантажень: 452
PDF
Ганна Гайду
79-80
ГРОМАДЯНСЬКА ОСВІТА ЯК ІНСТРУМЕНТ ВДОСКОНАЛЕННЯ РЕАЛЬНОГО НАРОДОВЛАДДЯ В УКРАЇНІ
Переглядів: 6 | Завантажень: 29
PDF
Лілія Фокша, Оксана Амбражей
80-83
ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО В СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ: МОЖЛИВОСТІ ТА АЛЬТЕРНАТИВИ
Переглядів: 90 | Завантажень: 97
PDF
Яна Матвійчук; Наталія Семчук (Науковий керівник)
83-84
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЗАПОБІГАННЯ ЖЕБРАЦТВУ ДІТЕЙ В УКРАЇНІ
Переглядів: 3 | Завантажень: 3
PDF
Віолетта Рец; Станіслава Миронюк (Науковий керівник)
85-87
ДОСТУПНИЙ ДЕФІБРИЛЯТОР В ПУБЛІЧНИХ МІСЦЯХ:ЮРИДИЧНІ ТА СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ
Переглядів: 5 | Завантажень: 18
PDF
Марія Кузьмічова; Анатолій Берлач (Науковий керівник)
87-89
ІНСТИТУТ ЛЮСТРАЦІЇ: ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ
Переглядів: 8 | Завантажень: 18
PDF
Ліана Дадіані
89-92
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЗАХИСТУ ДИПЛОМАТИЧНИХ АГЕНТІВ
Переглядів: 2 | Завантажень: 27
PDF
Олександра Горб; Р. Кабальський (Науковий керівник)
92-94
ОСОБЛИВОСТІ ЗАОЧНОГО РОЗГЛЯДУ СПРАВ В ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ
Переглядів: 12 | Завантажень: 133
PDF
Анастасія Пронічкіна; О. Нагорна (Науковий керівник)
94-96
ОСОБЛИВОСТІ ВИХОДУ В ДЕКРЕТНУ ВІДПУСТКУ ЖІНОК ТА ЖІНОК-ПОЛІЦЕЙСЬКИХ
Переглядів: 1321 | Завантажень: 146
PDF
Ельвіра Махмудова
96-98
ПЕРЕВАГИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ СУДОВОЇ МЕДІАЦІЇ ПРИ ВРЕГУЛЮВАННІ СПОРУ ЗА УЧАСТЮ СУДДІ
Переглядів: 38 | Завантажень: 36
PDF
Тетяна Рябченко
99-100
ПОРЯДОК ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРОЕКТІВ АКТІВ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
Переглядів: 3 | Завантажень: 11
PDF
Руслан Бойченко
100-101
ПРАВО ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЛІ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОСОБЛИВОСТІ НАБУТТЯ
Переглядів: 18 | Завантажень: 51
PDF
Микола Хахалін; В. Панькевич (Науковий керівник)
101-103
ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ
Переглядів: 81 | Завантажень: 56
PDF
Ірина Назарова; Євген Кубко (Науковий керівник)
104-105
ПРИНЦИП ДОБРОСОВІСНОСТІ В ПРАВІ І ЗМІСТ, ЮРИДИЧНА ПРИРОДА ТА МІСЦЕ У СИСТЕМІ ПРАВА
Переглядів: 19 | Завантажень: 51
PDF
Володимир Личак; Наталя Семчук (Науковий керівник)
105-109
ПРОБЛЕМА ВИКОРИСТАННЯ ПРИМУСОВОЇ ПРАЦІ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ПІД ЧАС ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ
Переглядів: 42 | Завантажень: 104
PDF
Дмитро Горбатович, Михайло Осипенко
110-112
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ НОРМ АНТИКОРУПЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА В ЧАСТИНІ ЗДІЙСНЕННЯ УПОВНОВАЖЕНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ (УПОВНОВАЖЕНИМИ ОСОБАМИ) З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ ПЕРЕВІРКИ ПОВНОТИ ТА ПРАВИЛЬНОСТІ ЗАПОВНЕННЯ ДЕКЛАРАЦІЙ ОСІБ, УПОВ
Переглядів: 8 | Завантажень: 30
PDF
Поліна Лисенко; А. Корнет (Науковий керівник)
113-115
ПРОТОКОЛ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО ОФОРМЛЕННЯ В КРИМІНАЛЬНО ПРОЦЕСУАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ
Переглядів: 19 | Завантажень: 229
PDF
Анастасія Батрак; А. Корнет (Науковий керівник)
115-117
СПЕЦИФІКА СКЛАДАННЯ ЗАПОВІТУ В ЛІКУВАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
Переглядів: 7 | Завантажень: 21
PDF
Дар'я Шаповал; Ігор Алєксєєнко (Науковий керівник)
118-119
СТВОРЕННЯ ПЕРЕШКОД ДЛЯ ПІДПРИЄМЦІВ У ПРОЦЕСІ КОНКУРЕНЦІЇ
Переглядів: 3 | Завантажень: 81
PDF
Олександра Маланка
120-121
СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ НАУКИ ТРУДОВОГО ПРАВА
Переглядів: 8 | Завантажень: 15
PDF
Нікіта Горський
121-123
ШЛЯХИ ПО УДОСКОНАЛЕННЮ ПРАВОВОГО ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ПРОТИДІЇ АДМІНІСТРАТИВНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ
Переглядів: 26 | Завантажень: 74
PDF
Олександра Іваненко; Юлія Уралова (Науковий керівник)
123-125
ЩОДО СУБ’ЄКТНОГО СКЛАДУ ДОГОВОРУ ДОВІЧНОГО УТРИМАННЯ (ДОГЛЯДУ)
Переглядів: 41 | Завантажень: 146
PDF
Віктор Бобильов, Ярослав Мельник, Віталій Загородніх
126-127
ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ МОДЕЛЮВАННЯ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ВІЙСЬКОВО-ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ ОФІЦЕРІВ
Переглядів: 10 | Завантажень: 14
PDF
Левін Євген, Сергій Карлюк
129-131
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПЕРЕКЛАДУ ВІЙСЬКОВИХ ТЕКСТІВ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА УКРАЇНСЬКУ
Переглядів: 21 | Завантажень: 99
PDF