НАУКОВИЙ ПРОЦЕС ТА НАУКОВІ ПІДХОДИ: МЕТОДИКА ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ДОСЛІДЖЕНЬ
НАУКОВИЙ ПРОЦЕС ТА НАУКОВІ ПІДХОДИ: МЕТОДИКА ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ДОСЛІДЖЕНЬ

Міжнародна наукова конференція • 23.10.2020 • Одеса, UKR

Том 1: Економічні науки; Сільськогосподарські науки; Державне управління та екологія; Технічні науки та інформаційні технології; Хімічні науки; Біологічні науки; Медичні науки; Ветеринарні науки; Психологічні та соціологічні науки; Юридичні науки; Архітектура та мистецтвознавство.
Том 2: Педагогічні науки; Філологічні науки; Політичні науки; Історичні науки; Географічні науки; Військові науки, національна безпека та спорт. 

════════════════════════════════════════════════════════════
ISBN: 978-617-7171-59-0 | Google Scholar (всі), CrossRef, ORCID & OUCI (лише з DOI)
════════════════════════════════════════════════════════════

Для завантаження збірника, натисніть на кнопку відповідного тома нижче.

✔️ конференцію зареєстровано УкрІНТЕІ (держ. наукова установа у сфері упр. МОН України)
✔️ 
випуск з матеріалами конференції завантажено та надано у вільний доступ;
✔️ сформовано електронний зміст випуску;
✔️ DOI активовано/депоновано;
✔️ дані робіт з цифровими ідентифікаторами завантажено в CrossRef та ORCID;
✔️ друковані матеріали розіслано на поштові адреси учасників;
✔️ статті проіндексовано в Google Scholar та OUCI;

 
Весь випуск
Том 1 Том 2
Тетяна Петрушка, Ярина Юхман, Катерина Петрушка
8-9
ВИДИ БАР’ЄРІВ НА ШЛЯХУ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЗАХОДІВ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА РОЛЬ ДЕРЖАВИ У ПОДОЛАННІ ЦИХ БАР’ЄРІВ
Переглядів: 26 | Завантажень: 21
PDF
В. Захарченко, Д. Мельниченко
10-13
ІНФОРМАЦІЙНА АСИМЕТРІЯ І НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ
Переглядів: 108 | Завантажень: 25
PDF
Олександр Ємельянов
14-15
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВО- ЕКОНОМІЧНИХ БАР’ЄРІВ НА ШЛЯХУ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ПРОЕКТІВ
Переглядів: 24 | Завантажень: 12
PDF
Віталій Соколенко, Олександр Ємельянов
16-17
МЕХАНІЗМИ ВПЛИВУ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ НА ФІНАНСОВИЙ СТАН ПІДПРИЄМСТВ
Переглядів: 19 | Завантажень: 17
PDF
Дар’я Нікуліца, Вікторія Міняйло
18-19
ПИТАННЯ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ
Переглядів: 6 | Завантажень: 33
PDF
Ярослав Ревуцький, Олександр Ємельянов
20-21
СУТНІСТЬ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДВИЩЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО ОЦІНЮВАННЯ
Переглядів: 29 | Завантажень: 19
PDF
Ірина Бандура
22-23
ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ: СУТНІСТЬ ТА ФАКТОРИ ВПЛИВУ
Переглядів: 15 | Завантажень: 39
PDF
Ігор Грубінка
24-25
ФОРМУВАННЯ ТОРГІВЕЛЬНОГО БАЛАНСУ УКРАЇНИ: ВИКЛИКИ І ПЕРСПЕКТИВИ
Переглядів: 29 | Завантажень: 149
PDF
Наталія Адаменко
26-27
ДЕТОКСИКАЦІЯ ТА ТРАНСЛОКАЦІЯ ПЕСТИЦИДІВ В РОСЛИНАХ КАРТОПЛІ ТА ГРУНТІ
Переглядів: 31 | Завантажень: 8
PDF
Наталія Огородник, Наталія Сусол, Оксана Сварчевська
28-29
ВИРОЩУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ У ПОЛЬОВОМУ КОРМОВИРОБНИЦТВІ ЛУЧНОЇ КОНЮШИНИ
Переглядів: 8 | Завантажень: 21
PDF
Андрій Калинка
30-35
ПРОДУКТИВНІСТЬ БУГАЙЦІВ З ВИКОРИСТАННЯМ КОРМІВ ЗІ СХОВИЩ В УМОВАХ ЗОНИ КАРПАТ
Переглядів: 8 | Завантажень: 59
PDF
Тетяна Лозінська, Каріна Ярмоленко
36-37
СУЧАСНИЙ СТАН ВИРОЩУВАННЯ ТА ПОШИРЕННЯ CORYLUS MAXIMA MILL. В УКРАЇНІ
Переглядів: 63 | Завантажень: 73
PDF
Лариса Мосора
38-39
ОСВІТНЯ МІГРАЦІЯ – ЧИННИК СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ
Переглядів: 6 | Завантажень: 6
PDF
Anna Shilinh
40-41
INFORMATIZATION AS THE BASIS OF HEI'S ACTIVITIES IN THE PROCESS OF INTERNATIONALIZATION IN THE CONDITIONS OF THE COVID-19 PANDEMIC
Переглядів: 51 | Завантажень: 114
PDF
Олексій Семененко; Марина Розум (Науковий керівник)
42-43
ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ДИНАМІКИ ПАЛИВНИХ РИНКІВ
Переглядів: 4 | Завантажень: 6
PDF
Артем Щвець; Марина Розум (Науковий керівник)
44-45
ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ З ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ КРЕДИТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
Переглядів: 6 | Завантажень: 4
PDF
Марія Костюкова
46-47
МЕТАЛЕВИЙ КАРКАС БУДІВЕЛЬ: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ
Переглядів: 39 | Завантажень: 74
PDF
Максим Делембовський, Микола Клименко
48-49
МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ВІБРАЦІЙНИХ МАШИН БУДІВЕЛЬНОЇ ІНДУСТРІЇ
Переглядів: 72 | Завантажень: 91
PDF
Денис Петренко, Наталя Вельмагіна
50-51
ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ WPF ДЛЯ СТВОРЕННЯ ПРОГРАМ З ГРАФІЧНИМ ІНТЕРФЕЙСОМ
Переглядів: 36 | Завантажень: 93
PDF
Дмитро Гузь, Олена Пономарьова
52-53
РОЗРОБКА ВЕБ-ДОДАТКУ ДЛЯ СПІЛКУВАННЯ МІЖ КОРИСТУВАЧАМИ З ВИКОРИСТАННЯМ КЛІЄНТ-СЕРВЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Переглядів: 19 | Завантажень: 24
PDF
Максим Рибак, Денис Шибаєва
54-55
РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ З АНАЛІЗУ РОБОЧОГО СТАНУ СКЛАДНОЇ ТЕХНІЧНОЇ СИСТЕМИ
Переглядів: 6 | Завантажень: 12
PDF
Михайло Керемет, Олексій Мороз
56-62
CИНТЕЗ У ПРОМИСЛОВИХ УМОВАХ ПРИСКОРЮВАЧІВ ВУЛКАНИЗАЦІї ТА ТЕРМО- І СВІТЛОСТАБІЛІЗАТОРІВ ДЛЯ РІЗНИХ ВИДІВ ГУМИ ДЛЯ ШИН АВТОМОТОТРАНСПОРТУ
Переглядів: 6 | Завантажень: 20
PDF
Андрій Максименко
63-64
ЯКУ ВИБРАТИ ОПЕРАЦІЙНУ СИСТЕМУ ДЛЯ СЕРВЕРІВ
Переглядів: 10 | Завантажень: 16
PDF
Jobir Khamroyev
65-70
APPROVAL OF ZEOLITE OPERATING CONDITIONS WITH HARRINGTON APPROVAL FUNCTION
Переглядів: 35 | Завантажень: 80
PDF
Тетяна Пилипенко, Анастасія Мансурова
71-72
УЛЬТРАФІОЛЕТОВІ ФІЛЬТРИ ЯК СКЛАДНИКИ СОНЦЕЗАХИСНИХ КОСМЕТИЧНИХ ПРОДУКТІВ
Переглядів: 5 | Завантажень: 17
PDF
Софія Куцина
73-74
БІОЛОГІЧНИЙ МЕТОД ЗАХИСТУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР ВІД ХВОРОБ
Переглядів: 6 | Завантажень: 75
PDF
Софія Куцина
75-76
МЕТОД ВВЕДЕННЯ ДНК В РОСЛИННІ КЛІТИНИ ЗА ДОПОМОГОЮ ВИКОРИСТАННЯ ТІ-ПЛАЗМІД
Переглядів: 55 | Завантажень: 199
PDF
Ірина Іванько, Оксана Дрегваль, Тетяна Скляр, Алла Кулік, Валерія Ніколаєва
77-79
ОЦІНКА ЯКІСНОГО СКЛАДУ МІКРОМІЦЕТІВ РИЗОСФЕРИ САМОСІВУ QUERCUS ROBUR L. У ПРИРОДНИХ ЛИПОВО-ЯСЕНЕВИХ ЗАПЛАВНИХ ДІБРОВАХ СТЕПОВОГО ПРИДНІПРОВ’Я
Переглядів: 31 | Завантажень: 84
PDF
Наталія Волнушкіна; Ольга Чернацька (Науковий керівник)
80
ЗВʼЯЗОК МІЖ ГІПЕРУРИКЕМІЄЮ ТА СТУПЕНЕМ КОМПЕНСАЦІЇ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ 2-ГО ТИПУ У ПАЦІЄНТІВ ІЗ АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ
Переглядів: 36 | Завантажень: 70
PDF
Марина Мургіна
81
ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ КЛІНІЧНОГО МИСЛЕННЯ В ІНТЕРНАТУРІ З ПЕДІАТРІЇ
Переглядів: 24 | Завантажень: 70
PDF
Олена Жванія
82-83
ОСОБЛИВОСТI ЗАСТОСУВАННЯ IНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГIЙ У ПРОЦЕСI НАВЧАННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ МАЙБУТНІХ СПЕЦІАЛІСТІВ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ
Переглядів: 22 | Завантажень: 85
PDF
Мирослава Чернова, Ілона Шилівська; Оксана Фурман (Науковий керівник)
84-86
АНТИЦИПАЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ ТА ПІДХОДИ В СОЦІОГУМАНІТРАНОМУ АСПЕКТІ ПІЗНАННЯ
Переглядів: 11 | Завантажень: 45
PDF
Ірина Мелентєва; Тетяна Браніцька (Науковий керівник)
87-88
КОНФЛІКТОЛОГІЧНА КУЛЬТУРА ФАХІВЦІВ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
Переглядів: 34 | Завантажень: 85
PDF
Лариса Ободовська; Наталія Шавровська (Науковий керівник)
89-91
ПОСТТРАВМАТИЧНИЙ СТРЕСОВИЙ РОЗЛАД: ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДУ
Переглядів: 32 | Завантажень: 188
PDF
Олександра Зінченко; Любов Яворовська (Науковий керівник)
92-96
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КОНФЛІКТІВ У СТУДЕНТСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ
Переглядів: 31 | Завантажень: 247
PDF
Дар’я Ігнатенко; Т. Вашека (Науковий керівник)
97-98
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ
Переглядів: 82 | Завантажень: 144
PDF
Маргарита Бабак, Світлана Яшник
99-100
ФОРМУВАННЯ ЕТНІЧНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
Переглядів: 4 | Завантажень: 24
PDF
Світлана Яшник
101-102
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ЦІЛЬОВОЇ РЕФЛЕКСІЇ КЕРІВНИКІВ
Переглядів: 1 | Завантажень: 5
PDF
Aleksej Maksurov
103-104
KOORDINACIONA PRAVNA TEHNOLOGIJA U TRENUTNOM ZAKONODAVSTVU BOSNE I HERCEGOVINE
Переглядів: 1 | Завантажень: 1
PDF
Данило Сопілко
105-106
ДВОМОВНА ОСВІТА У ПОЛІКУЛЬТУРНОМУ СУСПІЛЬСТВІ
Переглядів: 1 | Завантажень: 22
PDF
Олена Козицька
107-108
КІБЕРРОЗВІДКА ЯК НОВІТНІЙ НАПРЯМ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Переглядів: 149 | Завантажень: 163
PDF
Василиса Худик
109-110
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ ПИТАННЯ ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
Переглядів: 12 | Завантажень: 18
PDF
Дар’я Абражевич; Валентина Козирєва (Науковий керівник)
111-112
ОСОБЛИВОСТІ ЕЛЕКТРОННОГО ЦИФРОВОГО ПІДПИСУ У ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРОЦЕСІ
Переглядів: 12 | Завантажень: 28
PDF
Дар’я Пасєчнік
113-117
ОХОРОНА КОНСТИТУЦІЇ У КАНАДІ: ОСОБЛИВОСТІ НОРМАТИВНОГО ЗАКРІПЛЕННЯ ТА ПРАКТИКА РЕАЛІЗАЦІЇ
Переглядів: 7 | Завантажень: 39
PDF
Олена Клипа; Ольга Бондаренко (Науковий керівник)
118-119
СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ
Переглядів: 43 | Завантажень: 120
PDF
Діана Татоян; Тетяна Коломоєць (Науковий керівник)
120-124
СТАНОВЛЕННЯ ТА УТВЕРДЖЕННЯ ПРИНЦИПУ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ В ПУБЛІЧНІЙ СЛУЖБІ УКРАЇНИ
Переглядів: 44 | Завантажень: 167
PDF
Катерина Марченко; Ірина Климюк (Науковий керівник)
125-128
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ
Переглядів: 24 | Завантажень: 93
PDF
Сергій Дубов
129-130
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ У СФЕРІ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Переглядів: 8 | Завантажень: 39
PDF
Оксана Тимків
131-134
КОНЦЕПЦІЯ ВИКЛАДАННЯ ПРЕДМЕТА ІКОНОГРАФІЯ У МИСТЕЦЬКИХ ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Переглядів: 38 | Завантажень: 145
PDF
Олег Тимків
135-139
ОКРЕМІ АСПЕКТИ ВИКЛАДАННЯ МОДИФІКОВАНОЇ ТЕХНІКИ ЧОРНО-БІЛОЇ КСИЛОГРАФІЇ В КИЇВСЬКІЙ ДИТЯЧІЙ АКАДЕМІЇ МИСТЕЦТВ
Переглядів: 24 | Завантажень: 98
PDF
Віктор Михалевич
140-142
РУКОПИСНІ САТИРИЧНІ ЖУРНАЛИ ПРЕСОВОЇ КВАРТИРИ УСС
Переглядів: 28 | Завантажень: 98
PDF
Olena Deinichenko
8-9
USE OF MODERN PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES DURING DISTANCE LEARNING IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS
Переглядів: 9 | Завантажень: 45
PDF
Олена Куровська
10-13
ВЛАСНИЙ ДОСВІД. СУЧАСНІ ЗАСОБИ НАВЧАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ЇХ ВПРОВАДЖЕННЯ В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС
Переглядів: 18 | Завантажень: 85
PDF
Тетяна Кочубей, Марина Рябініна
14-16
ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ ПРОБЛЕМИ МАНІПУЛЯТИВНОГО ВПЛИВУ в СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОМУ АСПЕКТІ СЕРЕД УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
Переглядів: 6 | Завантажень: 40
PDF
Олександр Верітов
17-19
ЗАСТОСУВАННЯ ПЕРЕДОВИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТНІЙ ТА КВАЗІПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК УМОВА ФОРМУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 017 «ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ»
Переглядів: 5 | Завантажень: 8
PDF
Галина Воронько
20-21
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ У ЗВО
Переглядів: 6 | Завантажень: 47
PDF
Фессалоніка Левченко
22-23
ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ПРИНЦИПУ ОПОРИ НА ПОПЕРЕДНІЙ ДОСВІД У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ
Переглядів: 7 | Завантажень: 36
PDF
Віра Чура
24-25
МАСОВІ ВІДКРИТІ ДИСТАНЦІЙНІ КУРСИ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ
Переглядів: 30 | Завантажень: 141
PDF
Наталія Денис
26-28
ОРГАНІЗАЦІЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
Переглядів: 130 | Завантажень: 96
PDF
Оксана Шовкова, Олена Бевз
29-30
ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ СУЧАСНИХ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ОСВІТИ В ПЕРІОД ПАНДЕМІЇ
Переглядів: 2 | Завантажень: 10
PDF
Лілія Томчук; Антоніна Семенюк (Науковий керівник)
31-33
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ ІЗ ВАДАМИ СЛУХУ
Переглядів: 81 | Завантажень: 50
PDF
Орися Гурик
34-35
ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ ВИКЛАДАЧА – ЗАПОРУКА УСПІХУ
Переглядів: 15 | Завантажень: 51
PDF
Інна Ахновська
36-37
ПОЗИТИВНІ ТА НЕГАТИВНІ РИСИ СІМЕЙНОЇ ФОРМИ ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ
Переглядів: 68 | Завантажень: 68
PDF
Юлія Шепетко
38-40
ПОЛІМОДАЛЬНІСТЬ ЯК ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКСТУ ЕЛЕКТРОННИХ ПІДРУЧНИКІВ
Переглядів: 57 | Завантажень: 100
PDF
Марія-Тереза Шоловій, Наталія Мачинська
41-43
ПРОБЛЕМА ОРГАНІЗАЦІЇ ІНТЕГРОВАНОГО НАВЧАННЯ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
Переглядів: 45 | Завантажень: 142
PDF
Лариса Помаз
44-47
РОЗВИТОК ПІЗНАВАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ ТА ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ АКТИВНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Переглядів: 26 | Завантажень: 266
PDF
Ірина Варава, Наталія Апенько
48-52
РОЛЬ СУСПІЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН У ФОРМУВАННІ ГОТОВНОСТІ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ФАХОВОГО САМОВДОСКОНАЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ТЕХНІКІВ-ПРОГРАМІСТІВ
Переглядів: 53 | Завантажень: 279
PDF
Катерина Козаченко
53-55
СПОСОБИ РОЗВИТКУ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ НА УРОЦІ «Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ» ЗА ТЕМОЮ ТИЖНЯ: «МІЙ/НАШ КЛАС»
Переглядів: 8 | Завантажень: 25
PDF
Тетяна Іванюк; Антоніна Семенюк (Науковий керівник)
56-58
СТАН РОЗВИТКУ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ В ІТАЛІЇ ТА УКРАЇНІ
Переглядів: 231 | Завантажень: 204
PDF
Ольга Матковська, Катерина Анзіна, Світлана Власенко
59-60
ТАКСОНОМІЯ БЛУМА ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ В КОНТЕКСТІ ВИВЧЕННЯ ХІМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН
Переглядів: 34 | Завантажень: 25
PDF
Світлана Лавриненко
61-64
ХОРЕОГРАФІЧНЕ МИСТЕЦТВО ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ
Переглядів: 30 | Завантажень: 143
PDF
Maryna Rohova; Hanna Sytar (Науковий керівник)
65-66
LANGUAGE FEATURES OF THE PROGRAM OF THE CANDIDATE FOR THE PRESIDENT OF UKRAINE O. YA. TYAHNYBOK (ON THE MATERIAL OF THE 2010 ELECTIONS OF THE PRESIDENT OF UKRAINE)
Переглядів: 3 | Завантажень: 8
PDF
Olha Vasylchuk, Mariana Tarchanyn
67-71
SUGESTIE I ROZWAŻANIA NA TEMAT DOBORU I UKŁADU PROGRAMU NAUCZANIA W POLSKICH SZKOŁACH SOBOTNICH I PLACÓWKACH POLONIJNYCH NA UKRAINIE
Переглядів: 60 | Завантажень: 76
PDF
Олексій Коптєвський; Анна Хаджи (Науковий керівник)
72-73
АНГЛІЙСЬКА МОВА ЯК МОВА КОМУНІКАЦІЇ СВІТУ
Переглядів: 21 | Завантажень: 60
PDF
Катерина Вербицька; Інна Козубай (Науковий керівник)
74-76
ВДОСКОНАЛЕННЯ КОМУНІКАТИВНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
Переглядів: 32 | Завантажень: 30
PDF
Микита Кишкань; Анна Хаджи (Науковий керівник)
77-78
ВПЛИВ ГЛΟБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА РОЗВИТОК АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
Переглядів: 46 | Завантажень: 14
PDF
Аліна Кузьменко; Л. Потапенко (Науковий керівник)
79-81
ВПЛИВ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ВИНИКНЕННЯ НЕОЛОГІЗМІВ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ
Переглядів: 10 | Завантажень: 59
PDF
Ірина Захарків; Іван Бехта (Науковий керівник)
82-84
ДОСЛІДЖЕННЯ НАРАТИВУ АНГЛОМОВНОГО ХУДОЖНЬОГО ПРОЗОВОГО ТЕКСТУ НА ТУРИСТИЧНУ ТЕМАТИКУ
Переглядів: 2 | Завантажень: 15
PDF
Aнастасія Мipoшничeнкo; Анна Хаджи (Науковий керівник)
85-87
ЛIНГВOКOМУНIКAТИВНИЙ ПIДХIД ДO ПPOФEСIЙНO СПPЯМOВAНOГO ГOВOPIННЯ
Переглядів: 7 | Завантажень: 6
PDF
Юлія Назаренко; Руслана Савчук (Науковий керівник)
88-89
ЛЕКСИКО-СТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ АТРАКТИВНОСТІ У ЗАГОЛОВКАХ СУЧАСНИХ ЗМІ (НА МАТЕРІАЛІ МІСЦЕВОЇ ПРЕСИ)
Переглядів: 33 | Завантажень: 49
PDF
Світлана Лагдан
90-91
МІСЦЕ ЗАПОЗИЧЕНЬ У ФАХОВІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ
Переглядів: 7 | Завантажень: 19
PDF
Анастасія Русєва; Інна Козубай (Науковий керівник)
92-94
МОВА ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ СУСПІЛЬСТВА ТА ВІДДЗЕРКАЛЕННЯ ВПЛИВОВОЇ РОЛІ ДЕРЖАВИ
Переглядів: 44 | Завантажень: 33
PDF
Алла Мартинець
95-97
ОБРАЗ АНГЕЛА ЯК МЕТАФОРА САКРАЛЬНОГО У ПОВІСТІ МАРИНИ АРОМШТАМ «КОЛИ АНГЕЛИ ВІДПОЧИВАЮТЬ»
Переглядів: 35 | Завантажень: 88
PDF
Денис Петруша
98-99
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ АВІАЦІЙНИХ ТЕРМІНІВ НА МАТЕРІАЛІ СЛОВНИКА Г. І. АФАНАСЬЄВА «РОСІЙСЬКО-АНГЛІЙСЬКА ЗБІРКА АВІАЦІЙНО-ТЕХНІЧНИХ ТЕРМІНІВ»
Переглядів: 37 | Завантажень: 105
PDF
Олександра Загорулько
100-101
ПЕРЕКЛАД ТЕРМІНІВ ЯК ЕТАП СТВОРЕННЯ СЛОВНИКА (НА МАТЕРІАЛІ СЛОВНИКА Г.І. АФАНАСЬЄВА «РОСІЙСЬКО-АНГЛІЙСЬКА ЗБІРКА АВІАЦІЙНО-ТЕХНІЧНИХ ТЕРМІНІВ»)
Переглядів: 21 | Завантажень: 40
PDF
Олена Васильєва; Ірина Лук’янченко (Науковий керівник)
102-106
СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ ЛЮБОВНОЇ ТЕМАТИКИ В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ
Переглядів: 22 | Завантажень: 82
PDF
Олександра Нізіцька
107-109
ДИЛЕМА БЕЗПЕКИ У БАЛТО-ЧОРНОМОРСЬКОМУ РЕГІОНІ
Переглядів: 42 | Завантажень: 122
PDF
Марʼяна Шекета; Наталія Стецюк (Науковий керівник)
110-113
ПЕРСПЕКТИВИ ЕТНОНАІІОНАЛІЗМУ ТА СЕПАРАТИСТСЬКОГО ТЕРОРИЗМУ В СУЧАСНОМУ СВІТІ
Переглядів: 5 | Завантажень: 25
PDF
Алла Гірман, Дмитро Старих, Владислав Боровков
114-115
КРАЇНИ СВІТУ: ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА, ПРОБЛЕМИ І ТЕНДЕНЦІЇ
Переглядів: 2 | Завантажень: 16
PDF
Данило Дяченко
116-120
ПОТЕНЦІАЛ РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СИСТЕМИ: ХАРАКТЕРОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ МЕХАНІЗМІВ САМОВІДТВОРЕННЯ
Переглядів: 31 | Завантажень: 76
PDF
Valeriya Motuz
121-123
CIVIL ACTIVITY OF WOMEN ON UKRAINIAN LAND IN THE MIDDLE XIX – EARLY XX CENTURY: HISTORICAL-THEORETICAL AND COMPARATIVE-JUXTAPOSED ANALYSIS
Переглядів: 30 | Завантажень: 77
PDF
Галина Луценко; Тетяна Гринюк (Науковий керівник)
124-125
ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Переглядів: 4 | Завантажень: 22
PDF
Андрій Слащук, Галина Бернадська
126-127
СІЛЬСЬКИЙ ЗЕЛЕНИЙ ТУРИЗМ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ РЕГІОНУ
Переглядів: 6 | Завантажень: 133
PDF
Людмила Волкова, Маргарита Яковишина
128-129
СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РЕКРЕАЦІЙНОГО НАПРЯМУ РЕКУЛЬТИВАЦІЇ ЛАНДШАФТІВ, ПОРУШЕНИХ ПРИ ВИДОБУТКУ КОРИСНИХ КОПАЛИН
Переглядів: 30 | Завантажень: 36
PDF
Валентина Теплюк; Тетяна Гринюк (Науковий керівник)
130-131
УРБАНІЗАЦІЯ В КОНТЕКСТІ ЯКОСТІ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ
Переглядів: 5 | Завантажень: 101
PDF
Віктор Счастливець
132-134
ОВОЛОДІННЯ РУХОВИМИ ДІЯМИ З ДЗЮДО СТУДЕНТАМИ ПРАВООХОРОННОЇ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
Переглядів: 4 | Завантажень: 9
PDF
Василь Вербовий
135-136
ОСНОВНІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ ДО ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ПОВ’ЯЗАНИХ З МАСОВИМИ ЗІБРАННЯМИ
Переглядів: 54 | Завантажень: 123
PDF